مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی

چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی معیارهای ایمنی و بهداشت شغلی عملیات یا فعالیت ها را بر اساس الزامات ایمنی و بهداشت شغلی مشخص می نماید
چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی راهنمایی جهت پایش ادواری عملکرد ایمنی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت سازمان استفاده می شود.
یکی از ابزارهای موثر در کاهش مخاطرات فعالیت ها و پیشگیری از حوادث در سازمان ها ، به کارگیری چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی می باشد که در ادامه این موضوع تشریح می شود. اطلاعات بیشتر

استاندارد ایزو آموزش

استاندارد ایزو آموزش

استاندارد ایزو آموزش به مراکز آموزشی یا واحد آموزش سازمان ها کمک می نماید تا بتوانند کیفیت خدمات آموزشی به فراگیران خود را افزایش دهند. جدیدترین استاندارد ایزو آموزش ، استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ و استاندارد ایزو ۲۹۹۹۳ جایگزین استانداردهای قبلی ایزودر آموزش سازمان ها شده است در ادامه هر یک از استانداردهای ایزو آموزش تشریح شده است. اطلاعات بیشتر

ایزو 45001 و OHSAS 18001

مهمترین تغییرات ایزو ۴۵۰۰۱ و OHSAS 18001

مهمترین تغییرات ایزو ۴۵۰۰۱ و OHSAS 18001 ، ایجاد بندهایی جهت محیط کسب و کار ، کارگران و نیازها و انتظارات ذی نفعان ، ریسک ها و فرصت های مرتبط با سیستم مدیریتی، ارتباطات و… می باشد همچنین توجه به یکپارچگی آسان با سایراستانداردهای مدیریتی جدید در این استاندارد مورد توجه قرار گرفته است.

استاندارد ISO 45001 در مارچ ۲۰۱۸ منتشر شده و این استاندارد بین المللی جایگزین استاندارد OHSAS 18001:2007 شده است. سازمان هایی که استاندارد OHSAS 18001 را به کار گرفته اند باید با الزامات استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ آشنا شده و برای انتقال به سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 آماده شوند. اطلاعات بیشتر

ایزو 13485

مستندات ایزو ۱۳۴۸۵

مستندات ایزو ۱۳۴۸۵ شامل مستندات و سوابق الزم شده در استاندارد ISO 13485:2016 جهت پیاده سازی ایزو ۱۳۴۸۵ یا انتقال سیستم مدیریتی به سیستم مدیریت کیفیت در تجیهزات پزشکی در این مطلب آمده است.
استاندارد ISO 13485:206 بر اساس ISO 9001:2008 می باشد مستندسازی در این استاندارد بر اساس ویرایش قبلی ایزو ۹۰۰۱ ، بعلاوه مستندات خاص مرتبط با تجهیزات پزشکی می باشد

مستندات و سوابق الزام شده در استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ ( مطابق بند ۱-۲-۴) تحت عنوان کنترل مدارک ( بند ۴-۲-۴) و کنترل سوابق(۵-۲-۴) می باشد که در ادامه لیست مستندات ISO 13485 الزام شده توسط این استاندارد در خصوص مستندات و سوابق آمده است. اطلاعات بیشتر

مستندات ایزو 45001

مستندات ایزو ۴۵۰۰۱

مستندات ایزو ۴۵۰۰۱ شامل مستندات و سوابق الزم شده در استاندارد ISO 45001:2018 جهت پیاده سازی ایزو ۴۵۰۰۱ یا انتقال سیستم مدیریتی به ایزو ۴۵۰۰۱ در این مطلب آمده است.
استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ رویکردی جدید در خصوص کنترل مدارک و کنترل سوابق ارائه نموده است مستندات و سوابق الزام شده در استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ تحت عنوان اطلاعات مستند جایگزین کنترل مدارک و کنترل سوابق استاندارد OHSAS 18001 ‌شده است . هر جای استاندارد اشاره شده اطلاعات مستند شده حفظ شود( کلمه Retained ) منظور همان کنترل سوابق و هر جای استاندارد اشاره شده که اطلاعات مستند نگهداری شود ( کلمهMaintained)منظور کنترل مدارک می باشد. اطلاعات بیشتر

مستندات ایزو 14001

مستندات ISO 14001

مستندات ISO 14001، مستندات و سوابق الزام شده در استاندارد ISO 14001:2015 با توجه به ویرایش جدید ایزو ۱۴۰۰۱ در این مقاله آمده است . اطلاعات بیشتر

تکنیکال فایل

تکنیکال فایل مدرکی است که به منظور تمدید و اخذ پروانه ساخت ، اخذ گواهینامه CE یا استاندارد ISO 13485 در تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی با توجه به الزامات قانونی محصول یا خدمات توسط تیم چند تخصصی تهیه می شود
تکنیکال فایل محصول همان طرح کیفیت محصول است که مراحل تحقق محصول یا خدمات را به صورت مستند تشریح می نماید در تدوین سند Technical File باید به الزامات قانونگذار توجه شود. اطلاعات بیشتر

مهمترین سوالات ممیزی ایزو 9001

مهم‌ترین سؤالات ممیزی ISO 9001:2015

درصورتی‌که شما جهت ممیزی استاندارد ISO 9001:2015 در حال آماده شدن هستید حتماً از خودتان پرسیدید که مهم‌ترین سؤالات ممیزی ISO 9001:2015 چه است. در این مطلب مهمترین سوالات ممیزی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ جهت آمادگی شما برای ممیزی آمده است.

جهت پاسخ به مهمترین سؤالات ممیزی ISO 9001:2015 شما باید جهت ثبت‌نام در دوره ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ برنامه‌ریزی نمایید در استاندارد ISO 9001:2015 تعداد زیادی الزامات جدید اضافه‌شده است که در این مطلب مهم‌ترین سؤالات ممیزی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵   اشاره‌شده است. اطلاعات بیشتر