مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

اصول سیستم‌های مدیریت

اصول سیستم‌های مدیریت در ۸ اصل توسط کمیته ایزو  ISO /TC 176  تدوین شده است مدیریت ارشد سازمان ها می توانند ، اصول سیستم‌های مدیریت را برای هدایت سازمان در جهت بهبود عملکرد  ، به کار گیرد .
اصول سیستم‌های مدیریت شامل : مشتری مداری ، رهبری ، مشارکت کارکنان ، رویکرد فرآیندی ، رویکرد سیستمی به مدیریت ، بهبود مستمر ، رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری و روابط دوطرفه سودمند با تامین کنندگان می باشد که در ادامه اصول مدیریت تشریح می شود
استفاده از اصول مدیریت کیفیت می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان شود

ادامه مطلب …

کد گذاری مدارک سیستم مدیریت

جهت کنترل مدارک سیستم های مدیریت ، مستندات سیستم های مدیریت باید از طریق کد منحصر بفردی شناسایی و ردیابی گردد
در هیچ یک از استاندارد های  سیستم های مدیریت  ، الزامی در خصوص ساختار کد گذاری مدارک سیستم مدیریتی ارائه نشده است و روش کد گذاری  مستندات ایزو ، متناسب با نوع و اندازه سازمان قابل تعریف می باشد
در سازمان های بزرگی که سیستم های مدیریتی استقرار یافته است ، مسئول کنترل مستندات و در سازمان های  کوچک نماینده مدیریت / واحد تضمین کیفیت  ، کد گذاری مستندات را در مرحله مستندسازی ایزو ۹۰۰۱ انجام می دهند .

ادامه مطلب …

بررسی اعتبار دوره سرممیزی ایزو

عموما مخاطبان  دوره های سرممیزی سیستم های مدیریتی از اعتبار گواهینامه سرممیزی اطلاع دقیقی ندارند و مراکز آموزشی برگزارکننده  دوره سرممیزی ایزو ، اطلاعات دقیقی در خصوص منبع صدور گواهینامه ها به متقاضیان دوره سر ممیزی سیستم های مدیریتی نمی دهد.
همچنین برخی از متقاضیان دورهای سرممیزی ایزو که تمایل به بررسی دقیق مرکز آموزشی دارند به نتایجی دست نمی یابند و تنها به گفته های دوستان خود و ادعای مرکز آموزشی اعتماد می کنند. ادامه مطلب …

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱

پیاده سازی ایزو ( استاندارد های بین المللی ایزو ) ، متناسب  با اندازه  سازمان و پیچیدگی فعالیت ها و سطح تحصیلات کارکنان سازمان در مراحل آموزش ، مستندسازی و پیاده سازی ایزو و ممیزی انجام می شود موضوعات زیر با توجه به تجارب مهندس پیام خرازیان در پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان های مختلف  بصورت خلاصه  ارائه شده است .
مستند سازی و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ،  بهمراه نمونه های عملی از مدارک سیستم مدیریت کیفیت  ( مستندات ایزو  سازمان های مختلف ) در دوره  آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ (  ایزو کاربردی ) توسط مهندس پیام خرازیان تدریس می شود.

استاندارد های بین المللی ISO ، توسط تیم مشاور ایزو ما در سازمان های مختلف مستقر می شود. مشاور بعنوان تسهیلگر در طی مدت زمان پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، سازمان را راهنمایی نموده و مستندات ایزو سازمان را متناسب با سازمان تدوین می نماید همچنین بر استقرار سیستم مدیریت تا مرحله اخذ گواهینامه ISO  نظارت می نماید. ادامه مطلب …