مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

تفاوت اثربخشی و کارایی

تفاوت بین اثربخشی و کارآیی همیشه به‌عنوان سوال اساسی برای دانشجویان کیفیت مطرح بوده است. در این مطلب تعاریف کارآیی و اثربخشی، تفاوت‌ها به همراه مثال کاربردی تشریح شده است.

اطلاعات بیشتر

مدیریت با پرسه زنی

مدیریت با پرسه زنی MBWA

مدیریت با پرسه زنی MBWA ، سبک مدیریت کسب‌کار است که مدیریت به صورت غیر ساختاری و بطور تصادفی اقدام به پرسه زدن محل کار برای بررسی کارکنان، تجهیزات یا وضعیت انجام کار می‌نماید. اطلاعات بیشتر

کارایی فرآیند

کارآیی فرآیند در برخی از استانداردهای مدیریتی نظیر IATF 16949 الزام است و سازمان باید علاوه بر اثربخشی فرآیند بر کارایی فرآیندها نیز باید توجه نماید.
در ادامه کارایی فرآیند و شاخص‌های مرتبط با آن ارائه شده است. اطلاعات بیشتر

ابزارهای Gap Analysis

ابزارهای Gap Analysis ، روش‌های زیادی برای شناسایی و بررسی مشکلات وجود دارد. چند ابزاری که می‌توانید از آن‌ها برای انجام فرآیند گپ آنالیز استفاده نمود در ادامه به صورت مختصر توضیح داده شده است. اطلاعات بیشتر

Jidoka چیست

Jidoka چیست 

Jidoka به معنی خودکنترلی خودکار است که هنگام وقوع مشکل و پیشگیری از تولید قطعات معیوب ، مبنای سیستم تولید تویوتا است . اطلاعات بیشتر

تغییرات ایزو 13485

تغییرات ایزو 13485

مهمترین تغییرات ایزو 13485 از ویرایش 2003 به ویرایش 2016، مربوط به ریسک‌ ، صحه‌گذاری نرم‌افزار، قوانین و مقررات است که جزییات آن توسط پیام خرازیان تشریح شده است.
اطلاعات بیشتر

ایزو 30401

ایزو 30401

استاندارد ایزو 30401 راهنمایی برای ایجاد،استقرار، نگهداری، بررسی و بهبود سیستم مدیریت دانش در هر سازمانی است.
استاندارد ISO 30401 در سال 2018 توسط سازمان ایزو منتشر شده است در ادامه تعریف، اهداف ، اهمیت و ساختار استاندارد سیستم مدیریت دانش بر اساس ایزو 30401 آمده است.
اطلاعات بیشتر

FDA چیست

FDA چیست 

FDA  یک آژانس در وزارت بهداشت و خدمات انسانی است.

از 31 مارس 2019 ، FDA اجرای عملیاتی، سازماندهی مجدد آژانس را اغاز کرد. سازماندهی مجدد FDA نشان‌دهنده تعهد آژانس برای نوسازی ساختار خود برای پیشبرد ماموریت خود برای محافظت و ارتقاء سلامت عمومی و پاسخگویی به چالش‌های نوآوری سریع از میان صنایع تنظیم شده توسط FDA  است. سازماندهی مجدد FDA چندین نهاد را در سراسر آژانس برای ارتقاء اواویت‌های استراتژی مجددا مرتب می‌کند، و نقش مراکز، دفاتر و نیروهای میدانی را ارتقاء می‌بخشد. اطلاعات بیشتر