مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

برنامه زمان‌بندی ایزو 45001

برنامه زمان‌بندی ایزو 45001 ، به سازمان‌ها در استقرار اثربخش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کمک می‌نماید گانت چارت پیاده‌سازی ایزو 45001 تمامی مراحل استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی را قدم‌به‌قدم نمایش می‌دهد.

نمونه گانت چارت ایزو 45001 به همراه فازهای آن در قالب برنامه زمان‌بندی استقرار ISO 45001، توسط پیام خرازیان در این مطلب تشریح شده است. اطلاعات بیشتر

ساختار تدوین دستورالعمل کاری

ساختار تدوین دستورالعمل کاری ، باید به‌صورت متن، نمودارهای گردش کار، جداول ، تصویری یا ترکیبی از آن‌ها و یا هر روش دیگری ،متناسب با نیازهای سازمان، مهارت‌ها و شرایط احراز کارکنان تعریف شود.

دستورالعمل کاری فعالیت‌های را تشریح می‌نماید در هر فرایند ممکن است یک یا چند دستورالعمل کاری تعریف شود. اطلاعات بیشتر

تدوین روش اجرایی

ساختار تدوین روش اجرایی

ساختار تدوین روش اجرایی ، باید به‌صورت متن، نمودارهای گردش کار، جداول یا ترکیبی از آن‌ها و یا هر روش دیگری که متناسب با نیازهای سازمان باشد.

روش اجرایی گردش اطلاعاتی فعالیت‌های مرتبط با فرآیند را تشریح می‌نماید به‌منظور تشریح فعالیت‌های هر فرایند ممکن است یک یا چند روش اجرایی تعریف شود. اطلاعات بیشتر

کنترل کیفیت در ایزو 9001

کنترل کیفیت در ایزو 9001  نقش مهمی در دستیابی به  افزایش رضایتمندی مشتری و برآورده سازی الزامات آنها در سیستم‌های مدیریتی ایفا می‌نماید. در ادامه فعالیت‌های اصلی کنترل کیفیت در ایزو 9001 بر اساس بندهای استاندارد ISO 9001:2015 تشریح شده است.

اطلاعات بیشتر

گانت چارت ایزو 9001

گانت چارت ایزو 9001

گانت چارت ایزو 9001، به سازمان‌ها در استقرار اثربخش سیستم مدیریتی کمک می‌نماید گانت چارت ایزو 9001 تمامی مراحل استقرار سیستم مدیریت کیفیت اثربخش را تشریح می‌نماید.
نمونه گانت چارت ایزو 9001 به همراه فازهای آن در قالب برنامه زمانبندی ISO 9001 در این مطلب تشریح شده است. اطلاعات بیشتر

داشبورد عملکرد فرآیند سیستم مدیریت

داشبورد عملکرد فرآیند سیستم مدیریت به مدیران سازمان کمک می‌نماید تا بتوانند تصمیمات مناسبی را در جهت بهبود سیستم مدیریتی سازمان خود اتخاد نمایند
داشبورد عملکرد فرآیندهای سیستم مدیریتی به‌صورت انلاین وضعیت عملکرد تمامی فرآیندهای سیستم مدیریتی را نشان داده و بهبودها بر اساس نتایج عملکرد فرآیندها و واقعیت‌های سازمان اجراء می‌نماید. اطلاعات بیشتر

پیاده سازی ایزو 45001

پیاده سازی ایزو 45001 ، منجر به کاهش  خطرات و حوادث ، کنترل خطرات و ریسک های ناشی از فعالیت ها ، برآورده سازی نیازها و انتظارات ذی نفعان در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی می گردد .

صنایع مختلف بمنظور برآورده سازی نیازهای ذی نفعان و افزایش رضایتمندی آنها باید مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را مدیریت نمایند اطلاعات بیشتر

مشکلات پیاده سازی ایزو 9001

مشکلات پیاده سازی ایزو در اکثر سازمان های ایرانی مانع پیاده سازی اثربخش سیستم مدیریتی در سازمان می شود با شناخت مشکلات پیاده سازی ایزو 9001 در این مطلب ، می توانید با اقدامات لازم جهت رفع موانع استقرار ایزو 9001 را اجرا نمایید. اطلاعات بیشتر