مشاوره ایزو ۱۰۰۰۲

با استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ایزو ۱۰۰۰۲ در سازمان شما ، سرعت پاسخ گویی به شکایت مشتریان افزایش یافته و  علل شکایت بررسی و اقدامات لازم جهت برطرف سازی آن بمنظور افزایش رضایتمندی مشتریان صورت می گیرد .
تیم مشاوره ایزو  ، استاندارد بین المللی ایزو را در سازمان ها و صنایع مختلف استقرار نموده و بصورت حرفه ای با استاندارد های مدیریتی و کاربرد آن در صنایع مختلف آشنا می باشد . شما با استفاده از خدمات مشاوره ایزو ۱۰۰۰۲ ، از تیم مشاور ایزو می توانید در کمترین زمان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری را متناسب با سازمان خود را استقرار نموده و گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ را اخذ نمایید.
تیم مشاوره ایزو ( مهندس پیام خرازیان )  خدمات مشاوره ایزو ۱۰۰۰۲ را در محل سازمان ها تا دریافت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ ارائه می نماید .مهمترین قدم های مشاوره ایزو ۱۰۰۰۲ بشرح زیر می باشد :

–    شناخت وضعیت موجود سازمان
–    برگزاری دوره آموزش ایزو
–    مستندسازی سیستم مدیریت ایزو ۱۰۰۰۲
–    نظارت بر اجرای سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری ایزو  ۱۰۰۰۲
–    ممیزی خارجی سیستم مدیریت رسیدگی شکایت مشتری ، ایزو  ۱۰۰۰۲

سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ، سیستم مدیریت پایه در اکثر سیستم های مدیریتی بوده و در صورتی که در سازمان شما سیستم مدیریت ایزو ۹۰۰۱ استقرار یافته باشد استقرار و پیاده سازی ایزو ۱۰۰۰۲ بسیار اثربخش تر می باشد .

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو  ۱۰۰۰۲ مزایای زیر را برای سازمان ها  می تواند داشته باشد :

–   افزایش رضایتمندی مشتریان
–   بررسی روندها و  علل شکایت
–  کاهش مدت زمان رسیدگی به شکایت مشتری

جهت ثبت درخواست مشاوره ایزو ۱۰۰۰۲ – سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری با شماره تلفن زیر تماس بگیرید یا درخواست مشاوره ایزو  ۱۰۰۰۲ را به آدرس ایمیل زیر  ارسال نمایید .

۰۹۱۲۳۳۸۶۳۴۹   info [at ] kharazian.ir