سیستم مدیریت محیط‌زیست ایزو ۱۴۰۰۱، منجر می‌شود صاحبان کسب‌وکار و مدیران در قبال مسئولیت‌های محیط‌زیست شامل پاسخ‌گویی قانونی و مقرراتی، توانایی مدیریت و کنترل ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها بیشتر آگاه شوند.
با اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱، شما می‌توانید به سهامداران، مشتریان و کارکنان خود درخصوص تعهدات محیط‌زیست و به دنبال آن کاهش تاثیرات محیط‌زیست اطمینان خاطر دهید.
سیستم مدیریت محیط‌زیست ایزو ۱۴۰۰۱ به‌عنوان استاندارد بین المللی مدیریت محیط‌زیست از سال ۱۹۹۶ توسط سازمان بین المللی ISO منتشرشده است یک چهارچوب نظامند برای مدیریت و کنترل تأثیرات محیط‌زیست محصولات، خدمات و فرآیندهای می‌باشد.
در حال حاضر آخرین ویرایش  منتشرشده استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۴ می‌باشد در سپتامبر ۲۰۱۵ ویرایش جدید از استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ منتشر می‌شود و سازمان‌ها می‌توانند تا پایان سال ۲۰۱۸ از نیز بر مبنای این استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ممیزی شوند.
در این مطلب مراحل صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ به‌صورت خلاصه توسط مهندس پیام خرازیان تشریح شده است.

سیستم مدیریت محیط‌زیست ایزو ۱۴۰۰۱، یک رویکرد هدایت‌کننده و نظامند، جهت کنترل نمودن تأثیر جنبه‌های مهم کسب و کاربر محیط‌زیست است.

آیا می‌دانید؟ در سال ۲۰۱۳ افزایش درصدی در اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ در ایران ثبت شده است؟

سیستم مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱، برای هر سازمان با هر اندازه‌ای در هر بخشی کاربرد دارد. برای نشان دادن تعهدات سازمان در مسائل محیط‌زیست در حوزه محلی یا ملی به شما کمک می‌نماید تا آلودگی‌های مرتبط با فعالیت‌ها و ضایعات را کاهش دهید.
ایزو ۱۴۰۰۱ از سری استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۰ می‌باشد و به‌عنوان یک چهارچوب برای سیستم مدیریت محیط‌زیست سازمان، از طرق زیر به به سازمان کمک می‌نماید.

در به حداقل رساند تاثیرات زیست محیطی فعالیت های خود
کاهش آلودگی‌های محیط‌زیست
فراهم نمودن بهبودهای عملیاتی
اطمینان از انطباق با قوانین و الزامات محیط‌زیست
توسعه کسب‌وکار به شیوه‌ای پایدار

سازمان‌ها پس از رعایت الزامات سیستم محیط‌زیست ایزو ۱۴۰۰۱، برای اثبات ادعای خود، باید توسط یک شرکت گواهی دهنده معتبر ایزو ، ممیزی خارجی شده و سپس گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ را اخذ نمایند.

مزایای اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ برای سازمان

کاهش هزینه‌ها با به‌کارگیری رویکرد استفاده مجدد و بازیافت
بهبود تصویر سازمان و اعتبار سبز در منطقه محلی و جامعه
کنترل و کاهش تاثیرات فعالیت‌های کسب‌وکار شما بر روی محیط‌زیست از طریق اجرای سیستم مدیریت محیط‌زیست

مزایای اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ برای مشتریان

اطمینان به مشتریان در خصوص عملکرد زیست‌محیطی و اشتراک‌گذاری مسائل محیط‌زیست با مشتریان
ثبات حفظ و استمرار تفکر روبه‌جلو از طریق آگاهی سازمان به مسائل محیط‌زیست در جهت برآورده سازی مسئولیت اجتماعی

مزایای اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ برای کارکنان

افزایش انگیزه کارکنان در اهمیت دادن به محیط‌زیست خود
افزایش آگاهی زیست‌محیطی در میان تمامی کارکنان
ریسک‌های محیط‌زیست را به‌شدت کاهش داده و از ایجاد رویدادی بین کارکنان و محیط‌زیست محلی جلوگیری می‌کند

چگونه گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ را اخذ کنیم؟

اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

۱- پیاده‌سازی ایزو ۱۴۰۰۱

در این مرحله با انتخاب مشاور ایزو ،از خدمات مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱ و مزایای واقعی ایزو ۱۴۰۰۱ بهرهمندشوید، سیستم مدیریت محیط‌زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمان طرحریزی شده و سپس اجراء شود.

استفاده از خدمات مشاور ایزو باتجربه می‌تواند مزایای زیر را برای شما داشته باشد:
–   طراحی سیستم مدیریت متناسب با اندازه سازمان شما
–   کاهش زمان استقرار سیستم مدیریت محیط‌زیست در سازمان
–   انتقال تجارب مشاور ایزو
–  ادامه روند اجرای سیستم مدیریت محیط‌زیست  پس از اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

۲- انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو معتبر

در انتهای فاز پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ باید شرکت گواهی دهنده ایزو معتبر انتخاب شود. انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو معتبر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
شرکت‌های گواهی دهنده خارجی در ایران دفتر نمایندگی دارند و اقدام به ممیزی سازمان‌ها بر اساس استاندارد ایزو درخواستی می‌نمایند،
متاسفانه در ایران برخی از افراد کلاهبردار و غیرمتخصص با معرفی خود به‌عنوان شرکت گواهی دهنده ایزو اقدام به فروش گواهینامه ایزو تقلبی می‌نمایند.

۳- ارزیابی رسمی جهت اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

ممیزی خارجی جهت صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱، در دو مرحله انجام می‌شود.

ممیزی خارجی مرحله اول:
در ممیزی خارجی مرحله اول مستندات سیستم مدیریت محیط زیست شما توسط ممیز خارجی بررسی‌شده و آمادگی سازمان شما جهت ممیزی مرحله دوم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یافته‌های ممیزی و فرصت‌های بهبود در این مرحله به به سازمان اعلام می‌شود.
ممیزی خارجی مرحله دوم:
اجرای سیستم مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ شامل روش‌های تعریف‌شده و کنترل‌های آن بر اساس الزامات ISO ۱۴۰۰۱ به‌صورت نمونه‌ای  توسط ممیز خارجی صورت می‌گیرد.

۴- اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

پس از انجام ممیزی خارجی ایزو ، درصورتی‌که سازمان عدم انطباق بحرانی نداشته باشد گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ توسط شرکت گواهی دهنده ایزو صادر می‌شود اعتبار گواهینامه ایزو  ۱۴۰۰۱ ، سه سال می‌باشد، به‌منظور بررسی انطباق سیسم مدیریت محیط‌زیست با الزامات ایزو ۱۴۰۰۱، ممیزی مراقبتی در دوره‌های زمانی مشخص‌شده نیز توسط شرکت گواهی دهنده انجام می‌شود.

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه‌شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع می‌باشد.