آزمون ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱

This is a timed quiz. You will be given 30 seconds per question. Are you ready?

۳۰
۰%

در واحد کنترل کیفیت ممیز درروش اجراییp40 ویرایش ۳ می‌خواند که تمامی مواد ورودی تا هنگامی‌که مورد بازرسی و آزمایش قرار نگرفته‌اند در محل قرنطینه باقی می‌مانند.ممیز از مدیر واحد کنترل کیفیت می‌خواهد که محل قرنطینه را به او نشان دهد. مدیر واحد کنترل کیفیت محوطه قرنطینه را که با خط سفیدرنگ معین‌شده و تابلو قرنطینه بر دیوار مجاور آن نصب‌شده است،به ممیز نشان می‌دهد و می‌گوید:پس از انجام بازرسی و آزمایش ورودی اقلام منطبق در پالت با اتیکت سبزرنگ و اقلام نامنطبق درپالت قرمزرنگ مشخص می‌شوند.

Correct! Wrong!

درسالن عملیات حرارتی ممیز از مدیر تولید راجع به نحوه تنظیم کوره عملیات حرارتی سؤال می‌کند،مدیر تولید پاسخ می‌دهد که کوره‌های عملیات حرارتی به‌وسیله اپراتورهای مجرب کنترل می شوند و علاوه بر این،کوره‌های موردنظر ازنظر صحت عملکرد در دوره‌های زمانی معین به‌صورت پیشگیرانه مورد نگهداری قرار می‌گیرند و ترمومتر کوره نیز آن نیز دوره‌های زمانی مشخص توسط مراجع ذیصلاح کالیبره می‌گردد.

Correct! Wrong!

در محل ارسال محصول،ممیز ۱۰نمونه از محصولات نهایی با شماره‌سریال‌های ۸۰-۸۵ و۱۰۰-۸۵ را که در داخل بسته‌بندی مربوطه قرارگرفته‌اند،مدنظر قرار داده و ملاحظه می‌نماید که آن محصولات در جعبه‌های مقوایی قرارگرفته‌اند،درحالی‌که روش اجراییP20ویرایش۲ مقرر می‌نماید که در کیسه‌های پلی استیرن قرار داده شوند.مسئول بسته‌بندی توضیح می‌دهد سرپرست مربوطه به وی گفته است که هرگاه کیسه‌های پلی استیرن موجود نبود،بسته‌بندی در جعبه‌های مقوایی بدون اشکال خواهد بود.

Correct! Wrong!

در بخش مدیریت ، ممیز از مدیریت در خصوص ریسک‌ها و فرصت‌های کسب و کار سؤال می‌نماید ، مدیریت اقدامات انجام‌شده در خصوص شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های محیط کسب‌وکار را تشریح می‌نماید اما شواهدی دال بر اجرای این موارد نشان نمی‌دهد.

Correct! Wrong!

در بخش مدیریت، ممیز در خصوص بازنگری نیازها و الزامات مرتبط با ذی‌نفعان سؤال می‌نماید مدیریت به بازنگری الزامات و نیازهای ذی‌نفعان در جلسه بازنگری مدیریت اشاره می‌نماید.

Correct! Wrong!

در بخش کنترل کیفیت ،ممیز انبار قطعات نامنطبق را موردبررسی قرار می‌دهد.بر روی یکی از پالت‌ها اتیکت اجازه ارفاقی به چشم می‌خورد .مدیر کنترل کیفیت توضیح می‌دهد:این اتیکت هنگامی بر روی پالت نصب می‌شود که اجازه ارفاقی از طرف مشتری برای محصول نامنطبق صادر شده است.این پالت تا دقایقی دیگر به قسمت ارسال محصول منتقل خواهد شد. در سوابق موجود،اجازه ارفاقی مشتری را که ساعتی قبل به قسمت کنترل کیفیت رسیده است،رؤیت می‌کند.

Correct! Wrong!

دریک آرشیو فنی ،ممیز تقاضای دیدن سوابق مربوط به پروژه xyرامی نماید.به ممیز سه زونکن نشان داده می‌شود.ممیز درخواست دیدن محاسبات سازه را می‌نماید.مسئول آرشیو فنی به جستجو می‌پردازد و بدون اطلاع از محتویات زونکن سوابق را ورق می‌زند. ممیز همین مشکل را در بایگانی سوابق و آزمایش ،بایگانی گزارش‌های ممیزی ونیز بایگانی سوابق تدارکات مشاهده کرده بود

Correct! Wrong!

در قسمت نگهداری داروهای یک درمانگاه مورد ممیزی ،ممیز متوجه نگهداری داروها در مقابل نور می‌شود.درروی اکثر بسته‌ها و شیشه‌های دارو نوشته‌شده است:از نگهداری در مقابل نور خودداری شود.

Correct! Wrong!

در واحد طراحی یک شرکت تولیدکننده مجموعه‌های خودرو،ممیز از مدیر واحد سؤال می‌کند که شواهد کنترل تغییرات طراحی در مجموعهxyz برای محصول جدید سؤال می‌نماید. مدیر واحد طراحی پاسخ می‌دهد:در مورد تغییرات خود طراحان اقدام می‌کنند و هر طراح پروژه ، از تغییرات مربوط به پروژه خود مطلع است و نیازی به ثبت تغییرات نیست

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

در محل ارسال محصول ،دستورالعمل اجراییWI105ویرایش۴ که توسط بخش طراحی صادر گردیده به دیوار بالای میز بسته‌بندی نصب‌شده است.تجدیدنظری در خصوص دستورات بسته‌بندی به‌صورت دستی درروی آن دستورالعمل دیده می‌شود که در کنار آن امضای آقای Xبه تاریخ۲هفته قبل دیده می‌شود.در پاسخ به سؤال ممیز،مدیر عملیات می‌گوید که این امضاء متعلق به آقایXسرپرست ارسال محصول است.ممیز اطلاع دارد که در نظامنامه کیفیت پیش‌بینی‌شده است که کلیه تغییرات بایستی تنها توسط همان کسی بازنگری و تائید شود که اصل سند را بازنگری و تائید کرده است.

Correct! Wrong!

در بخش تدارکات ،ممیز سؤال می‌پرسد که تأمین‌کننده جدید موتورهای الکتریکی چگونه انتخاب‌شده است.مسئول تدارکات توضیح می‌دهد که تأمین‌کنندگان مجاز ،قادر به ارائه محصول در زمان موردنیاز نبودند و لذا سفارش خرید به تأمین‌کننده‌ای که قبلاً مورداستفاده قرار نگرفته بود،بر اساس پایین‌ترین قیمت انتخاب شد.مسئول مربوطه اضافه کرد که روال معمول بر آن نیست که در چنین مواردی با بخش دیگری تماس حاصل شود.

Correct! Wrong!

در هنگام ممیزی نماینده مدیریت ،ممیز تقاضای دیدن برنامه زمان‌بندی ممیزی‌های داخلی را می‌نماید.نماینده مدیریت می‌گوید:برای اینکه همکاران در ممیزی داخلی راحت باشند و بیش‌ازحد مزاحم آن‌ها نشویم،حداکثر سالی یک‌بار واحدها را مورد ممیزی داخلی قرار می‌دهیم.سعی ما در این است که۱۰ واحد سازمان را با۶۰۰نفر کارکنان ظرف مدت ۲روز ممیزی کنیم. به ممیز گفته می‌شود سازمان دارای ۳ممیز است.

Correct! Wrong!

در محل انجام آزمودن فشار بر روی لوله‌های تولیدشده،ممیز درروش اجراییP25 می‌خواند که لوله‌ها باید تحت‌فشار۷۵بار باتلرانس ۵بار مورد آزمون فشار قرار گیرند.نشان‌دهنده فشار که به‌منظور کنترل فشار به کار می‌رود برای آزمون فشار از صفرتا ۵۰۰ باراست و اولین مدرج آن۱۰۰بار است.

Correct! Wrong!

در بخش آمار و اطلاعات یک سازمان ،ممیز ملاحظه می‌کند که تمامی داده‌ها و اطلاعات از همه واحدهای سازمانی جمع‌آوری‌شده و پس از تحلیل با نمودارهای میله‌ای و علت و معلول،نتایج به نماینده مدیریت اعلام می‌گردد.نماینده مدیریت در پی پرسش ممیز اظهار می‌نماید که این تحلیل‌ها بخشی از ورودی‌های بازنگری مدیریت هستند و بسیار مفید برای تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند.

Correct! Wrong!

در بخش خدمات کامپیوتری شرکت xyzممیز از نحوه نگهداری و سرویس پیشگیرانه کامپیوترها سؤال می‌کند.مدیر قسمت پاسخ می‌دهد:با توجه به اینکه فعالیت‌های عمده مهندسی –تحقیقاتی شرکت ما به کمک کامپیوتر انجام می‌گیرد،همه کامپیوترها و تجهیزات متعلقه شناسایی‌شده و یک شرکت خدماتی طرف قرارداد ما در مقاطع زمانی سه‌ماهه نگهداری و سرویس پیشگیرانه را انجام می‌دهد.

Correct! Wrong!

در خط‌مشی یک شرکت یک سازمان مورد ممیزی ،عبارت زیر به چشم می‌خورد: ما به تأمین‌کنندگان خود به‌مانند عضوی از سازمان می‌نگریم و علائق آنان موردتوجه ما قرار می‌گیرد.ممیز در آزمایشگاه بررسی نمونه‌های ارسالی از تأمین‌کنندگان از مدیر آزمایشگاه سؤال می‌کند.درصورتی‌که نمونه ارسالی دارای ویژگی‌های موردنظر نباشد،این موضوع ظرف چه مدتی به اطلاع تأمین‌کننده خواهد رسید.مدیر آزمایشگاه پاسخ می‌دهد: ما حوصله تحت‌فشار قرار گرفتن از طرف تأمین‌کننده را نداریم،هر وقت که فرصت کردیم به آن‌ها اعلام می‌کنیم،باید خیلی هم خوشحال باشند که ما از آن‌ها خرید می‌کنیم.

Correct! Wrong!

در هنگام ممیزی مدیریت ارشد سازمان ،مدیرعامل به ممیز توضیح می‌دهد که هر نوع شکایت مشتری مستقیماً" به او اعلام می‌شود و با توجه به علاقه او به رضایت مشتری،کلیه موارد شخصاً"توسط وی با مشتری حل‌وفصل می‌گردد.در مقابل سؤال ممیز راجع به نحوه ثبت،طبقه‌بندی و پیگیری شکایات مشتریان،مدیرعامل پاسخ می‌دهد:این‌گونه فعالیت‌ها زائد است و ما خود خوب می‌دانیم که با مشتری باید چگونه کنار آمد.

Correct! Wrong!

در هنگام ممیزی مدیریت ارشد سازمان ،ممیز از مدیرعامل سؤال می‌نماید که برای اطمینان از تعیین ارتباطات داخلی سازمان چه روشی بکار می‌رود.مدیرعامل پاسخ می‌دهد که:روش خاصی موردنیاز نیست و اصولاً همه واحدها اطلاعات موردنیاز خود را از هر جا که نیاز باشد گردآوری می‌کنند.

Correct! Wrong!

در انبار به ممیز گفته می‌شود که نیازی به شناسایی اقلامی که از طرف مشتری فراهم‌شده نیست.انباردار توضیح می‌دهد:این اقلام مدت زیادی در انبار نمی‌ماند و چون مشابه با اقلام خریداری‌شده توسط خود ما هستند،به حال ما فرقی نمی‌کند که آن‌ها را شناسایی و به‌طور مجزا ثبت نماییم. ممیز در نظام‌نامه خوانده بود که برخی از مشتریان شرکت اقلام و مواد اولیه موردنیاز محصول سفارش شده را در اختیار شرکت قرار می‌دهند.

Correct! Wrong!

در یک درمانگاه مورد ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ،ممیز تقاضای دیدن دستورالعمل‌های پرستاری را می‌کند.هیچ‌گونه دستورالعمل مدونی در خصوص نحوه کمک‌های اولیه برای مجروحین و در خصوص اقدامات پیشگیری از توقف ضربان قلب بیمار مشاهده نمی‌شود.راهنمای ممیزی می‌گوید که در درمانگاه۳نفر پرستار مجرب در استخدام دارد که همگی در یک بیمارستان معروف آموزش تخصصی دیده‌اند و دارای گواهینامه صلاحیت مربوطه می‌باشند.

Correct! Wrong!

درروش اجرایی برنامه‌ریزی و کنترل تولید ممیز می‌خواند که کلیه اطلاعات مربوط به محصولاتی که قرارداد ساخت آن‌ها منعقدشده است ،تحت شماره سفارش مشتری از واحد فروش دریافت شده و پس از اولویت‌بندی تولید و برنامه‌ریزی تحت همین شماره به واحد تولید اعلام می‌شوند.بر اساس همین روش اجرایی مقررشده است که کلیه سوابق مربوط به محصولات ساخته‌شده به کمک شماره سفارش مشتری قابل‌ردیابی باشند.

Correct! Wrong!

آزمون ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱
نتایج آزمون خیلی ضعیف
شما در آزمون امتیاز لازم را کسب ننموده‌اید
نتایج آزمون ضعیف
شما در آزمون امتیاز لازم را کسب ننموده‌اید
نتایج آزمون متوسط
شما آزمون را با موفقیت طی نموده‌اید
نتایج آزمون خوب
شما آزمون را با موفقیت طی نموده‌اید
نتایج آزمون عالی
شما آزمون را با موفقیت طی نموده‌اید

Share your Results: