مشاوره ایزو 10002

با استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ایزو 10002 در سازمان شما ، سرعت پاسخ گویی به شکایت مشتریان افزایش یافته و  علل شکایت بررسی و اقدامات لازم جهت برطرف سازی آن بمنظور افزایش رضایتمندی مشتریان صورت می گیرد .
تیم مشاوره ایزو  ، استاندارد بین المللی ایزو را در سازمان ها و صنایع مختلف استقرار نموده و بصورت حرفه ای با استاندارد های مدیریتی و کاربرد آن در صنایع مختلف آشنا می باشد . شما با استفاده از خدمات مشاوره ایزو 10002 ، از تیم مشاور ایزو می توانید در کمترین زمان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری را متناسب با سازمان خود را استقرار نموده و گواهینامه ایزو 10002 را اخذ نمایید.
تیم مشاوره ایزو ( مهندس پیام خرازیان )  خدمات مشاوره ایزو 10002 را در محل سازمان ها تا دریافت گواهینامه ایزو 10002 ارائه می نماید .مهمترین قدم های مشاوره ISO 10002 بشرح زیر می باشد :

  • شناخت وضعیت موجود سازمان
  • برگزاری دوره آموزش ایزو
  • مستندسازی سیستم مدیریت ایزو 10002
  • نظارت بر اجرای سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری ایزو  10002
  • ممیزی خارجی سیستم مدیریت رسیدگی شکایت مشتری ، ایزو  10002

سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت پایه در اکثر سیستم های مدیریتی بوده و در صورتی که در سازمان شما سیستم مدیریت ایزو 9001 استقرار یافته باشد استقرار و پیاده سازی ایزو 10002 بسیار اثربخش تر می باشد .

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو  10002 مزایای زیر را برای سازمان ها  می تواند داشته باشد :

  •  افزایش رضایتمندی مشتریان
  • بررسی روندها و  علل شکایت
  • کاهش مدت زمان رسیدگی به شکایت مشتری

جهت ثبت درخواست مشاوره ایزو 10002 – سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری با شماره تلفن زیر تماس بگیرید یا درخواست مشاوره ایزو  10002 را به آدرس ایمیل زیر  ارسال نمایید .

09123386349   info [at ] kharazian.ir