درخواست مشاوره شغلی مهندسی صنایع را از طریق فرم زیر اعلام نمایید تا هماهنگی جهت استفاده از مشاوره شغلی توسط مهندس پیام خرازیان صورت گیرد.

قبل از هماهنگی جهت مشاوره شغلی مهندسی صنایع ، حتما فیلم مشاوره شغلی مهندسی صنایع را مشاهده نمایید.