کارت رهیاب Pathfinder Card

کارت راهنما یا کارت رهیاب در فرآیند خودارزیابی تعالی می‌تواند استفاده شود کارت رهیاب برگرفته از منطق رادار می‌باشد.
کارت رهیاب تعالی،‌ شامل یک سری سؤال می‌باشد که شما در شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های بهبود در  طی فرآیند خودارزیابی تعالی کمک می‌نماید.

برای به‌کارگیری کارت رهیاب تعالی ،‌ یک رویکرد، معیار یا زیر معیار مدل تعالی سازمانی انتخاب‌شده و سؤال هایی که در کارت رهیاب آمده طرح می‌شوند. بسته به اینکه معیار یا زیر معیار جزء نتایج یا توانمندسازها باشد از قسمت نتایج یا توانمندساز کارت رهیاب استفاده می‌شود.

از کارت رهیاب می‌توان در تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود در روش خودارزیابی پروفورما کارگاهی یا پرسشنامه کارگاهی استفاده نمود.

در زیر یک نمونه کارت رهیاب تعالی ارائه‌شده است.

کارت رهیاب نتایج
عناصرنتایج
مربوط و قابل‌استفاده بودنآیا نتایج: به نیازهای و انتظارات ذی نفعان مربوطه اشاره دارد؟ با استراتژی و خط مشی های پشتیبان سازمان سازگار می‌باشد؟ نتایج کلیدی شناسایی و الویت بندی شده‌اند؟ درجایی که مربوط باشد، باهم رابطه دارند؟ به‌موقع، قابل اعتماد و صحیح هستند؟ به‌طور مناسبی بخش‌بندی شده‌اند؟
عملکرد نشان دنده روندهای مثبت یا تثبیت عملکردهای خوب است؟ اگر چنین است چه بازه زمانی را شامل می‌شود؟ دارای هدف برای نتایج کلیدی هستند؟ آیا اهداف مناسب هستند؟ آیا به اهداف رسیده‌اند؟ عملکرد کلیدی با دیگران (مثلاً رقبا، متوسط صنعت یا بهترین‌ها) مقایسه شده‌اند؟ آیا مقایسه‌ها مناسب هستند؟ آیا نشان‌گر وضعیت مطلوب هستند؟ دست آمده حاصل به‌کارگیری رویکردها هستند؟ بر اساس شواهد موجود، عملکرد مثبت یا با ثبات آینده را اطمینان می‌دهد؟

کارت رهیاب توانمندساز
عناصرتوانمندسازها
رویکردآیا رویکرد: مبنای منطقی دارد؟ فرآیندهای تعریف شده ای دارد؟ روی نیازهای دی نفعان متمرکز است؟ در طول زمان مورد اصلاح قرارگرفته است؟ از استراتژی و خط‌مشی های سازمان پشتیبانی می‌کند؟ با دیگر رویکردهای مربوطه ارتباط دارد؟ قابل‌اندازه‌گیری است؟
جاری سازیآیا جاری سازی رویکرد: در تمامی نواحی مروبطه اجراء شده است؟ به‌موقع انجام‌شده است؟ به‌صورت ساخت‌یافته انجام‌شده است؟ این قابلیت را دارد که در شرایط مقتضی تغییرات را مدیریت کند؟ قابل‌اندازه‌گیری است؟ توسط تمام ذی نفعان درک و پذیرفته شده است؟ به تمام منافع برنامه‌ریزی شده دست‌یافته است؟
ارزیابی و اصلاحآیا رویکرد و جاری سازی آن: ازنظر اثربخشی به‌صورت منظم اندازه‌گیری می‌شود؟ ازنظر کارایی به‌صورت منظم اندازه‌گیری می‌شود؟ با شاخص‌های مناسب اندازه‌گیری می‌شود؟ از فرصت‌های یادگیری برای ایجاد بهبود بهره می‌گیرند؟ از خلاقیت برای ایجاد تغییر یا معرفی رویکردهای جدید بهره می‌گیرند؟ بر اساس دستاوردهای ناشی از یادگیری و خلاقیت و مبتنی بر یک نظام الویت بندی بهبودیافته‌اند؟

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان گردآوری شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir  بلامانع می‌باشد

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.