ایزو ۱۰۰۰۶

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ راهنمایی برای مدیریت کیفیت در پروزه می‌باشد در این استاندارد به روش‌ها و اصول مدیریت کیفیت، پیاده سازی بخش‌های مهم و تأثیر گذار و دستیابی به اهداف کیفیت پروژه پرداخته می‌شود.
استاندرد راهنمای ایزو ۱۰۰۰۶ ، در در پروژه‌های کوچک تا بزرگ، ساده تا پیچیده، مستقل تا وابسته به بخشی از یک برنامه یا قسمتی از یک سری پروژه کاربرد دارد

استاندارد ISO ۱۰۰۰۶ خطوط راهنمای ISO ۹۰۰۴ را تکمیل می‌نماید و بر مبنای نگرش فرآیندی سری استانداردهای ISO ۹۰۰۱ تدوین‌شده است

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ کلیه الزامات کیفی پروژه را از مرحله راه‌اندازی تا خاتمه پروژه را پوشش می‌دهد.

ساختار استاندارد ISO ۱۰۰۰۶ – ایزو ۱۰۰۰۶
۱–      دامنه

۲–      مراجع الزامی
۳–      واژگان و تعاریف
۴–      سیستم مدیریت کیفیت در پروژه‌ها
۴۱ویژگی‌های پروژه
۴۱۱– کلیات
۴۱۲– سازمان
۴۱۳فرآیندهاو فازها در پروژه‌ها
۴۱۴– فرآیندهای مدیریت پروژه
۴۲سیستم‌های مدیریت کیفیت
۴۲۱– اصول مدیریت کیفیت
۴۲۲– سیستم مدیریت کیفیت پروژه
۴۲۳– طرح کیفیت برای پروژه
۵–      مسئولیت مدیریت
۵۱– تعهد مدیریت
۵۲– فرآیند راهبردی
۵۲۱– کاربرد اصول مدیریت کیفیت از طریق فرآیند راهبردی
۵۲۲– مشتری مداری
۵۲۳– رهبری
۵۲۴– مشارکت کارکنان
۵۲۵فرآیندگرایی
۵۲۶– نگرش سیستمی به مدیریت
۵۲۷– بهبود مستمر
۵۲۸– رویکرد واقع بینانه در تصمیم‌گیری

۵۲۹– روابط سودبخش دو جانیه با تأمین کننده
۵۳بازنگری‌های مدیریت و ارزیابی‌های پیشرفت
۵۳۱– بازنگری مدیریت
۵۳۲ارزیابی‌های پیشرفت
۶–   مدیریت منابع
۶۱فرآیندهای مرتبط با منابع
۶۱۱– کلیات
۶۱۲برنامه‌ریزی منابع
۶۱۳– کنترل منابع
۶۲– فرآیندهای مرتبط با کارکنان
۶۲۱– کلیات
۶۲۲– استقرار ساختار سازمانی پروژه
۶۲۳– تخصیص کارکنان
۶۲۴– توسعه تیم
۷–      پدیدآوری محصول
۷۱– کلیات
۷۲– فرآیندهای مرتبط با وابستگی‌های متقابل
۷۲۱– کلیات
۷۲۲راه‌اندازی پروزه و توسعه طرح مدیریت پروژه
۷۲۳– مدیریت تعامل
۷۲۴– مدیریت تغییر
۷۲۵– خاتمه فرآیند و پروژه
۷۳– فرآیندهای مرتبط با دامنه
۷۳۱– کلیات
۷۳۲– توسعه مفهوم
۷۳۳– توسعه و کنترل دامنه
۷۳۴-تعریف فعالیت‌ها
۷۴– فرآیندهای مرتبط بازمان
۷۴۱– کلیات
۷۴۲طرحریزی وابستگی‌های فعالیت‌ها
۷۴۳– برآورد مدت‌زمان
۷۴۴– توسعه برنامه زمان‌بندی
۷۴۵– کنترل برنامه زمان‌بندی
۷۵– فرآیندهای مرتبط با هزینه
۷۵۱– کلیات
۷۵۲– برآورد هزینه
۷۵۳بودجه‌بندی
۷۵۴-کنترل هزینه
۷۶– فرآیندهای مرتبط با ارتباطات
۷۶۱– کلیات
۷۶۲طرحریزی ارتباطات
۷۶۳– مدیریت اطلاعات
۷۶۴– کنترل ارتباطات
۷۷– فرآیندهای مرتبط با ریسک
۷۷۱– کلیات
۷۷۲– شناسایی ریسک
۷۷۳– ارزیابی ریسک
۷۷۴– برخورد با ریسک
۷۷۵– کنترل ریسک
۷۸ فرآیندهای مرتبط با خرید
۷۸۱ کلیات
۷۸۲– کنترل و طرحریزی خرید
۷۸۳– مدون سازی الزامات خرید
۷۸۴– ارزیابی تأمین کنندگان
۷۸۵– عقد قرارداد
۷۸۶– کنترل قرارداد
۸اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
۸۱– فرآیندهای مرتبط با بهبود
۸۲اندازه‌گیری و تحلیل
۸۳– بهبود مستمر
۸۳۱– بهبود مستمر توسط سازمان اصلی
۸۳۲– بهبود مستمر توسط سازمان پروژه

پیوست الف: نمودار فرآیند در پروژه‌ها

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان گردآوری‌شده است

انتشار مطلب ایزو ۱۰۰۰۶ با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع می‌باشد

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.