مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

ایزو ۱۰۰۱۵

سازمان ها بمنظور رقابت در بازار کسب و کار ، باید دائما درخصوص ارتقاء شایستگی منابع انسانی خود اقدام نمایند. با این حال، بیشتر مدیران نمی دانند که چگونه مزایای آموزش و بازگشت سرمایه گذاری آموزش را اندازه گیری کنند .
استاندارد بین المللی  ISO 10015مدیریت کیفیت – راهنمایی برای آموزش از خانواده استاندارد ایزو ۹۰۰۱ می باشد استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ ، سازمان ها و مدیران را در ارتباط با مسائل آموزش راهنمایی می نماید . ادامه مطلب …

استخدام مهندس صنایع

با توجه به زیاد بودن زمینه های اشتغال مهندسین صنایع ، بسیاری از کارجویان مهندس صنایع برای استخدام در سازمان و شرکت ها نمی دانند در چه زمینه ای وارد بازار کار شوند  و چه الزاماتی برای استخدام مهندس صنایع مورد نیاز می باشد .
بهمین دلیل دچار سر در گمی بوده یا  بدون هدف در دوره ها ی آموزشی ( بصورت غیر هدفمند )  زیادی شرکت می نمایند
این کارجویان تلاش زیادی برای ورود به بازار کار مهندس صنایع دارند ولی نمی توانند در زمینه رشته و علاقه مندی خود ، جذب سازمان های متقاضی کار شوند و عموما در شغل های غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود استخدام می شوند. ادامه مطلب …

خودارزیابی EFQM

خودارزیابی EFQM  ، یک بازنگری جامع و منظم از فعالیت‌ها و عملکرد یک سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.
روش های خودارزیابی سازمان بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM  شامل خود ارزیابی به روش پرسشنامه EFQM ،  کارگاهی ، پروفرما ، شبیه سازی جایزه و روش های تلفیقی خود ارزیابی می باشد
در خودارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود بصورت نظامند توسط پرسنل آموزش دیده  مشخص می نماید . در فرآیند خود ارزیابی EFQM ، سازمان تصویر خود را مشاهده می نماید ادامه مطلب …

انتخاب مشاور ایزو

برای اخذ گواهینامه ایزو بسیاری از سازمان ها از خدمات مشاور ایزو استفاده می نمایند مشاور ایزو نقش بسیارمهمی در استقرار سیستم مدیریتی سازمان شما و در نهایت اخذ گواهینامه ایزو در سازمان شما دارد .جهت انتخاب بهترین مشاور ایزو به اطلاعات زیادی جهت تصمیم گیری نیاز دارید .
در این مطلب سعی شده ، پیام خرازیان با توجه به تجارب در مشاوره ایزو ، اجرای سیستم های مدیریتی و ممیزی ایزو ‌ شما را در خصوص انتخاب مشاور ایزو راهنمایی نماید.

این سوال مهمی می باشد که چگونه مشاور ایزو می تواند در سازمان شما جهت دستیابی به اهداف برای شما ارزش افزوده ایجاد نماید . ادامه مطلب …

مستندسازی ایزو ۹۰۰۱

مشاور نقش مهمی در طراحی مستندات ایزو ۹۰۰۱ دارد ، جهت مستندسازی ایزو ، عموما با مسئولین فرآیندها مصاحبه شده و با توجه به الزامات استاندارد ایزو ، مستندات ایزو متناسب سازمان را طرحریزی می‌نماید.

الزامات عمومی استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ بند ۴۱، نیاز سازمان را جهت مستندسازی ایزو ۹۰۰۱، استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت مشخص می‌نماید.

در ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱،‌ استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بند ۷.۵ اطلاعات مستند ،مستندسازی ایزو اشاره‌شده است

در این مقاله مدارک ایزو مورد نیاز جهت پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ پیشنهاد می گردد.
ادامه مطلب …

ده قدم اخذ گواهینامه ایزو

دستیابی به گواهینامه ایزو ،  استاندارد های مدیریتی نظیر  ایزو ۹۰۰۱ یا ایزو ۱۴۰۰۱ بنظر دلهره آور می آید  .
این مقاله به کسانی  که می خواهند  ایزو را استقرار دهند  کمک می نماید ،  مراحل پیاده سازی ایزو و اخذ گواهینامه ایزو را قدم به قدم  تشریح می گردد.

ادامه مطلب …

اصول سیستم‌های مدیریت

اصول سیستم‌های مدیریت در ۸ اصل توسط کمیته ایزو  ISO /TC 176  تدوین شده است مدیریت ارشد سازمان ها می توانند ، اصول سیستم‌های مدیریت را برای هدایت سازمان در جهت بهبود عملکرد  ، به کار گیرد .
اصول سیستم‌های مدیریت شامل : مشتری مداری ، رهبری ، مشارکت کارکنان ، رویکرد فرآیندی ، رویکرد سیستمی به مدیریت ، بهبود مستمر ، رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری و روابط دوطرفه سودمند با تامین کنندگان می باشد که در ادامه اصول مدیریت تشریح می شود
استفاده از اصول مدیریت کیفیت می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان شود

ادامه مطلب …

کد گذاری مدارک سیستم مدیریت

جهت کنترل مدارک سیستم های مدیریت ، مستندات سیستم های مدیریت باید از طریق کد منحصر بفردی شناسایی و ردیابی گردد
در هیچ یک از استاندارد های  سیستم های مدیریت  ، الزامی در خصوص ساختار کد گذاری مدارک سیستم مدیریتی ارائه نشده است و روش کد گذاری  مستندات ایزو ، متناسب با نوع و اندازه سازمان قابل تعریف می باشد
در سازمان های بزرگی که سیستم های مدیریتی استقرار یافته است ، مسئول کنترل مستندات و در سازمان های  کوچک نماینده مدیریت / واحد تضمین کیفیت  ، کد گذاری مستندات را در مرحله مستندسازی ایزو ۹۰۰۱ انجام می دهند .

ادامه مطلب …