مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

تفاوت تضمین کیفیت و سیستم ها و روش ها

تفاوت تضمین کیفیت و سیستم ها و روش ها و چگونگی در نظرگیری در ساختار سازمانی در این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تشریح شده است. ادامه مطلب

ویژگی های تضمین کیفیت حرفه‌ ای

ویژگی های تضمین کیفیت حرفه‌ای در این مطلب توسط مهندس راحیل خدادادی ارائه شده است ادامه مطلب

تفاوت ارزیابی و ممیزی

تفاوت ارزیابی و ممیزی بسیار زیاد است در این مطلب مهمترین تفاوت بین این دو موضوع تشریح شده است. ادامه مطلب

تفاوت ممیزی و بازرسی

تفاوت ممیزی و بازرسی بسیار زیاد است که در این مطلب مهمترین تفاوت بین این دو موضوع تشریح شده است. ادامه مطلب

فرآیند مدیریت پروژه در استانداردهای مدیریتی

فرآیند مدیریت پروژه

طرحریزی فرآیند مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه و حداقل فعالیت‌های مورد نیاز برای اجرای این فرآیند بر اساس تجارب پیام خرازیان در این مطلب تشریح شده است. ادامه مطلب

ممیز حرفه ای

ممیز حرفه ای سیستم های مدیریتی

ممیزحرفه ای سیستم های مدیریتی بر اساس اصول اخلاقی و بر اساس شایستگی‌های خود برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می‌نماید.

ادامه مطلب

اصول ممیزی سیستم مدیریت

اصول ممیزی سیستم‌های مدیریت

اصول ممیزی در ممیزی سیستم‌های مدیریتی بر اساس الزامات ایزو 19011 در این مطلب توسط پیام خرازیان گردآوری شده است. ادامه مطلب

ریسک های ممیزی

ریسک های ممیزی سیستم های مدیریتی

ریسک های ممیزی در سیستم‌های مدیریتی می‌تواند به اثربخشی اجرای ممیزی سیستم‎‌های مدیریتی کمک نماید در ادامه لیستی از مهمترین ریسک های ممیزی بر اساس تجارب مهندس پیام خرازیان تهیه شده است ادامه مطلب