مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱

استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ ، با بکارگیری کارآمد انرژی ،  صرفه جویی در پول و کمک به حفظ منابع می نماید . ایزو ۵۰۰۰۱ جهت استفاده کارآمد از انرژی ، از طریق یک سیستم مدیریت انرژی( EnMS )  از تمامی بخش ها ی سازمان حمایت می نماید.
سیستم مدیریت انرژی ، ایزو۵۰۰۰۱ بر اساس مدل بهبود مستمر سیستم مدیریت نظیر استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ طرحریزی شده است این باعث می شود که سازمان ها آسانتر سیستم مدیریت انرژی را با سیستم مدیریت کیفیت و محیط زیست یکپارچه نمایند. اطلاعات بیشتر

ایزو ۱۰۰۰۲

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲  ، راهنمایی برای اجرای اثربخش و کارایی فرآیند رسیدگی به شکایت مشتریان برای تمامی انواع فعالیت های تجاری و غیر تجاری ، از جمله فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیک فراهم می نماید . استاندارد ISO 10002 ، منافع سازمان و مشتریان ، شاکیان و دیگر طرفهای ذی نفع را تامین می نماید.
اطلاعات بدست آمده از فرآیند رسیدگی به شکایت می تواند منجر به بهبود محصولات و فرآیند ها شود و در صورتی که شکایت به درستی رسیدگی شود ، می تواند اعتبار سازمان را صرف نظر از اندازه ، موقعیت و نوع فعالیت بهبود بخشد .
فرآیند اثربخش و کارای رسیدگی به شکایت استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ ، نیازهای تامین کنندگان و دریافت کنندگان محصولات را منعکس می نماید. اطلاعات بیشتر

ایزو ۱۰۰۱۵

سازمان ها بمنظور رقابت در بازار کسب و کار ، باید دائما درخصوص ارتقاء شایستگی منابع انسانی خود اقدام نمایند. با این حال، بیشتر مدیران نمی دانند که چگونه مزایای آموزش و بازگشت سرمایه گذاری آموزش را اندازه گیری کنند .
استاندارد بین المللی  ISO 10015مدیریت کیفیت – راهنمایی برای آموزش از خانواده استاندارد ایزو ۹۰۰۱ می باشد استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ ، سازمان ها و مدیران را در ارتباط با مسائل آموزش راهنمایی می نماید . اطلاعات بیشتر

استخدام مهندس صنایع

با توجه به زیاد بودن زمینه های اشتغال مهندسین صنایع ، بسیاری از کارجویان مهندس صنایع برای استخدام در سازمان و شرکت ها نمی دانند در چه زمینه ای وارد بازار کار شوند  و چه الزاماتی برای استخدام مهندس صنایع مورد نیاز می باشد .
بهمین دلیل دچار سر در گمی بوده یا  بدون هدف در دوره ها ی آموزشی ( بصورت غیر هدفمند )  زیادی شرکت می نمایند
این کارجویان تلاش زیادی برای ورود به بازار کار مهندس صنایع دارند ولی نمی توانند در زمینه رشته و علاقه مندی خود ، جذب سازمان های متقاضی کار شوند و عموما در شغل های غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود استخدام می شوند. اطلاعات بیشتر

خودارزیابی EFQM

خودارزیابی EFQM  ، یک بازنگری جامع و منظم از فعالیت‌ها و عملکرد یک سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.
روش های خودارزیابی سازمان بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM  شامل خود ارزیابی به روش پرسشنامه EFQM ،  کارگاهی ، پروفرما ، شبیه سازی جایزه و روش های تلفیقی خود ارزیابی می باشد
در خودارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود بصورت نظامند توسط پرسنل آموزش دیده  مشخص می نماید . در فرآیند خود ارزیابی EFQM ، سازمان تصویر خود را مشاهده می نماید اطلاعات بیشتر

انتخاب مشاور ایزو

برای اخذ گواهینامه ایزو بسیاری از سازمان ها از خدمات مشاور ایزو استفاده می نمایند مشاور ایزو نقش بسیارمهمی در استقرار سیستم مدیریتی سازمان شما و در نهایت اخذ گواهینامه ایزو در سازمان شما دارد .جهت انتخاب بهترین مشاور ایزو به اطلاعات زیادی جهت تصمیم گیری نیاز دارید .
در این مطلب سعی شده ، پیام خرازیان با توجه به تجارب در مشاوره ایزو ، اجرای سیستم های مدیریتی و ممیزی ایزو ‌ شما را در خصوص انتخاب مشاور ایزو راهنمایی نماید.

این سوال مهمی می باشد که چگونه مشاور ایزو می تواند در سازمان شما جهت دستیابی به اهداف برای شما ارزش افزوده ایجاد نماید . اطلاعات بیشتر

مستندسازی

مستندسازی ایزو ۹۰۰۱

مشاور نقش مهمی در طراحی مستندات ایزو ۹۰۰۱ دارد ، جهت مستندسازی ایزو ، عموما با مسئولین فرآیندها مصاحبه شده و با توجه به الزامات استاندارد ایزو ، مستندات ایزو متناسب سازمان را طرحریزی می‌نماید.

الزامات عمومی استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ بند ۴۱، نیاز سازمان را جهت مستندسازی ایزو ۹۰۰۱، استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت مشخص می‌نماید.

در ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱،‌ استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بند ۷.۵ اطلاعات مستند ،مستندسازی ایزو اشاره‌شده است

در این مقاله مدارک ایزو مورد نیاز جهت پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ پیشنهاد می گردد.
اطلاعات بیشتر

ده قدم اخذ گواهینامه ایزو

دستیابی به گواهینامه ایزو ،  استاندارد های مدیریتی نظیر  ایزو ۹۰۰۱ یا ایزو ۱۴۰۰۱ بنظر دلهره آور می آید  .
این مقاله به کسانی  که می خواهند  ایزو را استقرار دهند  کمک می نماید ،  مراحل پیاده سازی ایزو و اخذ گواهینامه ایزو را قدم به قدم  تشریح می گردد.

اطلاعات بیشتر