مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

ایزو 10017

ایزو 10017

این سند راهنمایی برای انتخاب تکنیک‌های آماری مناسب ارایه می‌نماید که می‌تواند برای سازمان صرفنظر از اندازه یا پیچیدگی، در توسعه، استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت در انطباق با ISO 9001:2015 مفید باشد. ادامه مطلب

ابر روندها

ابر روندها

ابر روندها Mega Trends تغییرات است که در محیط جهانی رخ داده و تاثیرات بلند مدتی می‌تواند داشته باشد سازمان‌ها بیشتر از اجزای آن تاثیر می‌پذیرند و با درک به‌موقع آن‌ها بخشی از چالش‌ها و فرصت‌های سازمان را رقم می‌زند.

با انتشار EFQM 2020 ، مفهوم ابر روند مورد توجه بیشتر قرار گرفته است و در این مطلب مفاهیم مرتبط با ابر روندها و ابرروندهای EFQM به صورت خلاصه تشریح شده است. ادامه مطلب

ارزیابی آموزش با کرک پاتریک

کرک پاتریک یک مدل 4 سطحی برای ارزیابی آموزش است که سازمان‌های پیشرو از این مدل برای ارزیابی آموزش‌های برنامه‌ریزی استفاده می‌نماید.

آموزش یک سرمایه‌گذاری اساسی و اجزای اصلی توسعه سرمایه انسانی است.در صورتی که به خوبی اجرا شود رضایتمندی کارکنان و اثربخشی سازمانی را افزایش خواهد داد. ادامه مطلب

ریسک‌ ها و فرصت‌ ها ایزو 45001

استقرار ریسک ها و فرصت ها در ایزو 45001 در بند 6-1 استاندارد ایزو 45001 الزام شده است و در این مطلب نحوه استقرار این الزام استاندارد به همراه مثال توسط پیام خرازیان تشریح شده است. ادامه مطلب

ایزو 45003

ایزو 45003

ایزو 45003 ، راهنمای ریسک‌ روانی اجتماعی در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ارایه می‌نماید و سازمان را قادر می‌سازد تا از صدمات ناشی از کار و سلامت کارگران و سایر اشخاص ذینفع جلوگیری نماید ادامه مطلب

کنترل فرآیند آماری چیست

کنترل فرآیند آماری SPC نوعی روش کنترل فرآیند است که توسط آن نوسانات فرآیندها تحت کنترل قرار می‌گیرد این تکنیک برای بهبود فرآیندها و محصولات به‌کارگرفته می‌شود. ادامه مطلب

ریسک ها و فرصت های ISO 14001

ریسک‌ ها و فرصت‌ ها ایزو 14001

استقرار ریسک ها و فرصت ها در ایزو 14001 در بند 6-1 استاندارد ایزو 14001 الزام شده است و در این مطلب نحوه استقرار این الزام استاندارد به همراه مثال توسط پیام خرازیان تشریح شده است. ادامه مطلب

شایستگی در استانداردهای مدیریت

شایستگی در استانداردهای مدیریتی

شایستگی در بند 7-2 استانداردهای مدیریتی الزام شده است، اقدامات مورد نیاز برای اجرای این بند استاندارد در این مطلب آمده است. ادامه مطلب