ارزیابی و ممیزی

خدمات Gap Analysis

خدمات Gap Analysis ابزاری است برای کنترل وضعیت موجود سازمان و تعیین اقدامات مورد نیاز برای استقرار استاندارد یا مدل مورد نظر به‌کار گرفته‌ می‌شود.

طرحریزی استاندارد یا مدل مورد نظر در سازمان و نحوه اجرای آن توسط تیم با تجربه پیام خرازیان ارزیابی شده و خروجی آن در قالب گزارشی ارائه می‌شود. ادامه مطلب

ارزیابی سیستم های مدیریت

ارزیابی سیستم مدیریتی

ارزیابی سیستم مدیریتی توسط تیم با تجربه و حرفه‌ای به شما کمک می‌نماید تا نقاط قوت و فرصت‌های بهبود در سیستم مدیریتی سازمان خود مطلع شوید و بتوانید نقشه مسیر بهبود سیستم مدیریتی را در سازمان مشخص نمایید. ادامه مطلب

ممیزی مستندات

ممیزی مستندات سیستم مدیریتی

ممیزی مستندات سیستم مدیریتی به شما کمک می نماید تا آمادگی لازم را قبل از ممیزی خارجی ،در طراحی مستندات متناسب با سازمان کسب نمایید.

ممیزی مستندات سیستم مدیریت ، توسط متخصصین با تجربه بیش از 24 سال در سیستم های مدیریتی انجام شده و در طی ممیزی پیشنهادهای کاربردی جهت طراحی مستندات متناسب با سازمان ارائه می‌شود. ادامه مطلب

ارزیابی انتقال ISO 9001

ارزیابی انتقال ایزو 9001

ارزیابی وضعیت موجود سیستم مدیریت کیفیت سازمان شما قبل از انتقال ISO 9001:2015 به سازمان شما در برنامه‌ریزی جهت انتقال به ISO 9001:2015 کمک می‌نماید. این ارزیابی در جلسات حداقل یک‌روزه در سازمان شما انجام می‌شود.
تیم مشاوره ایزو با تجربه ما ، آمادگی دارد به شما در برنامه ریزی دقیق جهت انتقال ISO 9001:2015 کمک نماید. ادامه مطلب

ممیزی HSE

ممیزی HSE و بازرسی HSE  توسط تیم مهندس پیام خرازیان در محل فعالیت‌های شما ، با توجه به الزامات قانونی ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست مرتبط  با فعالیت  و الزامات HSE انجام می گردد این ممیزی به شما در شناسایی عدم انطباق های ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست کمک می نماید . ادامه مطلب

ممیزی ایزو

ممیزی ایزو فرآیندهای سیستم مدیریت سازمان شما با ممیزان حرفه ای و با تجربه بر اساس استاندارد های ایزو انجام می شود .

جهت اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت سازمان ، شما می توانید از خدمات  ممیزان حرفه ای و با تجربه استفاده نمایید تا نقاط قوت ، فرصت های بهبود و عدم انطباق های سازمان شما مشخص گردد و شما با اجرای ممیزی ایزو اثربخش در مسیر بهبود مستمر حرکت نمایید . ادامه مطلب

ارزیابی EFQM

ارزیابی EFQM سازمان شما توسط تیم ارزیابی مجرب بصورت مستقل بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در محل سازمان شما صورت می گیرد در این ارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان شما  بهمراه امتیاز کسب شده در قالب گزارش ارزیابی EFQM ارائه می گردد. ادامه مطلب