مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

چارت سازمانی

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی یا نمودار سازمانی ، ابزاری است که در آن ساختار سلسله‌مراتب شغل‌ها و جایگاه‌های موجود در یک کسب‌وکار و روابط بین آن‌ها را به شیوه‌های مختلف نمایش می‌دهد. اطلاعات بیشتر

انواع چارت سازمانی

انواع چارت سازمانی

انواع چارت سازمانی شامل سلسله مراتبی، پروژه ای، وظیفه ای، ماتریسی، افقی، بخشی، شبکه ای، خطی، مبتنی بر تیم و دایره ای به همراه مزایا و معایب  هریک در این مطلب آمده است .

شناخت هر یک از انواع چارت سازمانی ، به شما کمک می نماید تا بتوانید متناسب با سازمان خود ، نمودار سازمانی تدوین نمایید. اطلاعات بیشتر

فرم‌ های عمومی شرکت

فرم‌ های عمومی شرکت ، به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا حداقل اصول اولیه شرکت داری را رعایت نمایند و مدیران شرکت با تقسیم وظایف بین کارکنان  مطابق چارت سازمانی و ایجاد نظم می‌توانند اهداف سازمانی را محقق نمایند.

بسیاری از شرکت‌ها به‌منظور ایجاد نظم در دفتر شرکت، نیاز به فرم‌ های اداری دارند که با به‌کارگیری این فرم‌ها هر یک از کارکنان بتوانند فعالیت‌های عمومی خود را به‌صورت منظم اجرا نمایند. اطلاعات بیشتر

مستندسازی سیستم

مستندسازی

مستندسازی سیستم‌های مدیریتی ، مهم‌ترین مرحله استقرار سیستم‌های مدیریتی در سازمان‌ها است مستندسازی فقط مربوط به استانداردهای مدیریتی نیست و هر سازمانی می‌تواند جهت استانداردسازی فرآیندهای کسب‌وکار ،اقدام به مستندسازی فرآیندها نماید.

مهم‌ترین مزایای مستندسازی فرآیندها و موضوعات مهم در ادامه تشریح شده است.

اطلاعات بیشتر

مدل تعالی سازمانی EFQM 2020

مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 در 24 اکتبر سال 2019 توسط بنیاد کیفیت اروپا منتشرشده است ساختار مدل تعالی سازمانی ویرایش جدید از 3 قسمت جهت گیری،اجرا و نتایج و 7 معیار تشکیل‌شده است که جزییات ساختار و امتیازدهی در هر یک از معیارها در ادامه توسط پیام خرازیان ترجمه‌شده است .

در انتهای متن خبر و مدل تعالی EFQM 2020 در بنیاد EFQM (سایت www.efqm.org) را مشاهده نمایید. اطلاعات بیشتر

گانت چارت ایزو 45001

برنامه زمان‌بندی ایزو 45001

برنامه زمان‌بندی ایزو 45001 ، به سازمان‌ها در استقرار اثربخش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کمک می‌نماید گانت چارت پیاده‌سازی ایزو 45001 تمامی مراحل استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی را قدم‌به‌قدم نمایش می‌دهد.

نمونه گانت چارت استقرار ایزو 45001 به همراه فازهای آن در قالب برنامه زمان‌بندی استقرار ISO 45001، توسط پیام خرازیان در این مطلب تشریح شده است. اطلاعات بیشتر

ساختار تدوین دستورالعمل کاری

ساختار تدوین دستورالعمل کاری ، باید به‌صورت متن، نمودارهای گردش کار، جداول ، تصویری یا ترکیبی از آن‌ها و یا هر روش دیگری ،متناسب با نیازهای سازمان، مهارت‌ها و شرایط احراز کارکنان تعریف شود.

دستورالعمل کاری فعالیت‌های را تشریح می‌نماید در هر فرایند ممکن است یک یا چند دستورالعمل کاری تعریف شود. اطلاعات بیشتر

تدوین روش اجرایی

ساختار تدوین روش اجرایی

ساختار تدوین روش اجرایی ، باید به‌صورت متن، نمودارهای گردش کار، جداول یا ترکیبی از آن‌ها و یا هر روش دیگری که متناسب با نیازهای سازمان باشد.

روش اجرایی گردش اطلاعاتی فعالیت‌های مرتبط با فرآیند را تشریح می‌نماید به‌منظور تشریح فعالیت‌های هر فرایند ممکن است یک یا چند روش اجرایی تعریف شود. اطلاعات بیشتر