گانت چارت HSE

گانت چارت HSE ، به سازمان‌ها در استقرار اثربخش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت زیست محیطی کمک می‌نماید گانت چارت HSE تمامی مراحل استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی اثربخش را قدم به قدم نمایش می دهد.
نمونه گانت چارت HSE به همراه فازهای آن در قالب برنامه زمان‌بندی HSE توسط پیام خرازیان در این مطلب تشریح شده است.

برنامه زمان‌بندی HSE

 • سازمان‌دهی طرحریزی و پیاده سازی HSE
 • آموزش
 • طرحریزی سیستم HSE و مستندسازی آن
 • اجرای سیستم HSE و نظارت بر آن
 • ممیزی و انجام اقدام اصلاحی

چه زمانی گانت چارت HSE را تدوین نماییم ؟

پس از اجرای فاز شناخت موجود Gap Analyses می‌توان نسخه نهایی گانتچارت HSE را تعیین نمود و این برنامه زمان‌بندی HSE مسیر پیاده‌سازیHSE را در سازمان مشخص می‌نماید.

مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در تعیین مدت‌زمان پیاده سازی HSE درسازمان‌ها:

 • اندازه سازمان شامل تعداد کارکنان تعداد سایت‌ها یامکان‌هایی که باید سیستم مدیریت HSE در آن استقرار یابد
 • دامنه محصول شامل تنوع محصولاتی که در دامنه سیستم مدیریتی مد نظر قرارگرفته است
 • میزان آگاهی کارکنان شاغل در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی وزیست‌محیطی
 • مقررات و الزامات قانونی مرتبط با ذی نفعان سازمان موردنظر، به‌عنوان مثال درصورتی‌که سازمانی که زیرمجموعه شرکت نفت باشد الزامات ایمنی و بهداشت شرکت نفت را نیز با علاوه بر الزامات عمومی ایمنی و بهداشت شغلی مدنظر قرار دهد.
 • حمایت مدیران ارشد در پیاده سازی HSE

مهم‌ترین ریسک‌های پیاده‌سازی HSE :

 • عدم تأمین منابع مالی جهت انجام بازرسی‌ها ادواری، معاینات ادواری،اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار، خرید تجهیزات حفاظت فردی متناسب با شغل،به‌کارگیری مشاور و …
 • نداشتن اعتقاد در مدیران ارشد در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی وعدم‌حمایت آن‌ها از پیاده‌سازی HSE
 • عدم مشارکت کارکنان و ذی نفعان در فرآیند پیاده‌سازی HSE

نمونه گانت چارت HSE

سازمان‌ها می‌توانند با نمونه برنامه زمان‌بندی HSE ، گانت چارت HSE را تدوین نمایند.

ردیففعالیتپیش نیازتاریخ شروعتاریخ خاتمهتوضیحات
۱فاز۱-سازماندهی طرحریزی و استقرار HSE
۱-۱انتخاب مشاور
۱-۱-۱ارزیابی و انتخاب مشاور HSE
۱-۱-۲عقد قرارداد با مشاور HSE
۱-۲شناخت وضعیت موجود Gap Analyses
۱-۲-۱بررسی وضعیت موجود سازمان بر اساس الزامات HSE
۱-۲-۲ارائه گزارش شناخت وضعیت موجود
۱-۲-۳به روز آوری برنامه زمان بندی پیاده سازی HSE
۱-۳سازماندهی تیم استقرار۱-۲
۱-۳-۱تعیین نمایندگان HSE شامل نماینده سازمان ، نماینده گروه های کارگری ، پیمانکاران و سایر ذی نفعان
۱-۳-۲تعیین اعضای کارگروه های HSE
۱-۳-۳تدوین نظامنامه سازماندهی و استقرار HSE
۱-۴نظام انگیزشی۱-۲
۱-۴-۱تدوین نظام انگیزش و ترغیب کارکنان به مشارکت
۱-۴-۲اجرای سیستم انگیزشی
۱-۵فرهنگ سازی۱-۲
۱-۵-۱تدوین پوسترها و بروشورهای ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست
۱-۵-۲اطلاع رسانی موضوعات HSE در تمام سطوح و بخش ها
۱-۶انتخاب شرکت گواهی دهنده۵-۱
۱-۶-۱ارزیابی و انتخاب شرکت ممیزی
۱-۶-۲عقد قرارداد با شرکت ممیزی
۱-۶-۳برنامه ریزی جهت انجام ممیزی
۲فاز۲: برنامه ریزی و اجرای آموزش
۲-۱آموزش ارزیابی ریسک۱-۲در سطح مدیران و کارشناسان
۲-۲آموزش HSE۱-۲در سطح مدیران و کارشناسان
۲-۳آموزش تجهیزات حفاظت فردیاین دوره متناسب با فعالیت های سازمان اجرا ء می شود
۲-۴آموزش کار در ارتفاعاین دوره متناسب با فعالیت های سازمان اجرا ء می شود
۲-۵آموزش اطفاء حریقاختیاری با توجه به درخواست سازمان
۲-۶آموزش امداد و نجات
۲-۷آموزش ممیزی داخلیاین دوره قبل از اجرای ممیزی داخلی برگزار می شود.
۲-۸آموزش های کاربردی مرتبط با ریسک های شناسایی شده برای هر گروه از کاربران ، نظیر آموزش ریسک های پسماند برای کارکنان خدماتی۳
۳فاز۳: طرحریزی سیستم مدیریت و مستندسازی۱-۲
۳-۱تدوین دامنه کاربرد سیستم مدیریت HSE
۳-۲تدوین نمودار سازمانی
۳-۳شناسایی و تدوین فرآیند های HSE۳-۱
۳-۴شناسایی نیازها و الزامات ذی نفعان
۳-۵تحلیل محیط کسب و کار و تدوین استراتژِی های سازمان
۳-۶تدوین سیستم کنترل مستندات
۳-۷تدوین شاخص های اندزاه گیری عملکرد HSE
۳-۸تدوین روش ارزیابی ریسک
۳-۹تدوین سیستم واکنش در شرایط اضطراری
۳-۱۰تدوین برگه های ایمنی اطلاعات مواد
۳-۱۱تدوین HSE Plan
۳-۱۲تدوین دستورالعمل های ایمنی۳-۹
۳-۱۳تدوین نظام آراستگی ۵S
۳-۱۴تدوین سیستم پایش و اندازه گیری عملکرد سیستم HSE
۳-۱۵تدوین سیستم مجوز شورع کار Work to Permit
۳-۱۶تدوین سیستم رسیدگی و تحقیق حوادث و رویداد
۳-۱۷تدوین سیستم آموزش
۳-۱۸تدوین سیستم مدیریت تغییرات
۳-۱۹تدوین سیستم مدیریت ارتباطات
۳-۲۰تدوین سیستم ممیزی داخلی
۳-۲۱تدوین اهداف HSE
۳-۲۲تدوین خط مشی HSE
۳-۲۳تدوین شرح مسئولیت ها و اختیارات
۳-۲۴تدوین سیستم بازنگری مدیریت
۳-۲۵تدوین سیستم تجزیه وتحلیل دادها
۳-۲۶تدوین سیستم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
۳-۲۷تدوین روش های کنترل عملیات
۳-۲۸تدوین نظامنامه HSE
۳-۲۹تدوین سایر مستندات مورد نیاز
۴فاز ۴: اجرای سیستم
۴-۱شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک۳-۸
۴-۲شناسایی جنبه های محیط زیست
۴-۳برگزاری مانور آمادگی واکنش در شرایط اضطراری۳-۹
۴-۴برگزاری جلسات مشاوره و مشارکت با کارکنان و پیمانکاران
۴-۵نظارت بر اجرای سیستم۳پس از طراحی هر یک از مستندات ، هر یک از مستندات اجرا شده و نظارت بر اجرای ان صورت می گیرد
۴-۶انجام بازنگری مدیریت (باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده)۳-۲۴
۵فاز۵: ممیزی و انجام اقدامات اصلاحی
۵-۱ممیزی داخلی
۵-۱-۱تعیین تیم و برنامه ممیزی داخلی
۵-۱-۲اجرای ممیزی داخلی
۵-۱-۳تهیه گزارش ممیزی داخلی
۵-۱-۴نظارت بر انجام اقدام اصلاحی ممیزی داخلی
۵-۲ممیزی خارجی۵-۱و۶-۱
۵-۲-۱پیش ممیزی
۵-۲-۲نظارت بر انجام اقدام اصلاحی پیش ممیزی
۵-۲-۳ممیزی صدور گواهینامه

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه‌شده است .
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.