ایزو مدرسه

ایزو 9001 مدرسه

پیاده‌سازی ایزو 9001 مدرسه ، می‌تواند به بهبود خدمات به اولیا و دانش آموزان مدارس کمک نموده و افزایش رضایتمندی دانش آموزان را در پی خواهد داشت.

متأسفانه در اکثر مدارسی که سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را استقرار داده‌اند، سیستم‌های مدیریتی متناسب با اندازه مدارس نمی‌باشد.

بسیاری از مدارس تعداد کارکنان تمام‌وقت کمتر از 10  نفر دارند ولی تعداد مستندات آن‌ها بسیار زیاد می‌باشد مدیران این مدارس بیشتر به فکر اخذ گواهینامه ایزو  می‌باشند تا پیاده ‌سازی ایزو در مدرسه

در این مطلب مراحل استقرار ایزو ۹۰۰۱ در مدارس را به‌صورت خلاصه تشریح می‌کنیم. ادامه مطلب

ایزو 9001 دانشگاه

ایزو 9001 در دانشگاه

پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت یا ایزو 9001 در دانشگاه می‌تواند منجر به بهبود در ارائه خدمات به دانشجویان و افزایش رضایتمندی دانشجویان شود
در حال حاضر تنها برخی از دانشگاه‌های کشور ، آن‌هم فقط یک دانشکده مشخص یا بخش خاصی از یک دانشگاه اقدام به استقرار سیستم های مدیریتی نمودند و دانشگاه‌ها تنها اقدام به تعیین شاخص‌های عملکردی و شناسایی فرآیندها نمودند تا بتوانند گزارش‌ها خود را با شاخص‌های عملکردی به سازمان‌های بالادستی نظیر وزارت علوم و .. ارائه نمایند.
در این مطلب مراحل استقرار ایزو 9001 در دانشگاه را به‌صورت خلاصه تشریح می‌کنیم. ادامه مطلب

پیاده سازی ایزو 9001 در کتابخانه

پیاده سازی ایزو 9001 در کتابخانه ها

پیاده سازی مدیریت کیفیت یا ایزو 9001 در کتابخانه می تواند منجر به بهبود در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان شود
در حال حاضر بسیاری از کتابخانه ها سیستم های مدیریتی را استقرار داده اند ، در گذشته این موضوع بیشتر در قالب پایان نامه توسط کارشناسان رشته کتابداری ارائه شده و به تازگی به صورت عملیاتی در برخی کتابخانه ها استقرار یافته است ادامه مطلب

ایزو 9001 در قنادی

پیاده سازی ایزو 9001 در قنادی

پیاده سازی ایزو 9001 در قنادی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان و درنتیجه افزایش تعداد مشتریان شود.
با توجه به اینکه مدیران، کارکنان قنادی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می‌باشند پیاده سازی ایزو9001 در قنادی می‌تواند منجر به بهبود در تعامل با مشتریان شود همچنین استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM می‌تواند به بهبود این تعامل کمک زیادی نماید.

اکثر سازمان‌های که در زمینه تولید شیرینی فعالیت می کنند سازمان‌های کوچک می‌باشند و تعداد کارکنان انها کمتر از ۱۰ نفر می‌باشند. بدین منظور طراحی مستندات متناسب با اندازه آن سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. ادامه مطلب

ایزو 9001 در شرکت بازرگانی

پیاده سازی ایزو 9001 در شرکت بازرگانی

پیاده سازی ایزو 9001 در شرکت بازرگانی می‌تواند منجر به رقابت‌پذیری و افزایش رضایتمندی مشتریان و درنتیجه افزایش تعداد مشتریان شود.
با توجه به اینکه مدیران، کارکنان شرکت بازرگانی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می‌باشند پیاده سازی ایزو 9001 در شرکت بازرگانی می‌تواند منجر به بهبود در تعامل با مشتریان شود همچنین استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM می‌تواند به بهبود این تعامل کمک زیادی نماید.
با توجه به تجربه 22 ساله پیام خرازیان درزمینه پیاده سازی ایزو 9001 در سازمان‌های مختلف، این مطلب تهیه‌شده است. پیاده سازی ایزو 9001 در خدمات بازرگانی می‌تواند به بهبود ارائه خدمات به مشتریان و افزایش فروش کمک نماید. ادامه مطلب

پیاده سازی OHSAS 18001

پیاده سازی OHSAS 18001

پیاده سازی OHSAS 18001 منجر به افزایش رضایتمندی ذی نفعان ، مزیت رقابتی و کاهش و کنترل خطرات و ریسک های ناشی از فعالیت‌ها می‌شود.
صنایع مختلف به‌منظور برآورده سازی الزامات ایمنی و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان بایدسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را طرحزی نموده و مدیریت نمایند.
در این مطلب به‌صورت مختصر مراحل پیاده سازی OHSAS 18001 و اقدامات موردنیاز جهت اجرای آن در سازمان‌ها با توجه به تجربه مهندس پیام خرازیان، آمده است. ادامه مطلب

پیاده سازی ایزو 9001 رستوران

استقرار سیستم مدیریت در رستوران‌ها از طریق به‌کارگیری استانداردهای بین المللی مدیریتی صورت می‌گیرد محبوب‌ترین استاندارد مدیریتی، ایزو 9001 می‌باشد  پیاده سازی ایزو 9001 رستوران منجر به برآورده سازی نیازهای مشتریان، بهبود ارائه خدمات به مشتریان و افزایش رضایتمندی مشتریان می‌شود.

با توجه به اینکه مدیران، کارکنان رستوران‌ها در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می‌باشند  استقرار مدیریت کیفیت در رستوران می‌تواند منجر به بهبود در تعامل با مشتریان و افزایش تعداد مشتریان رستوران شود و نتایج استقرار ایزو 9001 در رستوران بسیار مشهودتر از سایر سازمان‌ها می‌باشد ادامه مطلب

تدوین اظهارنامه تعالی در مخابرات

بمنظور ارزیابی شرکت های فناوری اطلاعات و اپراتورهای مخابراتی ، شرکت های ارتباطی و پهنای باند بر توسط سازمان های ذی صلاح ، دو الگوی تعالی سازمانی بر مبنای مدل تعالی EFQM طراحی شده است الگو تعالی سازمان تنظیم مقررات رادیویی و الگوی تعالی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTINQA تعریف شده است .
در این مطلب نحوه تدوین اظهارنامه تعالی در مخابرات ، فناوری اطلاعات ، خود اظهاری تنظیم مقررات رادیویی بر اساس الگوهای تعالی نامبرده  با توجه به تجارب مهندس خرازیان بصورت خلاصه تشریح شده است . ادامه مطلب