ایزو 9001 مرکز درمانی

پیاده سازی ایزو 9001 مرکز درمانی

پیاده سازی ایزو 9001 مرکز درمانی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مشتریان گردد در ادامه مراحل استقرار سیستم مدیریت کیفیت در مرکز درمانی تشریح شده است. ادامه مطلب

پیاده سازی ایزو آموزشگاه

پیاده ‌سازی ایزو آموزشگاه ها به بهبود کیفیت خدمات آموزشی و افزایش رضایتمندی مشتریان کمک می‌نماید در ادامه نکات مهم در پیاده سازی ایزو آموزشگاه با توجه به تجارت مهندس پیام خرازیان ارائه شده است. ادامه مطلب

پیاده سازی ایزو 9001 شرکت پخش

پیاده سازی ایزو 9001 شرکت پخش می‌تواند منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان، فروش محصولات و توسعه بازار گردد. ادامه مطلب

ایزو مدرسه

ایزو 9001 مدرسه

پیاده‌سازی ایزو 9001 مدرسه ، می‌تواند به بهبود خدمات به اولیا و دانش آموزان مدارس کمک نموده و افزایش رضایتمندی دانش آموزان را در پی خواهد داشت.

متأسفانه در اکثر مدارسی که سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را استقرار داده‌اند، سیستم‌های مدیریتی متناسب با اندازه مدارس نمی‌باشد.

بسیاری از مدارس تعداد کارکنان تمام‌وقت کمتر از 10  نفر دارند ولی تعداد مستندات آن‌ها بسیار زیاد می‌باشد مدیران این مدارس بیشتر به فکر اخذ گواهینامه ایزو  می‌باشند تا پیاده ‌سازی ایزو در مدرسه

در این مطلب مراحل استقرار ایزو ۹۰۰۱ در مدارس را به‌صورت خلاصه تشریح می‌کنیم. ادامه مطلب

ایزو 9001 دانشگاه

ایزو 9001 در دانشگاه

پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت یا ایزو 9001 در دانشگاه می‌تواند منجر به بهبود در ارائه خدمات به دانشجویان و افزایش رضایتمندی دانشجویان شود
در حال حاضر تنها برخی از دانشگاه‌های کشور ، آن‌هم فقط یک دانشکده مشخص یا بخش خاصی از یک دانشگاه اقدام به استقرار سیستم های مدیریتی نمودند و دانشگاه‌ها تنها اقدام به تعیین شاخص‌های عملکردی و شناسایی فرآیندها نمودند تا بتوانند گزارش‌ها خود را با شاخص‌های عملکردی به سازمان‌های بالادستی نظیر وزارت علوم و .. ارائه نمایند.
در این مطلب مراحل استقرار ایزو 9001 در دانشگاه را به‌صورت خلاصه تشریح می‌کنیم. ادامه مطلب

پیاده سازی ایزو 9001 در کتابخانه

پیاده سازی ایزو 9001 در کتابخانه ها

پیاده سازی مدیریت کیفیت یا ایزو 9001 در کتابخانه می تواند منجر به بهبود در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان شود
در حال حاضر بسیاری از کتابخانه ها سیستم های مدیریتی را استقرار داده اند ، در گذشته این موضوع بیشتر در قالب پایان نامه توسط کارشناسان رشته کتابداری ارائه شده و به تازگی به صورت عملیاتی در برخی کتابخانه ها استقرار یافته است ادامه مطلب

ایزو 9001 در قنادی

پیاده سازی ایزو 9001 در قنادی

پیاده سازی ایزو 9001 در قنادی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان و درنتیجه افزایش تعداد مشتریان شود.
با توجه به اینکه مدیران، کارکنان قنادی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می‌باشند پیاده سازی ایزو9001 در قنادی می‌تواند منجر به بهبود در تعامل با مشتریان شود همچنین استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM می‌تواند به بهبود این تعامل کمک زیادی نماید.

اکثر سازمان‌های که در زمینه تولید شیرینی فعالیت می کنند سازمان‌های کوچک می‌باشند و تعداد کارکنان انها کمتر از ۱۰ نفر می‌باشند. بدین منظور طراحی مستندات متناسب با اندازه آن سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. ادامه مطلب

ایزو 9001 در شرکت بازرگانی

پیاده سازی ایزو 9001 در شرکت بازرگانی

پیاده سازی ایزو 9001 در شرکت بازرگانی می‌تواند منجر به رقابت‌پذیری و افزایش رضایتمندی مشتریان و درنتیجه افزایش تعداد مشتریان شود.
با توجه به اینکه مدیران، کارکنان شرکت بازرگانی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می‌باشند پیاده سازی ایزو 9001 در شرکت بازرگانی می‌تواند منجر به بهبود در تعامل با مشتریان شود همچنین استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM می‌تواند به بهبود این تعامل کمک زیادی نماید.
با توجه به تجربه 22 ساله پیام خرازیان درزمینه پیاده سازی ایزو 9001 در سازمان‌های مختلف، این مطلب تهیه‌شده است. پیاده سازی ایزو 9001 در خدمات بازرگانی می‌تواند به بهبود ارائه خدمات به مشتریان و افزایش فروش کمک نماید. ادامه مطلب