مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

گانت چارت ایزو 9001

گانت چارت ایزو ۹۰۰۱

گانت چارت ایزو ۹۰۰۱، به سازمان‌ها در استقرار اثربخش سیستم مدیریتی کمک می‌نماید گانت چارت ایزو ۹۰۰۱ تمامی مراحل استقرار سیستم مدیریت کیفیت اثربخش را تشریح می‌نماید.
نمونه گانت چارت ایزو ۹۰۰۱ به همراه فازهای آن در قالب برنامه زمانبندی ISO 9001 در این مطلب تشریح شده است. اطلاعات بیشتر

داشبورد عملکرد فرآیند سیستم مدیریت

داشبورد عملکرد فرآیند سیستم مدیریت به مدیران سازمان کمک می‌نماید تا بتوانند تصمیمات مناسبی را در جهت بهبود سیستم مدیریتی سازمان خود اتخاد نمایند
داشبورد عملکرد فرآیندهای سیستم مدیریتی به‌صورت انلاین وضعیت عملکرد تمامی فرآیندهای سیستم مدیریتی را نشان داده و بهبودها بر اساس نتایج عملکرد فرآیندها و واقعیت‌های سازمان اجراء می‌نماید. اطلاعات بیشتر

پیاده سازی ایزو ۴۵۰۰۱

پیاده سازی ایزو ۴۵۰۰۱ ، منجر به کاهش  خطرات و حوادث ، کنترل خطرات و ریسک های ناشی از فعالیت ها ، برآورده سازی نیازها و انتظارات ذی نفعان در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی می گردد .

صنایع مختلف بمنظور برآورده سازی نیازهای ذی نفعان و افزایش رضایتمندی آنها باید مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را مدیریت نمایند اطلاعات بیشتر

مشکلات پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱

مشکلات پیاده سازی ایزو در اکثر سازمان های ایرانی مانع پیاده سازی اثربخش سیستم مدیریتی در سازمان می شود با شناخت مشکلات پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در این مطلب ، می توانید با اقدامات لازم جهت رفع موانع استقرار ایزو ۹۰۰۱ را اجرا نمایید. اطلاعات بیشتر

مشاوره و مشارکت ایزو ۴۵۰۰۱

مشاوره و مشارکت ایزو ۴۵۰۰۱ ، به سازمان ها در بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کمک می نماید در این مطلب مهمترین اقدامات در اجرای بند مشاوره و مشارکت ISO 45001 اشاره می شود اطلاعات بیشتر

شناسنامه فرآِیند

شناسنامه فرآیند ، جهت تعیین تشریح تعامل بین فرآیندها در استانداردهای مدیریتی به کارگرفته می شود یکی از روش های متداول جهت اجرای شناسنامه فرآیند در سازمان استفاده از دیاگرام SIPOC می باشد اطلاعات بیشتر

فرآیندهای سیستم مدیریت

فرآیندهای سیستم مدیریت

طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریت نقش مهمی در استقرار سیستم های مدیریتی دارد در استانداردهای مدیریتی به شناسایی فرآیندها ، تعیین ورودی و خروجی فرایند ها و تعیین معیارهای پایش و اندازه گیری فرایندها و رویکرد فرآیندی تاکید شده است.
.در این مطلب نحوه طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریتی بر اساس الزامات استانداردهای مدیریتی را تشریح می کنیم. اطلاعات بیشتر

فرم های ایزو ۹۰۰۱

فرم های ایزو ۹۰۰۱ ، بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 برای هر سازمان متناسب با اندازه سازمان و پیچیدگی فرآیندها و فعالیت ها توسط مشاور ایزو یا افراد با تجربه طراحی می شود
لیست فرم های ISO 9001:2015 در سازمان های کوچک با توجه به تجارب پیاده سازی ISO 9001:2015 توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است که این لیست پیشنهادی بوده و قطعا برای هر سازمان متناسب با آن سازمان متفاوت خواهد بود اطلاعات بیشتر