مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

داشبورد عملکرد فرآیند سیستم مدیریت

داشبورد عملکرد فرآیند سیستم مدیریت به مدیران سازمان کمک می‌نماید تا بتوانند تصمیمات مناسبی را در جهت بهبود سیستم مدیریتی سازمان خود اتخاد نمایند
داشبورد عملکرد فرآیندهای سیستم مدیریتی به‌صورت انلاین وضعیت عملکرد تمامی فرآیندهای سیستم مدیریتی را نشان داده و بهبودها بر اساس نتایج عملکرد فرآیندها و واقعیت‌های سازمان اجراء می‌نماید. ادامه مطلب …

پیاده سازی ایزو ۴۵۰۰۱

پیاده سازی ایزو ۴۵۰۰۱ ، منجر به کاهش  خطرات و حوادث ، کنترل خطرات و ریسک های ناشی از فعالیت ها ، برآورده سازی نیازها و انتظارات ذی نفعان در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی می گردد .

صنایع مختلف بمنظور برآورده سازی نیازهای ذی نفعان و افزایش رضایتمندی آنها باید مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را مدیریت نمایند ادامه مطلب …

مشکلات پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱

مشکلات پیاده سازی ایزو در اکثر سازمان های ایرانی مانع پیاده سازی اثربخش سیستم مدیریتی در سازمان می شود با شناخت مشکلات پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در این مطلب ، می توانید با اقدامات لازم جهت رفع موانع استقرار ایزو ۹۰۰۱ را اجرا نمایید. ادامه مطلب …

مشاوره و مشارکت ایزو ۴۵۰۰۱

مشاوره و مشارکت ایزو ۴۵۰۰۱ ، به سازمان ها در بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کمک می نماید در این مطلب مهمترین اقدامات در اجرای بند مشاوره و مشارکت ISO 45001 اشاره می شود ادامه مطلب …

شناسنامه فرآِیند

شناسنامه فرآیند ، جهت تعیین تشریح تعامل بین فرآیندها در استانداردهای مدیریتی به کارگرفته می شود یکی از روش های متداول جهت اجرای شناسنامه فرآیند در سازمان استفاده از دیاگرام SIPOC می باشد ادامه مطلب …

فرآیندهای سیستم مدیریت

فرآیندهای سیستم مدیریت

طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریت نقش مهمی در استقرار سیستم های مدیریتی دارد در استانداردهای مدیریتی به شناسایی فرآیندها ، تعیین ورودی و خروجی فرایند ها و تعیین معیارهای پایش و اندازه گیری فرایندها و رویکرد فرآیندی تاکید شده است.
.در این مطلب نحوه طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریتی بر اساس الزامات استانداردهای مدیریتی را تشریح می کنیم. ادامه مطلب …

فرم های ایزو ۹۰۰۱

فرم های ایزو ۹۰۰۱ ، بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 برای هر سازمان متناسب با اندازه سازمان و پیچیدگی فرآیندها و فعالیت ها توسط مشاور ایزو یا افراد با تجربه طراحی می شود
لیست فرم های ISO 9001:2015 در سازمان های کوچک با توجه به تجارب پیاده سازی ISO 9001:2015 توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است که این لیست پیشنهادی بوده و قطعا برای هر سازمان متناسب با آن سازمان متفاوت خواهد بود ادامه مطلب …

چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی

چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی معیارهای ایمنی و بهداشت شغلی عملیات یا فعالیت ها را بر اساس الزامات ایمنی و بهداشت شغلی مشخص می نماید
چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی راهنمایی جهت پایش ادواری عملکرد ایمنی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت سازمان استفاده می شود.
یکی از ابزارهای موثر در کاهش مخاطرات فعالیت ها و پیشگیری از حوادث در سازمان ها ، به کارگیری چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی می باشد که در ادامه این موضوع تشریح می شود. ادامه مطلب …