مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

موارد ناایمن Anomaly

شناسایی موارد ناایمن Anomaly به بهبود سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست کمک می‌نماید. در این مطلب موارد ناایمن Anomaly به همراه مثال توسط پیام خرازیان تشریح شده است. اطلاعات بیشتر

ارتباطات در استانداردهای ایزو

ارتباطات استانداردهای ایزو

ارتباطات در استانداردهای ایزو یکی از الزامات ویرایش جدید است که به موضوع ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی می‌پردازد در برخی از استانداردهای مدیریتی هر یک از این دو بخش به عنوان زیر بندی جدا ارایه شده است. اطلاعات بیشتر

تغییرات EFQM

مهمترین تغییرات EFQM

تغییرات EFQM ویرایش 2020 نسبت به ویرایش 2013 در معیارها، منطق رادار، امتیازدهی و بخش‌های معیارها صورت گرفته است در این مطلب مهمترین تغییرات لیست شده است اطلاعات بیشتر

هزینه های HSE

هزینه استقرار HSE

هزینه استقرار HSE به عوامل مختلفی بستگی دارد مدیران سازمان‌ها با شناخت بهتر این هزینه‌ها می‌توانند منابع لازم جهت استقرار اثربخش سیستم را قبل از اجرای برآورد و تامین نمایند.

این مطلب با توجه به تجارب پیام خرازیان به عنوان مدیر پروژه در پروژه‌های استقرار استانداردهای مدیریتی در سازمان‌های مختلف، توسط پیام خرازیان نوشته شده است . اطلاعات بیشتر

ممیزی 5S

ممیزی 5S درست‌ترین و آزموده‌ترین قدم برای استقرار برنامه 5S است با ممیزی 5S می‌توانید چالش‌های پنهان را قبل از اینکه به موضوعات بزرگتر و مشکلتر تبدیل شوند ، آشکار کنید. اطلاعات بیشتر

اقتصاد چرخشی چیست

اقتصاد چرخشی چیست

در اقتصاد چرخشی فرآیند دورانی روبرو هستیم، ورودی>تولید و مصرف به نگهداری، تعمیر، استفاده مجدد، بازتولید، و بازیافت> ورودی مجدد است و در اقتصادی سنتی، فرآیند خطی است(ورودی>تولید>مصرف>دور انداختن)

در ادامه مفهوم اقتصاد چرخشی به همراه مثال تشریح شده است. اطلاعات بیشتر

5S در محیط اداری

پیاده سازی 5S در محیط اداری

پیاده سازی 5S در محیط اداری تفاوت اساسی با پیاده‌سازی 5S در محیط صنعتی یا تولیدی دارد در این مطلب مزایا و اقدامات عملیاتی جهت پیاده سازی 5S در دفاتر کاری توسط پیام خرازیان ارائه شده است.

5S در دفاتر و محیط های اداری به شناسایی و جمع‌آوری اقلام مازاد در محل کار کمک می‌کند و شرکت‌های خدماتی را مجبور می‌کند تا به موضوعاتی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند، توجه ویژه نمایند. اطلاعات بیشتر