ایزو 17025

اولين ويرايش استاندارد ایزو 17025 ، حاصل تجربيات وسيع در پیاده‌سازی ISO/IEC Guide25 و EN 45001 در سال 1999می‌باشد که اکنون اين استاندارد جايگزين هر دو آن‌ها گرديده است. برای آزمایشگاه‌های آزمون و کاليبراسيونی که قصد دارند وجود يك سيستم کيفيت، صلاحیت فنی و توانايي توليد نتايج فنی معتبر را اثبات کنند، اولين ويرايش اين استاندارد شامل تمامی الزاماتی می‌شد که آن‌ها بايد برآورده نمايند.
مراجع اعتباردهنده که صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کاليبراسيون را تعيين می‌کنند بايستی اين استاندارد بین‌المللی را به‌عنوان مبنای اعتبار دهی بكار گيرند.
ساختار استاندارد ایزو 17025
مقدمه
1 دامنه کاربرد
2 مراجع اصلي
3واژگان و تعاريف
4 الزامات مديريت
4-1سازمان
4-2 کيفيت سيستم
4-3 کنترل مستندات
4-3-1 کليات
4-3-2 تصويب و انتشار مستندات
4-3-3تغییرات مستندات
4-4 بازنگری درخواست‌ها، مناقصات و قراردادها
4-5 قرارداد فرعی براي انجام آزمون‌ها و کاليبراسيون
4-6 خريد خدمات و تدارکات
4-7 ارائه خدمت به مشتريان
4-8 شكايات
4-9 کنترل آزمون‌ها و يا کالیبراسیون‌های نامنطبق
4-10 بهبود
4-11 اقدام اصلاحی
4-11-1 کلیات
4-11-2 تجزیه‌وتحلیل علت
4-11-3 انتخاب و اجرای اقدامات اصلاحی
4-11-4 پایش اقدامات اصلاحی
4-11-5 ممیزی‌های بیشتر
4-12 اقدام پیشگیرانه
4-13 کنترل سوابق
4-13-1 کلیات
4-13-2 سوابق فنی
4-14 ممیزی‌های داخلی
4-15 بازنگری مدیریت
5 الزامات فنی
5-1 کلیات
5-2 کارکنان
5-3 شرایط مکانی و محیطی
5-4 روش‌های آزمون و کالیبراسیون و صحه‌گذاری روش
5-4-1 کلیات
5-4-2 انتخاب روش‌ها
5-4-3 روش‌های ایجادشده توسط آزمایشگاه
5-4-4 روش‌های غیراستاندارد
5-4-5 صحه‌گذاری روش‌ها
5-4-6 تخمین عدم قطعیت در اندازه‌گیری
5-4-7 کنترل داده‌ها
5-5 تجهیزات
5-6 قابلیت ردیابی اندازه‌گیری
5-6-1 کلیات
5-6-2 الزامات خاص
5-6-3 استانداردهای مرجع و مواد مرجع
5-7 نمونه‌برداری
5- 8 جابجایی اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون
5-9 تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون
5-10 گزارش دهی نتایج
5-10-1 کلیات
5-10-2 گزارش‌ها آزمون و گواهی‌های کالیبراسیون
5-10-3 گزارش‌ها آزمون
5-10-4 گواهی‌های کالیبراسیون
5-10-5 نظرات و تفاسیر
5-10-6 نتایج آزمون و کالیبراسیون به‌دست‌آمده از پیمانکاران فرعی
5-10-7 ارسال الکترونیکی نتایج
5-10-8 شکل گزارش‌ها و گواهی‌ها
5-10-9 اصلاح گزارش‌های آزمون یا گواهی‌های کالیبراسیون

این مطلب توسط پیام خرازیان گردآوری‌شده است.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.