چشم انداز

نمونه چشم‌ انداز سازمان

نمونه چشم‌ انداز سازمان ، به شما کمک می‌نماید تا با الگوبرداری از چشم‌انداز سازمان‌های سرآمد ، چشم‌اندازی مناسبی را برای سازمان خود تدوین نمایید.

این سند به‌روشنی و اختصار اهداف کلی کسب‌و‌کار شما را مشخص می‌کند و به‌عنوان مهم‌ترین ابزار استراتژیک سازمان به کار گرفته می‌شود. اطلاعات بیشتر

بیانیه ماموریت

نمونه ماموریت سازمان

نمونه ماموریت سازمان، به شما کمک می‌نماید تا با مقصود اصلی، و علت وجودی سازمان‌های مختلف آشنا شوید و با آشنایی با ویژگی‌های موردنیاز جهت تدوین ماموریت سازمان ، ماموریت سازمان خود را تدوین نمایید. اطلاعات بیشتر