مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

ISO 31000

ایزو 31000

ایزو 31000 راهنمایی برای هدایت ریسک برای سازمان مشخص می‌نماید و می‌تواند برای هر سازمان سفارشی شود رهنمودهای این استاندارد صنعت خاصی را مد نظر ندارد.
آخرین ویرایش استاندارد ایزو 31000 توسط سازمان ایزو در سال 2018 منتشر شده است. اطلاعات بیشتر

راهنمای خدمات مشاوره مدیریت

ایزو 20700

ایزو 20700 راهنمایی برای اثربخشی در ارائه خدمات مشاوره مدیریتی است استاندارد ISO 20700 در سال 2017 توسط سازمان ایزو منتشر شده است.

اکثر سازمان‌ها جهت توسعه و بهبود عملکرد سازمان خود به دنبال به‌کارگیری متخصصین و استفاده از تجارب آن‌ها در قالب خدمات مشاوره مدیریتی هستند و صنعت مشاوره سهم مهمی در اقتصاد جهانی را دارد اطلاعات بیشتر

شعارهای تعالی سازمانی

شعارهای تعالی سازمانی

شعارهای تعالی سازمانی به سازمان‍‌هایی که سفر سرآمدی را آغاز نموده‌اند کمک می‌نماید تا بتواند فرهنگ سرآمدی را توسعه دهند

شعارهای تعالی سازمانی که توسط پیام خرازیان جمع‌آوری شده و در ادامه آمده است. اطلاعات بیشتر

جوایز تعالی در ایران

جایزه تعالی ایران

تنوع جایزه تعالی ایران ، موجب سردرگمی سازمان‌‌هایی شده که می‌خواهند سفر سرآمدی خود را آغاز نمایند. اطلاعات بیشتر

فرهنگ 5S

ایجاد فرهنگ 5S

ایجاد فرهنگ 5S می‌تواند منجر به تداوم اجرای موفق اصول پنجگانه نظام آراستگی 5S در هر سازمانی شود.
بسیاری از سازمان بدلیل عدم توجه به فرهنگ 5S ، نظام آراستگی را در یک زمان کوتاه اجرا نموده و سپس این اصول را فراموشی می‌کنند. اطلاعات بیشتر

مدیریت تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت

مدیریت تغییر در ایزو 9001

مدیریت تغییر در ایزو 9001 هر گونه تغییرات را از طریق تخصیص مسئولیت‌ها،بررسی پیامدهای احتمالی آن و یکپارچگی سیستم مدیریت ، کنترل می‌نماید
کنترل تغییرات در ایزو 9001 می‌تواند موضوعات مختلفی نظیر ورودی‌ها،منابع،تامین‌کنندگان،پرسنل،فعالیت‌ها،کنترل‌ها، اندازه‌گیری‌ها و خروجی‌ها و … را شامل شود اطلاعات بیشتر

بازنگری مدیریت ایزو

بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت ، بررسی کفایت و مناسب‌بودن سیستم مدیریتی و تخصیص منابع و تصمیم گیری جهت بهبود سیستم مدیریتی و محصولات و خدمات است.
بازنگری مدیریت به مدیریت ارشد کمک می‌نماید تا با درک اطلاعات ارائه شده از بخش‌ها و فرآیندهای مختلف و بازخوردهای دریافتی ،ارزش افزوده را در سازمان ایجاد نماید. اطلاعات بیشتر

روش تدوین اظهارنامه

روش تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

روش تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس مدل سرآمدی مورد نظر سازمان، بر اساس اندازه سازمان و پیچیدگی سازمان و مهلت زمانی جهت ارائه اظهارنامه تعالی به دبیرخانه جایزه تعالی تعیین می‌شود.
در این مطلب با توجه به تجارب پیام خرازیان در تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی در سازمان‌های مختلف، روش‌های تدوین اظهارنامه تعالی معرفی می‌شود. اطلاعات بیشتر