فرم درخواست کوچینگ ایزو

درخواست کوچینگ ایزو را ثبت نمایید تا تیم ما شما را در مسیر پیشرفت شغلی راهنمایی و همراهی نماید خدمات کوچینگ ایزو به افراد شاغل برای پیشرفت در مسیر شغلی  و کارجویان جهت ورود به بازار کار سیستم های مدیریتی کمک می‌نماید

1-ثبت درخواست

درخواست کوچینگ را از طریق فرم زیر ثبت نمایید

2-مشاوره

مشاوره برای پیشرفت شغلی در سیستم‌های مدیریت

3-کوچینگ ایزو

خدمات کوچینگ برای دستیابی به اهداف شغلی

فرم درخواست کوچینگ ایزو را تکمیل کنید

کوچینگ سیستم های مدیریت

1درخواست کننده
2سوابق
  • مشخصات درخواست کننده

  • Hidden
    MM slash DD slash YYYY