اخبار دوره های آموزشی مدیریتی برگزار شده

تقویم آموزشی دوره‌های مدیریتی

دوره‌های آموزش سیستم‌های مدیریت و تعالی سازمانی توسط مهندس پیام خرازیان به‌صورت عمومی مطابق تقویم آموزشی و به‌صورت اختصاصی در محل شما برگزار می‌شود دوره‌ها به‌صورت کاربردی به همراه کارگاه آموزشی برگزار می‌باشد. ادامه مطلب …

شمارش معکوس ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۴ توسط کمیته ایزو مورد بازنگری قرار گرفته و پیش نویس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ با رویکرد یکسان سازی مفاهیم و یکپارچه سازی با سایر استاندارد های مدیریتی  توسط سازمان ایزو منتشر است .
در یک نگاه فوری به پیشرفت استاندارد ISO 9001:2015  ، اعلام شده است که پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) در حال حاضر در دسترس بوده و تجدید نظر برای تکمیل برنامه زمانی استاندارد نهایی در اواسط سال ۲۰۱۵ صورت می گیرد. ادامه مطلب …

پیش نویس ISO 9001:2015 منتشر شد

تجدید نظر محبوب ترین استاندارد ایزو ۹۰۰۱ توسط سازمان ISO در ژانویه ۲۰۱۳ انجام گردید .استاندارد ISO 9001:2015 توسط کمیته ایزو با نظرات بیش از ۱۱۰۰۰  کاربر مورد بازنگری قرار گرفته و پیش نویس ISO 9001:2015 منتشر گردید . ادامه مطلب …

آموزش ISO 9001:2015

آموزش ISO 9001:2015 آنلاین

آموزش آنلاین ISO 9001:2015 آنلاین بر اساس آخرین تغییرات ISO 9001 در سال ۲۰۱۵ و برمبنای پیش نویس منتشر شده استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در May 2014 در همایش آنلاین ISO 9001:2015  در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۳ توسط مهندس پیام خرازیان تشریح شد.
در سپتامبر ۲۰۱۵ نسخه نهایی استاندارد ISO 9001:2015 توسط سازمان جهانی ایزو منتشر شد و آموزش ISO 9001 :2015 آنلاین بنا به درخواست متقاضیان به صورت اختصاصی یا عمومی برگزار می شود در آموزش آنلاین ایزو ۹۰۰۱ شما به صورت مجازی و آنلاین با ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ آشنا می شوید. ادامه مطلب …