مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

انواع ممیزی

انواع ممیزی سیستم های مدیریتی شامل ممیزی داخلی و خارجی می باشد به ممیزی داخلی شخص اول و ممیزی خارجی به شخص دوم و ثالث تقسیم بندی می گردد .
ممیزی داخلی توسط نفرات آموزش دیده درون سازمان و ممیزی خارجی توسط ممیزان حرفه ای انجام می گردد . اطلاعات بیشتر

پیاده سازی HSE

پیاده سازی HSE با الزامات سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 منجر به بهبود کسب و کار ، افزایش فروش ، مزیت رقابتی و کاهش و کنترل خطرات و ریسک های ناشی از فعالیت ها می گردد . اطلاعات بیشتر

سیستم مدیریت یکپارچه

به ترکیب دو یا چند استاندارد مدیریتی و یکپارچه نمودن آنها با هم ، سیستم مدیریت یکپارچه گفته می شود استقرار سیستم مدیریت یکپارچه می تواند منجر به کاهش هزینه های ممیزی صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی گردد .
با توجه به اینکه استاندارد های مدیریتی با هم وجه اشتراک دارند یکپارچه نمودن استاندارد ها با هم منجر به کاهش مستندات سازمان در مقایسه با استقرار هر یک از استانداردهای مدیریتی به تنهایی می شود . اطلاعات بیشتر

ISO 26000

ایزو 26000

استاندارد ایزو 26000 حاصل جلسات و گردآوری نظرات و مشورت با ذینفعان گوناگون در ده سال و مشارکت با بیش از 90 کشور جهان می باشد .
استاندارد ایزو 26000 در تمامی سازمان های کوچک و بزرگ ، دولتی و خصوصی کاربرد دارد و هدف آن ارائه خدمات مناسب به مشتریان و احساس مسئولیت سازمان ها در قبال مردم می باشد این استاندارد راهنمایی هایی برای مسئولیت اجتماعی سازمان ها اعم از بنگاه های اقتصادی ، سازمان های دولتی ریال مدارس ،موسسات خیریه و … می باشد برای بخش خصوصی و دولتی در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه کاربرد دارد . اطلاعات بیشتر

فرآیند صدور گواهینامه ایزو 9001

صدور گواهینامه ایزو 9001 توسط شرکت های ثبت کننده گواهی نامه یا مراکز صدور گواهینامه انجام می شود این مراکز به سازمان بین المللی متصل می باشند

فرآیند صدور گواهینامه ایزو 9001 در تمامی شرکت های گواهی دهنده یکسان می باشد .در این مقاله به فرآیند صدور گواهینامه ایزو 9001 در شش قدم تشریح شده است . اطلاعات بیشتر

چگونه اعتبار گواهینامه ایزو را بررسی نماییم

متاسفانه برخی از سازمان ها از گواهینامه ایزو بی اعتبار استفاده می نمایند و این گواهینامه ها به مراجع بین المللی متصل نیستند.
تا زمانی که روش های ممیزی و صدور گواهینامه ایزو است روش های صدور گواهینامه ایزو بدون مجوز نیز وجود خواهد داشت پس باید احتیاط لازم را نمود و اعتبار گواهینامه ایزو را از طرق مختلف بررسی نمود در ادامه به نحوه بررسی اعتبار گواهینامه ایزو می‌پردازیم .

متاسفانه در ایران برخی از افراد کلاهبردار و غیر متخصص اقدام به فروش گواهینامه ایزو تقلبی می‌نمایند این مطلب می تواند به شما در بررسی اعتبار گواهینامه ایزو کمک نماید. اطلاعات بیشتر

گواهینامه ایزو تقلبی

گواهینامه ایزو تقلبی صادر شده توسط کلاهبردارن ، به مراجع بین المللی متصل نبوده و مشتریان ناآگاه یا بی اعتقاد به سیستم های مدیریتی از گواهینامه تقلبی ایزو استفاده می نمایند.

به‌منظور آگاهی مدیران جهت انتخاب شرکت گواهی دهنده معتبر، ترفندهایی که کلاهبرداران جهت فروش گواهینامه ایزو تقلبی و فریب برخی از مدیران و سازمان‌ها بکار می گیرنددر این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان به‌صورت خلاصه ارائه‌شده است.

جهت مشاهده خبر دستگیری کلاهبردار فروش گواهینامه ایزو تقلبی بر روی دستگیری کلاهبرداران ایزو کلیک کنید اطلاعات بیشتر

استاندارد ISO 14001:2004

استاندارد ISO 14001:2004 سازمان ها را قادر می سازد که خط مشی و اهداف محیط زیستی خود را با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به جنبه های محیط زیستی ایجاد و اجراء نماید .این استاندارد در سازمان ها با هر نوع و ابعادی قابل اجراء می باشد و با شرایط مختلف جغرافیایی ، فرهنگی و اجتماعی سازگار است .

سازمان ها می تواند با استقرار الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی ISO 14001:2004 برای صدور گواهینامه توسط مراکز گواهی دهنده خارجی اقدام نمایند . اطلاعات بیشتر