مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

فرآیند نوآوری

فرآیندهای نوآوری

سازمان باید فرآیندهای نوآوری را متناسب با ابتکار نوآوری تنظیم نماید بدین منظور استاندارد مدیریت نوآوری ISO 56002 می‌تواند مد نظر قرار گیرد. ادامه مطلب

شاخص‌ های تحویل

شاخص‌ های تحویل محصول به مشتری یکی از مهمترین معیارهای عملکردی است که قابلیت اطمینان در تحویل محصول به مشتری را تعیین می‌نماید. ادامه مطلب

تصدیق راه‌اندازی کار

تصدیق راه‌اندازی کار در عملیات‌های مختلف کاربرد دارد و در استانداردهای مدیریتی از جمله IATF 16949 در بندی مجزا به آن پرداخته است. ادامه مطلب

استاندارد مدیریت تغییر ACMP

استاندارد مدیریت تغییر ACMP در سال 2014 توسط انجمن حرفه‌ای مدیریت تغییر با رویکرد مشارکتی طرحریزی و توسعه یافته است استاندارد ACMP برای تدوین طرحریزی و اجرای فرآیند مدیریت تغییر در هر سازمانی قابل به‌کارگیری می‌باشد ادامه مطلب

اثربخشی کلی تجهیزات OEE

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE نشان‌دهنده دامنه بهبود عملکرد فرآیند است که نحوه محاسبه ان به همراه مثال در این مطلب آمده است

در مدیریت دارایی‌ها سازمان باید از اثربخشی ماشین‌آلات و تجهیزات از طریق تولید خروجی مورد نظر اطمینان داشته باشد ادامه مطلب

نظرسنجی ذینفعان

نظرسنجی ذینفعان در مدل‌های سرآمدی از جمله مدل EFQM و مالکوم بالدریج ضروری است بدین منظور سازمان‌های باید برداشت‌های ذینفعان را جمع‌آوری نمایند ادامه مطلب

نمودار مونتاژ

نمودار مونتاژ

نمودار مونتاژ ترتیب سوار شدن قطعات بر روی یکدیگراز ابتدا تا تشکیل محصول نهایی را نمایش می‌دهد. ادامه مطلب

ایزو 10018

ایزو 10018 ، راهنمایی مشارکت کارکنان در سیستم مدیریت یک سازمان ارایه می‌دهد آخرین ویرایش این استاندارد در سال 2020 منتشر شده است. ادامه مطلب