آموزش دوره های مدیریتی و مهندسی صنایع

آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در تعمیرگاه

آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در تعمیرگاه توسط تیم پیام خرازیان با تجارب استقرار ایزو در تعمیرگاه به‌صورت کاربردی به‌صورت اختصاصی در محل شما برگزار می‌شود ادامه مطلب …

آموزش ایزو ۴۵۰۰۱

دوره آموزش ایزو ۴۵۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۶ ، بر اساس پیش نویس منتشر شده ،توسط تیم مهندس پیام خرازیان بصورت کاربردی آموزش داده می شود .
در دوره آموزش ISO 45001 ، تغییرات صورت گرفته در استاندارد OHSAS 18001 و نحوه استقرار استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ به شما آموزش داده می شود. ادامه مطلب …

دوره ISO 14001:2015

دوره ISO 14001:2015 ، ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ، بر مبنای آخرین ویرایش ISO 14001:2015 در سمپتامبر ۲۰۱۵ منتشر شده است دوره ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ،توسط تیم مهندس پیام خرازیان بصورت کاربردی آموزش داده می شود .
در دوره ISO 14001:2015 ، نحوه پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ در سازمان خود را فرا می گیرید و مراحلی مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست را بصورت کاربردی تشریح می شود . ادامه مطلب …

آموزش انتقال ISO 9001:2015

در دوره انتقال ISO 9001:2015 شما با قدم های انتقال ایزو ۹۰۰۱ و مراحل بهبود سیستم مدیریتی به صورت کاربردی آشنا می شوید.
در حال حاضر فقط دوره آشنایی با ISO 9001:2015 و آشنایی با تغییرات ISO 9001 توسط سایر موسسات درایران برگزار می شود ، و این دوره برای نخستین بار در ایران توسط تیم پیام خرازیان طراحی شده است،  شرکت کنندگانی که در دوره آشنایی با الزامات یا تغییرات ISO 9001:2015 در سایر موسسات آموزشی شرکت می کنند فقط با الزامات به صورت کلی آشنا شده و نمی توانند در سازمان خود سیستم مدیریت را به ویرایش جدید انتقال دهند.

شما با حضور در  آموزش انتقال ISO 9001:2015 ،  می توانید تغییرات ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ را  در سازمان خود اعمال نمایید. ادامه مطلب …

آموزش پیاده سازی EFQM

دوره آموزش پیاده سازی EFQM به‌صورت کاربردی توسط مهندس پیام خرازیان ارائه می‌شود در دوره پیاده سازی EFQM شما بهصورت کاربردی با روش‌های خودارزیابی تعالی ، تدوین گزارش تعهد تعالی و اظهارنامه تعالی آشنا می‌شوید.
در دوره‌های عمومی که به صورت آکادمیک بهصورت دوره‌های مجزا با عنوان دوره EFQM ، دوره خودارزیابی تعالی و دوره اظهارنامه تعالی توسط مراکز آموزشی مختلف برگزار می‌شود شما فقط با این موضوعات به صورت کلی آشنا شده و نمی‌توانید خودتان اقدام به خودارزیابی تعالی سازمانی نمایید. ادامه مطلب …

آموزش ایزو ۱۳۴۸۵

آموزش ایزو ۱۳۴۸۵ ، سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی به‌صورت کاربردی توسط مهندس پیام خرازیان برگزار می‌شود
در دوره آموزش ایزو ۱۳۴۸۵ مراحل پیاده سازی ایزو ۱۳۴۸۵ برای شرکت‌کنندگان تشریح می‌شود. ادامه مطلب …

دوره‌ های ایزو

دوره‌ های ایزو ، توسط تیم مجرب با ۱۸سال سابقه پیاده‌سازی ایزو و آموزش ایزو و سیستم‌های مدیریتی، در محل سازمان شما یا به‌صورت عمومی برگزار می‌شود.
دوره‌ های ISO شامل استانداردهای بین المللی مدیریتی ایزو با رویکرد کاربردی با کارگاه‌های آموزشی توسط تیم مهندس پیام خرازیان برگزار می‌شود. ادامه مطلب …

دوره ISO 9001:2015

دوره ISO 9001:2015 ، ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ، بر مبنای آخرین ویرایش این استاندارد مدیریتی توسط تیم مهندس پیام خرازیان بصورت کاربردی آموزش داده می شود .
در دوره ISO 9001:2015 ، نحوه پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵  در سازمان  خود را فرا می گیرید و مراحلی مستندسازی سیستم مدیریت بصورت کاربردی تشریح می شود . ادامه مطلب …