منطق رادار RADAR

منطق رادار یک چهارچوب ارزیابی پویا و یک ابزار مدیریتی قدرتمند است تا عملکرد سازمان را بطور نظامند مورد پرسش قرار دهد.
از منطق رادار RADAR در فرآیند ارزیابی EFQM و خودارزیابی EFQM جهت امتیازدهی به توانمند سازها و نتایج استفاده می گردد .
در فرآیند ارزیابی به روش شبیه سازی جایزه تمامی عناصر و ویژگی های منطق رادار RADAR مورد استفاده قرار گرفته و امتیازدهی به عملکرد سازمان در این روش بسیار دقیق محاسبه می گردد در سایر روش های خود ارزیابی EFQM تنها عناصر منطق رادار مورد توجه قرار می گیرد .
منطق رادار از عناصری تشکیل شده که هر یک از عناصر ویژگی هایی را شامل می گردد
RADAR از چهار عنصر  تشکیل شده است :

نتایج  ( Resultes )

رویکرد  (Approach )

جاری سازی ( Deployment )

ارزیابی و اصلاح ( Assessment and Refinement )

هر یک از عناصر  منطق رادار RADAR در زیر تشریح شده است .

1.       نتایج

داده‌های نتایج باید جامع، به موقع، قابل اطمینان، درست و به طور مناسبی بخش بندی شده و با استراتژی و نیازها و انتظارات ذی نفعان مربوطه سازگار باشد. ارتباط بین نتایج مربوطه و تاثیرات آن‌ها بر یکدیگر باید درک شده باشد. نتایج کلیدی باید شناسایی و اولویت‌بندی گردد .
در یک سازمان متعالی، نتایج، روندهای مثبت و یا عملکرد خوب پایدار را نشان می دهند. برای نتایج کلیدی  اهداف تعیین شده، و این اهداف مناسب بوده،  تحقق یابد . همچنین در مورد نتایج کلیدی، عملکرد مقایسه بیرونی شده و این مقایسه‌ها به ویژه در قیاس با بهترین ها در صنعت و یا با کلاس جهانی صورت گیرد . درک رابطه بین توانمندسازهای کلیدی و نتایج کلیدی اطمینان می‌‌دهد که عملکرد مثبت در آینده پایدار می ماند.

ویژگی های منطق رادار در قسمت نتایج :
–    مرتبط و قابل استفاده بودن
ویژگی محدود و مرتبط بودن :مجموعه ای منسجم از نتایج کلیدی شناسایی شده و در قالب اهداف استراتژی نیازها و انتظارات دی نفعان را نمایش می دهد .
ویژگی درستی : نتیج به هنگام ، قابل اطمینان و صحیح هستند .
ویژگی بخش بندی :نتیج به شکل مناسبی بخش بندی گردد نظیر در قسمت نتایج مشتری تفکیک مشتریان ، در قسمت نتایج کارکنان تفکیک کارکنان رسمی ، قراردادی ، پاره وقت و …

–    عملکرد  

روند ها :
روند های  مثبت یا عملکرد پایدار خوب برای بیش از 3 سال .
اهداف :
در راستای اهداف استراتژیک ، اهداف کوتاه مدت و مرتبط تعیین شده وبرای دستیابی به نتایج کلیدی ، این اهداف تحقق یابد .
مقایسه ها :
در راستای اهداف استراتژیک ، مقایسه خارجی مرتبط با نتایج کلیدی انجام گردد .
اطمینان :
بر اساس روابط علل و معلولی ایجاد شده ، اطمینان حاصل شود که سطوح عملکردی در آینده پایدار خواهد بود.

 2.       رویکرد

آنچه که یک سازمان برای انجام آن برنامه‌ریزی کرده و دلایلی که برای انجام آن دارد را در بر می‌گیرد. یک رویکرد مناسب منطق روشنی دارد که بر نیازهای حال و آینده سازمان تمرکز می‌کند و از طریق فرآیندهایی که به خوبی تعریف شده‌‌اند عینیت می‌یابد و بر نیازهای ذی‌نفعان این رویکردها به طور روشنی تمرکز دارد.علاوه بر این، رویکردها یکپارچه می‌شوند. بدین معنی که یک رویکرد یکپارچه، به روشنی ریشه در استراتژی دارد و با سایر رویکردها در موارد مقتضی در ارتباط است. اصلاحا در رویکردها در طول زمان اعمال می‌شود.

ویژگهای رویکرد در منطق رادار  :

مناسب :
رویکردها منطقی روشن وبر پایه نیازهای ذینفعان مرتبط و فرآیند محور می باشند .
یکپارچه :
رویکرد ها استراتژی را پشتیبانی می کنند و با سایر رویکردهای مرتبط در ارتباط هستند .

 3.       جاری‌سازی

در یک سازمان متعالی برای جاری سازی رویکرد ها می بایستی ،  رویکرد‌ها در حوزه‌های مربوطه به روشی نظام‌مند اجرا شوند . اجرای نظام‌مند به خوبی برنامه‌ریزی شده و به روشی که برای رویکرد و سازمان مناسب باشد ارائه گردد و توانایی مدیریت تغییرات در رویکردها در یک چارچوب زمانی مناسب وجود داشته باشد.

ویژگهای جاری سازی در منطق رادار  :

اجراء شده :
رویکردها در زمینه های مرتبط با شیوه ای به هنگام اجراء می شوند .
ساخت یافته :
اجراء ساخت یافته است و باعث انعطاف و چابکی سازمان می شود .

 4.       ارزیابی و اصلاح

آنچه را که یک سازمان برای ارزیابی و اصلاح توامان رویکردها و جاری سازی آنها انجام می‌دهد، در بر می‌ گیرد. در یک سازمان متعالی رویکرد و جاری سازی آن، مورد اندازه‌گیری منظم اثر بخشی و کارایی قرار می‌گیرد. فعالیت‌های یادگیری انجام شده  و روش‌هایی برای به کارگیری خلاقیت در ایده‌‌پردازی رویکردهای نوین یا تغییر یافته وجود دارد. برونداد نتایج اندازه‌گیری، یادگیری و خلاقیت برای شناسایی، اولویت بندی، برنامه‌ریزی و اجرای بهبود و نوآوری استفاده می گردد .

ویژگهای ارزیابی و اصلاح در منطق رادار  :

اندازه گیری :
کارایی و اثربخشی رویکرد و جاری سازی آن به صورت منظم اندازه گیری می شود .
یادگیری و خلاقیت : از یادگیری و خلاقیت برای ایجاد فرصت هایی برای بهبود یا خلاقیت استفاده می شود .
بهبود و نو آوری :
از برونداد های اندازه گیری ، یادگیری و خلاقیت برای ارزیابی ، الویت بندی و اجرای بهبود ها و نو آوری ها استفاده می شود .

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.