ارزیابی و ممیزی

ارزیابی سیستم مدیریتی

ارزیابی سیستم مدیریتی توسط تیم با تجربه و حرفه ای به شما کمک می نماید تا نقاط قوت و فرصت های بهبود در سیستم مدیریتی سازمان خود مطلع شوید و بتوانید نقشه مسیر بهبود سیستم مدیریتی را در سازمان مشخص نمایید. اطلاعات بیشتر

ممیزی مستندات

ممیزی مستندات سیستم مدیریتی

ممیزی مستندات سیستم مدیریتی به شما کمک می نماید تا آمادگی لازم را قبل از ممیزی خارجی ،در طراحی مستندات متناسب با سازمان کسب نمایید.
ممیزی مستندات سیستم مدیریت ، توسط متخصصین با تجربه بیش از 20 سال در سیستم های مدیریتی انجام شده و در طی ممیزی پیشنهادهای کاربردی جهت طراحی مستندات متناسب با سازمان ارائه می شود. اطلاعات بیشتر

ارزیابی انتقال ایزو 9001

ارزیابی وضعیت موجود سیستم مدیریت کیفیت سازمان شما قبل از انتقال ISO 9001:2015 به سازمان شما در برنامه‌ریزی جهت انتقال به ISO 9001:2015 کمک می‌نماید. این ارزیابی در جلسات حداقل یک‌روزه در سازمان شما انجام می‌شود.
تیم مشاوره ایزو با تجربه ما ، آمادگی دارد به شما در برنامه ریزی دقیق جهت انتقال ISO 9001:2015 کمک نماید. اطلاعات بیشتر

ممیزی HSE

یکی از موضوعات مهم در بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی HSE ، برنامه ریزی جهت بازرسی و ممیزی HSE می باشد .
ممیزی HSE و بازرسی HSE  توسط تیم مهندس پیام خرازیان  در محل فعالیت های شما ، با توجه به الزامات قانونی ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست مرتبط  با فعالیت  و الزامات HSE انجام می گردد ممیزی HSE  به شما در شناسایی عدم انطباق های ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست کمک می نماید . اطلاعات بیشتر

ممیزی ایزو

با ممیزان حرفه ای و با تجریه ما  ، فرآیند های سیستم مدیریت سازمان شما بر اساس استاندارد های ایزو،  ممیزی می گردد .
جهت اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت سازمان ، شما می توانید از خدمات  ممیزان حرفه ای و با تجربه استفاده نمایید تا نقاط قوت ، فرصت های بهبود و عدم انطباق های سازمان شما مشخص گردد و شما با اجرای ممیزی ایزو اثربخش در مسیر بهبود مستمر حرکت نمایید . اطلاعات بیشتر

ارزیابی EFQM

ارزیابی EFQM سازمان شما توسط تیم ارزیابی مجرب بصورت مستقل بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در محل سازمان شما صورت می گیرد در این ارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان شما  بهمراه امتیاز کسب شده در قالب گزارش ارزیابی EFQM ارائه می گردد.
تیم ارزیابی EFQM مهندس پیام خرازیان با سابقه ارزیابی بیش از 100 سازمان در صنایع مختلف  آمادگی ، انجام ارزیابیEFQM  مستقل بر مبنای مدل تعالی EFQM را دارد این تیم بارها سازمان مختلف در صنایع مختلف مورد ارزیابی قرار داده است .
برخی از سازمان هایی که ارزیابی مستقل EFQM انجام شده است :
–    ارزیابی EFQM در شرکت های توزیع برق ، برق منطقه ای
–    ارزیابی EFQM در شرکت های آب و فاضلاب استانی
–    ارزیابی EFQM در بانک ها
–    ارزیابی EFQM در صنایع غذایی از جمله شرکت های پگاه
–    ارزیابی EFQM در صنعت بیمه
–    ارزیابی EFQM در  سایر صنایع اطلاعات بیشتر