مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

استخدام مهندس صنایع

با توجه به زیاد بودن زمینه‌های اشتغال مهندسین صنایع ، بسیاری از کارجویان مهندس صنایع برای استخدام در سازمان و شرکت‌ها نمی‌دانند در چه زمینه‌ای وارد بازار کار شوند  و چه الزاماتی برای استخدام مهندس صنایع مورد نیاز است.

به‌همین دلیل دچار سر در گمی بوده یا  بدون هدف در دوره‌ها ی آموزشی ( بصورت غیر هدفمند )  زیادی شرکت می‌نمایند
این کارجویان تلاش زیادی برای ورود به بازار کار مهندس صنایع دارند ولی نمی توانند در زمینه رشته و علاقه مندی خود ، جذب سازمان های متقاضی کار شوند و عموما در شغل های غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود استخدام می‌شوند. اطلاعات بیشتر

خودارزیابی EFQM

خودارزیابی EFQM  ، یک بازنگری جامع و منظم از فعالیت‌ها و عملکرد یک سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.
روش های خودارزیابی سازمان بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM  شامل خود ارزیابی به روش پرسشنامه EFQM ،  کارگاهی ، پروفرما ، شبیه سازی جایزه و روش های تلفیقی خود ارزیابی می باشد
در خودارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود بصورت نظامند توسط پرسنل آموزش دیده  مشخص می نماید . در فرآیند خود ارزیابی EFQM ، سازمان تصویر خود را مشاهده می نماید اطلاعات بیشتر

انتخاب مشاور ایزو

برای اخذ گواهینامه ایزو بسیاری از سازمان ها از خدمات مشاور ایزو استفاده می نمایند مشاور ایزو نقش بسیارمهمی در استقرار سیستم مدیریتی سازمان شما و در نهایت اخذ گواهینامه ایزو در سازمان شما دارد .جهت انتخاب بهترین مشاور ایزو به اطلاعات زیادی جهت تصمیم گیری نیاز دارید .
در این مطلب سعی شده ، پیام خرازیان با توجه به تجارب در مشاوره ایزو ، اجرای سیستم های مدیریتی و ممیزی ایزو ‌ شما را در خصوص انتخاب مشاور ایزو راهنمایی نماید.

این سوال مهمی می باشد که چگونه مشاور ایزو می تواند در سازمان شما جهت دستیابی به اهداف برای شما ارزش افزوده ایجاد نماید . اطلاعات بیشتر

مستندسازی

مستندسازی ایزو 9001

مشاور نقش مهمی در طراحی مستندات ایزو 9001 دارد ، جهت مستندسازی ایزو ، عموما با مسئولین فرآیندها مصاحبه شده و با توجه به الزامات استاندارد ایزو ، مستندات ایزو متناسب سازمان را طرحریزی می‌نماید.

الزامات عمومی استاندارد ISO 9001:2008 بند 41، نیاز سازمان را جهت مستندسازی سیستم مدیریت ، استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت مشخص می‌نماید.

در ویرایش جدید ایزو 9001 ، استاندارد ISO 9001:2015 بند 7.5 اطلاعات مستند ،مستندسازی ایزو اشاره‌شده است

در این مقاله مدارک ایزو مورد نیاز جهت پیاده سازی ایزو 9001 پیشنهاد می‌گردد.
اطلاعات بیشتر

اخذ گواهینامه ایزو

ده قدم اخذ گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو بنا به دلایل مختلف برای سازمان‌ها یک ضرورت است آشنایی با مراحل پیاده‌سازی ایزو تا گرفتن گواهینامه ایزو به شما در بهره‌مندی از مزایای  ایزو کمک می‌نماید

اطلاعات بیشتر

اصول سیستم‌های مدیریت

اصول سیستم‌های مدیریت در 8 اصل توسط کمیته ایزو  ISO /TC 176  تدوین شده است مدیریت ارشد سازمان ها می توانند ، اصول سیستم‌های مدیریت را برای هدایت سازمان در جهت بهبود عملکرد  ، به کار گیرد .

اصول سیستم‌های مدیریت شامل : مشتری مداری ، رهبری ، مشارکت کارکنان ، رویکرد فرآیندی ، رویکرد سیستمی به مدیریت ، بهبود مستمر ، رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری و روابط دوطرفه سودمند با تامین کنندگان می باشد که در ادامه اصول مدیریت تشریح می شود.

استفاده از اصول مدیریت کیفیت می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان شود.

اطلاعات بیشتر

کدینگ مدارک

کد گذاری مدارک سیستم مدیریت

جهت کنترل مدارک سیستم های مدیریت ، مستندات سیستم های مدیریت باید از طریق کد منحصر بفردی شناسایی و ردیابی گردد نمونه دستورالعمل کدگذاری مستندات را از طریق لینک انتهای مقاله دانلود کنید.

در هیچ یک از استانداردهای  سیستم‌های مدیریت  ، الزامی در خصوص ساختار کد گذاری مدارک سیستم مدیریتی ارائه نشده است و روش کد گذاری  مستندات ایزو ، متناسب با نوع و اندازه سازمان قابل تعریف می‌باشد

در سازمان های بزرگی که سیستم های مدیریتی استقرار یافته است ، مسئول کنترل مستندات و در سازمان های  کوچک نماینده مدیریت / واحد تضمین کیفیت ، کد‌گذاری مستندات را در مرحله مستندسازی ایزو 9001 انجام می‌دهند .

اطلاعات بیشتر

بررسی اعتبار دوره سرممیزی ایزو

عموما مخاطبان  دوره های سرممیزی سیستم های مدیریتی از اعتبار دوره سرممیزی اطلاع دقیقی ندارند و مراکز آموزشی برگزارکننده  دوره سرممیزی ایزو ، اطلاعات دقیقی در خصوص منبع صدور گواهینامه ها به متقاضیان دوره سر ممیزی سیستم های مدیریتی نمی دهد.

همچنین برخی از متقاضیان دورهای سرممیزی ایزو که تمایل به بررسی دقیق مرکز آموزشی دارند به نتایجی دست نمی یابند و تنها به گفته های دوستان خود و ادعای مرکز آموزشی اعتماد می کنند. اطلاعات بیشتر