روز جهانی کیفیت، 8 نوامبر 2018 – 17 آبان  روز جهانی کیفیت به تمامی کارکنان، کارشناسان و مدیرانی که به گونه‌ای نقشی در کیفیت محصولات و خدمات سازمانها داشته‌اند، تبریک گفته می‌شود.

البته همه ما می دانیم که کیفیت فقط به سازمان‌ها مربوط نمی‌شود و کیفیت تمامی ابعاد زندگی ما را در بر گرفته است.

روز جهانی کیفیت مبارک باد

کیفیت

کیفیت یعنی درست انجام دادن وقتی هیچ کس نگاه نمی‌کند.” هنری فورد”

به مناسب روز جهانی کیفیت و هفته کیفیت ، تخفیف ویژه حداکثر تا 30% برای محصولات آماده شده توسط تیم پیام خرازیان فقط تا 25 آبان ارائه می‌شود