کارشناس سیستم ها و روش ها یا کارشناس تضمین کیفیت باتجربه در زمینه استانداردهای مدیریتی ، به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا بتوانند سیستم مدیریتی را متناسب با سازمان خود طراحی نموده و سازمان از مزایای واقعی سیستم مدیریتی بهره‌مند شوند.
سازمان‌های متقاضی می‌توانند نیروی متخصص باتجربه در زمینهٔ استانداردهای مدیریتی و تعالی را از تیم ما درخواست نمایند تیم ما با معرفی افراد باتجربه در این حوزه به شما در شناسایی افراد متخصص کمک می‌نماید.

بسیاری از کارشناسان سیستم ها و روش ها و مدیران سیستم‌ و روش‌ ها ، رزومه خود را برای تیم ما ارسال می‌نمایند و در خصوص انجام فعالیت به‌صورت تمام‌وقت در سازمان‌های تولیدی/ خدماتی اعلام آمادگی می‌نمایند و از طرفی بسیاری از سازمان‌هایی که به دنبال افراد متخصص باتجربه هستند از تیم ما درخواست ، معرفی افرادی باتجربه جهت همکاری تمام‌وقت می‌نمایند.

استخدام کارشناس سیستم ها و روش ها

چگونه کارشناس سیستم ها و روش ها با تجربه را استخدام نماییم

مهمترین وظایف کارشناس سیستم ها و روش ها

 • طراحی سیستم مدیریت سازمان بر اساس استاندارد های مدیریتی و مدل های مدیریتی
 • بهبود فرآیندهای سیستم مدیریتی بر اساس استانداردهای مدیریتی
 • نظارت بر اجرای سیستم های مدیریت در سازمان از طریق ممیزی های داخلی
 • بهبود فرآیندهای سازمان بر اساس ابزارهای بهبود و مهندسی
 • ارتباط با شرکت های گواهی دهنده خارجی جهت انجام فرآیند ممیزی خارجی
 • آمادگی برای ممیزی های خارجی و پاسخ گویی به ممیزان خارجی
 • و…

بدین منظورتیم ما امکانی را فراهم نمودیم تا اطلاعات افراد متخصص سیستم ها و روش ها در شهرهای مختلف (با هماهنگی با این افراد)، در وب سایت منتشر شود.
این کانال ارتباطی تنها برای معرفی افراد متخصصی می‌باشد که به‌صورت حرفه‌ای درزمینهٔ استانداردهای مدیریتی ، سیستم ها و روش ها باتجربه حداقل 10 سال به عنوان کارشناس سیستم ها و روش ها / مدیر سیستم ها و روش ها / مدیر تضمین کیفیت / …. فعالیت می‌نمایند.

همکاری تمام وقت کارشناس / مدیر سیستم ها و روش ها با سازمان ها
جهت درخواست افراد متخصص درزمینهٔ استانداردهای مدیریتی و تعالی سازمانی در سمت‌های مختلف سازمانی به‌صورت تمام‌وقت ، نظیر کارشناس سیستم ها و روش ها / مدیر سیستم‌ها و روش‌ها ، تضمین کیفیت / کارشناس HSE / و …. درخواست خود را با ذکر مشخصات زیر ایمیل نمایید

 • .نام سازمان متقاضی
 •  سمت سازمانی موردنظر( کارشناس سیستم ها و روش ها – مدیر سیستم ها و روش ها – کارشناس تضمین کیفیت – مدیر تضمین کیفیت و …)
 •  حداقل تجربه موردنظر
 •  وضعیت همکاری – تمام‌وقت
 •  محل فعالیت
 • آدرس وب‌سایت
 • تلفن ، ایمیل جهت ارتباط
 • نام شخص درخواست‌کننده

درخواست خود جهت دریافت رزومه متخصص باتجربه سیستم‌های مدیریتی و تعالی سازمانی با ذکر مشخصات کامل فقط از طریق ایمیل زیر ارسال نمایید.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن تماس ( الزامی)

موضوع

پیام شما

درخواست همکاری کارشناس / مدیر سیستم‌ها و روش‌ها
افراد متخصص باتجربه با حداقل 10 سال در شغل سیستم ها و روش ها ، سیستم‌های مدیریتی و تعالی سازمانی چنانچه ، تمایل دارند جهت همکاری تمام‌وقت با سازمان ها ،خلاصه روزمه آنها در قسمت معرفی متخصص منتشر شود رزومه را به همراه موافقت خود را جهت انتشار رزومه را برای تیم ما ارسال نمایند تا در صورت قسمت معرفی متخصص وب سایت به سازمان ها معرفی شود.
kharazianir@gmail.com