درخواست مشاوره شغلی مهندسی صنایع را از طریق فرم زیر اعلام نمایید تا هماهنگی جهت استفاده از مشاوره شغلی توسط مهندس پیام خرازیان صورت گیرد.