دوره های آموزشی در حوزه تعالی سازمانی و استانداردهای مدیریتی در محل سازمان ها یا به صورت عمومی با غیرحضوری قابل برگزاری می باشد جهت اطلاع از دوره های آموزشی به لینک زیر مراجعه نمایید

دوره های ایزو

دوره های تعالی سازمانی