مشاوره ایزو

استاندارد های بین المللی مدیریتی متناسب با اندازه سازمان و فعالیت های شما توسط تیم با تجربه طرحریزی شده و ما در تمامی مراحل پیاده سازی ایزو  و اخذ گواهینامه ایزو در کنار شما می باشیم

اخذ گواهینامه ایزو

مشاوره EFQM

مشاوره ISO 9001

مشاوره ISO 9001:2015

مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱

مشاوره HSE

مشاوره IMS

مشاوره خودارزیابی EFQM

مشاوره ایزو نمایندگی خودرو

آموزش ایزو ۹۰۰۱

مشاوره ایزو ، گواهینامه ایزو ، مشاوره تعالی سازمانی

برخی از ویژگی های مشاوره مدیریت ما

استفاده از خدمات مشاوره مدیریت ما ، مزایای زیر را برای سازمان های شما دارد :

    • تجربه زیاد تیم مشاوره مدیریت در پیاده سازی ایزو تا اخذ گواهینامه ایزو و تسهیلگری مدل های تعالی سازمانی .
    • طراحی مستندات سیستم مدیریت متناسب با سازمان شما
    • آموزش عملی به کارکنان شما جهت نهادینه نمودن سیستم های مدیریت و مدل تعالی سازمانی

درباره تیم مشاور مدیریت ما

تیم مشاوره مدیریت ، خدمات مشاوره مدیریت و آموزش در حوزه های مدیریت و مهندسی صنایع ارائه می نماید که مهمترین این خدمات شامل :

مشاوره EFQM

اخذ گواهینامه ایزو

مشاوره ایزو ۹۰۰۱

ارزیابی انتقال ISO 9001:2015

مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱

مشاوره OHSAS 18001

مشاوره HSE

مشاوره IMS

مشاوره ISO 10002

مشاوره ISO 10004

نگهداری سیستم مدیریت

مشاوره خود ارزیابی EFQM

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی

و…..

با ما باشید …

آموزش ايزو 9001

دوره آموزش ایزو ۹۰۰۱ به‌صورت کاربردی، با انتقال تجارب پیاده سازی ISO به همراه نمونه مستندات واقعی سازمان‌ها برگزار می شود :

به‌صورت اختصاصی در محل شما

– به صورت عمومی مطابق تقویم آموزشی

شما در دوره آموزش ایزو ۹۰۰۱ با نحوه پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، مستندات ایزو به همراه نمونه مستندات واقعی سازمان‌ها آشنا می‌شوید.

چگونه در کمترین زمان مراحل پیاده سازیISO 9001 را یاد بگیرید؟