ایزو ۱۷۰۲۵

اولین ویرایش استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ، حاصل تجربیات وسیع در پیاده‌سازی ISO/IEC Guide25 و EN 45001 در سال ۱۹۹۹می‌باشد که اکنون این استاندارد جایگزین هر دو آن‌ها گردیده است. برای آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیونی که قصد دارند وجود یک سیستم کیفیت، صلاحیت فنی و توانایی تولید نتایج فنی معتبر را اثبات کنند، اولین ویرایش این استاندارد شامل تمامی الزاماتی می‌شد که آن‌ها باید برآورده نمایند.
مراجع اعتباردهنده که صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون را تعیین می‌کنند بایستی این استاندارد بین‌المللی را به‌عنوان مبنای اعتبار دهی بکار گیرند.
ساختار استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵
مقدمه
۱ دامنه کاربرد
۲ مراجع اصلی
۳واژگان و تعاریف
۴ الزامات مدیریت
۴-۱سازمان
۴-۲ کیفیت سیستم
۴-۳ کنترل مستندات
۴-۳-۱ کلیات
۴-۳-۲ تصویب و انتشار مستندات
۴-۳-۳تغییرات مستندات
۴-۴ بازنگری درخواست‌ها، مناقصات و قراردادها
۴-۵ قرارداد فرعی برای انجام آزمون‌ها و کالیبراسیون
۴-۶ خرید خدمات و تدارکات
۴-۷ ارائه خدمت به مشتریان
۴-۸ شکایات
۴-۹ کنترل آزمون‌ها و یا کالیبراسیون‌های نامنطبق
۴-۱۰ بهبود
۴-۱۱ اقدام اصلاحی
۴-۱۱-۱ کلیات
۴-۱۱-۲ تجزیه‌وتحلیل علت
۴-۱۱-۳ انتخاب و اجرای اقدامات اصلاحی
۴-۱۱-۴ پایش اقدامات اصلاحی
۴-۱۱-۵ ممیزی‌های بیشتر
۴-۱۲ اقدام پیشگیرانه
۴-۱۳ کنترل سوابق
۴-۱۳-۱ کلیات
۴-۱۳-۲ سوابق فنی
۴-۱۴ ممیزی‌های داخلی
۴-۱۵ بازنگری مدیریت
۵ الزامات فنی
۵-۱ کلیات
۵-۲ کارکنان
۵-۳ شرایط مکانی و محیطی
۵-۴ روش‌های آزمون و کالیبراسیون و صحه‌گذاری روش
۵-۴-۱ کلیات
۵-۴-۲ انتخاب روش‌ها
۵-۴-۳ روش‌های ایجادشده توسط آزمایشگاه
۵-۴-۴ روش‌های غیراستاندارد
۵-۴-۵ صحه‌گذاری روش‌ها
۵-۴-۶ تخمین عدم قطعیت در اندازه‌گیری
۵-۴-۷ کنترل داده‌ها
۵-۵ تجهیزات
۵-۶ قابلیت ردیابی اندازه‌گیری
۵-۶-۱ کلیات
۵-۶-۲ الزامات خاص
۵-۶-۳ استانداردهای مرجع و مواد مرجع
۵-۷ نمونه‌برداری
۵- ۸ جابجایی اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون
۵-۹ تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون
۵-۱۰ گزارش دهی نتایج
۵-۱۰-۱ کلیات
۵-۱۰-۲ گزارش‌ها آزمون و گواهی‌های کالیبراسیون
۵-۱۰-۳ گزارش‌ها آزمون
۵-۱۰-۴ گواهی‌های کالیبراسیون
۵-۱۰-۵ نظرات و تفاسیر
۵-۱۰-۶ نتایج آزمون و کالیبراسیون به‌دست‌آمده از پیمانکاران فرعی
۵-۱۰-۷ ارسال الکترونیکی نتایج
۵-۱۰-۸ شکل گزارش‌ها و گواهی‌ها
۵-۱۰-۹ اصلاح گزارش‌های آزمون یا گواهی‌های کالیبراسیون

این مطلب توسط پیام خرازیان گردآوری‌شده است.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.