آموزش دوره های مدیریتی و مهندسی صنایع

دوره ۵S

دوره ۵S به‌صورت کاربردی در سازمان‌های خدماتی و تولیدی توسط گروه باتجربه تشریح می‌شود.در دوره ۵s مراحل استقرار نظام آراستگی ۵s در سازمان‌های خدماتی یا تولیدی تشریح می‌شود.
دوره ۵S متناسب با نوع سازمان شما ، خدماتی یا تولیدی قابل‌ارائه می‌باشد. ادامه مطلب …

دوره دانش سازمانی ISO 9001:2015

دوره دانش سازمانی ISO 9001:2015 به‌صورت کاربردی به همراه مدل‌های پیشنهادی توسعه دانش سازمانی و معرفی نرم‌افزارهای کاربردی توسط تیم ما برگزار می‌شود. ادامه مطلب …

دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015

دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015 ، به‌صورت کاربردی آگاهی شما را در خصوص تفکر مبتنی بر ریسک افزایش می‌دهد در دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015 شما می‌توانید به‌صورت کاربردی با روش‌های شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک‌های فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و کسب‌وکار به همراه نمونه‌های عملی آشنا می‌شوید. ادامه مطلب …

دوره انتقال ایزو ۱۴۰۰۱

در دوره انتقال ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ شما با قدم های انتقال ایزو ۱۴۰۰۱ و مراحل بهبود سیستم مدیریت محیط زیست به صورت کاربردی آشنا می شوید. ادامه مطلب …

آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در تعمیرگاه

آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در تعمیرگاه توسط تیم پیام خرازیان با تجارب استقرار ایزو در تعمیرگاه به‌صورت کاربردی به‌صورت اختصاصی در محل شما برگزار می‌شود ادامه مطلب …

آموزش ایزو ۴۵۰۰۱

دوره آموزش ایزو ۴۵۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ منتشر شده ،این دوره توسط تیم مهندس پیام خرازیان بصورت کاربردی آموزش داده می شود .
در دوره آموزش ISO 45001 ، تغییرات صورت گرفته در استاندارد OHSAS 18001 و نحوه استقرار استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ به شما آموزش داده می شود. ادامه مطلب …

دوره ISO 14001:2015

دوره ISO 14001:2015 ، ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ، بر مبنای آخرین ویرایش ISO 14001:2015 در سمپتامبر ۲۰۱۵ منتشر شده است دوره ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ،توسط تیم مهندس پیام خرازیان بصورت کاربردی آموزش داده می شود .
در دوره ISO 14001:2015 ، نحوه پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ در سازمان خود را فرا می گیرید و مراحلی مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست را بصورت کاربردی تشریح می شود . ادامه مطلب …

آموزش انتقال ISO 9001:2015

در دوره انتقال ISO 9001:2015 شما با قدم های انتقال ایزو ۹۰۰۱ و مراحل بهبود سیستم مدیریتی به صورت کاربردی آشنا می شوید.در حال حاضر فقط دوره آشنایی با ISO 9001:2015 و آشنایی با تغییرات ISO 9001 توسط سایر موسسات درایران برگزار می شود.

این دوره برای نخستین بار در ایران توسط تیم پیام خرازیان در اسفند ۱۳۹۴ طراحی و تاکنون بیش از ۲۰ بار به صورت عمومی و در سازمان های مختلف برگزار شده است،  شرکت کنندگانی که در دوره آشنایی با الزامات یا تغییرات ISO 9001:2015 در سایر موسسات آموزشی شرکت می کنند فقط با الزامات به صورت کلی آشنا شده و نمی توانند در سازمان خود سیستم مدیریت را به ویرایش جدید انتقال دهند.

شما با حضور در  آموزش انتقال ISO 9001:2015 ،  می توانید تغییرات ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ را به آسانی در سازمان خود اعمال نمایید. ادامه مطلب …