مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت ، بررسی کفایت و مناسب‌بودن سیستم مدیریتی و تخصیص منابع و تصمیم گیری جهت بهبود سیستم مدیریتی و محصولات و خدمات است.
بازنگری مدیریت به مدیریت ارشد کمک می‌نماید تا با درک اطلاعات ارائه شده از بخش‌ها و فرآیندهای مختلف و بازخوردهای دریافتی ،ارزش افزوده را در سازمان ایجاد نماید. اطلاعات بیشتر

روش تدوین اظهارنامه

روش تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

روش تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس مدل سرآمدی مورد نظر سازمان، بر اساس اندازه سازمان و پیچیدگی سازمان و مهلت زمانی جهت ارائه اظهارنامه تعالی به دبیرخانه جایزه تعالی تعیین می‌شود.
در این مطلب با توجه به تجارب پیام خرازیان در تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی در سازمان‌های مختلف، روش‌های تدوین اظهارنامه تعالی معرفی می‌شود. اطلاعات بیشتر

امتیازدهی بالدریج

امتیازدهی بالدریج

امتیازدهی بالدریج در دو بخش فرآیند(معیار 1 تا 6) و نتایج(معیار 7) بر اساس ابعاد مختلف صورت می‌گیرد در بخش فرآیند با ADLI و در بخش نتایج با leTCI انجام می‌شود. اطلاعات بیشتر

مدل بلوغ قابلیت

مدل بلوغ قابلیت یکپارچه CMMI

مدل بلوغ قابلیت یکپارچه ،برای عملکرد سازمان و دستاوردهای بهبود فرآیند در حوزه تمرین فردی به کار گرفته می شود در حوزه های تمرین ، برای سازماندهی گروه‌های تمرین از سطح صفر تا سطح 5 ، مسیر تکاملی برای بهبود عملکرد را ارائه می نماید هر سطح با اضافه کردن کارکردهای جدید یا دقت بالای نتایج در اقزایش قابلیت ها به سطح قبلی،ایجاد می شود. اطلاعات بیشتر

ارزش های اصلی بالدریج

ارزش های اصلی بالدریج از اعتقادات و رفتارهای سازمان‌ها با عملکرد بالا پشتیبانی می‌کند این ارزش ها پایه‌ برای یکپارچه‌سازی و تراز نمودن فرآیندهای کاری با عملکرد بالا را فراهم می‌نماید. اطلاعات بیشتر

پروفایل سازمانی

پروفایل سازمانی

پروفایل سازمانی نقطه تماس سازمان شما با تیم ارزیابان تعالی است این سند در صفحات ابتدایی اظهارنامه تعالی سازمانی توصیف می‌شود اطلاعات بیشتر

مدل ارزیابی بلوغ مدیریت فرآیند PMMA

مدل ارزیابی بلوغ مدیریت فرآیند PMMA از روش مدل بلوغ قابلیت سازمانی پیروی می‌کند این مدل دارای یک ارزیابی جامع از کلیه موارد مرتبط با مدیریت فرآیند کسب و کار بر مبنای مجموعه‌ای از محدوده‌ها/بخش‌ها است. اطلاعات بیشتر

تدوین گزارش ممیزی

تدوین گزارش ممیزی استانداردهای مدیریتی، در دستیابی به نتایج مورد انتظار سیستم‌های مدیریتی نقش مهمی ایفا می‌نماید

ساختار نگارش گزارش ممیزی استانداردهای مدیریتی بر اساس راهنمای مرکز اعتبار دهی بین‌المللی IAF ، توسط پیام خرازیان ترجمه‌شده است . اطلاعات بیشتر