دوره تدوین اظهارنامه الگوی سرویس های ارتباطی

آموزش اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی

آموزش تدوین اظهارنامه بر مبنای الگوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی ( خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی ) بصورت کاربردی توسط تیم تعالی سازمانی ما طراحی و ارائه می شود در آموزش تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی ، شرکت کنندگان با نحوه جمع آوری اطلاعات و توانمندسازها و نتایج و نحوه نگارش اظهارنامه تعالی بر اساس الگوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی بصورت کاربردی آشنا می شوند.

به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات اپراتورها و سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات ، ارزیابی و رتبه بندی اپراتورهای ارائه کننده خدمات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات سالیانه انجام می شود.
در ارزیابی اپراتورهای مخابراتی ، شرکت های PAP ، شرکت های SAP ، ISP و ISDP به تفکیک بر اساس الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات بر اساس خود اظهاری ( اظهارنامه تعالی سازمانی ) سالیانه ارزیابی می شوند

با توجه به تجربه تیم مشاوره ما در تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی EFQM  درسازمان های مختلف ، دوره آموزشی نحوه تدوین اظهارنامه تعالی بر مبنای مدل تنظیم مقررات رادیویی طراحی و اجراء شده است .

اظهارنامه CRA

جهت موفقیت در فرآیند ارزیابی ،تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس الگوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی بسیار اهمیت دارد

آموزش اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی

 • در دوره تدوین اظهارنامه مدل CRA ، نحوه سازماندهی تیم ها جهت جمع آوری اطلاعات اظهارنامه تعالی مدل CRA و نحوه نگارش اظهارنامه تعالی بصورت کاربردی آشنا می شوید.
 • اظهارنامه تعالی سازمانی ، تصویری از رویکردهای توانمند سازها و نتایج عملکردی سازمان را بر مبنای الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات  ، در قالب صفحات محدود مشخص می نماید
 • اظهارنامه ( submission ) گزارشی از عملکرد سازمان در قالب معیارهای الگوی تعالی می باشد سازمانها باید بتوانند به بهترین نحو ، فعالیت های خود را در قالب صفحات محدود اظهارنامه  تعالی سازمانی نمایش دهند
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه بر مبنای الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات در ساختار مناسب می‌تواند یکی از عوامل کلیدی موفقیت هر سازمانی در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات رادیویی باشد .

آموزش کاربردی تدوین اظهارنامه بر مبنای الگوی الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات

مدرسین آموزش خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی :

مدت جلسه کاربردی خوداظهاری مدل تنظیم مقررات رادیویی : 8 ساعت – ساعت : 9 الی 17

محتوی دوره آموزش تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی ( خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی )

 • آشنایی کاربردی با منطق رادار RADAR
 • نحوه سازماندهی تیم های کاری جهت تدوین اظهارنامه
 • نحوه جمع آوری اطلاعات خوداظهاری
 • بررسی استاندارد های نگارش اظهارنامه ( خوداظهاری CRA )
 • بررسی نکات مهم در خصوص تسریع روند تدوین خوداظهاری CRA

مزایای دوره تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی – خود اظهاری CRA  :

 • کسب مهارت در سازماندهی تیم تدوین خوداظهاری مدل تنظیم مقررات رادیویی
 • کسب مهارت در نحوه جمع آوری اطلاعات اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی
 • کسب مهارت نگارش اظهارنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی

آموزش تدوین اظهارنامه تنظیم مقررات رادیویی در محل سازمان شما نیز قابل برگزاری می باشد . جهت برگزاری دوره کاربردی در محل سازمان شما با شماره تلفن زیر تماس گرفته یا درخواست زیر را تکمیل نمایید .

درخواست خود را از طریق تکمیل پیش ثبت نام زیر یا ارسال ایمیل به ما اعلام نمایید .

جهت راهنمایی جهت استفاده از خدمات مشاوره تعالی سازمان بر مبنای الگوی تعالی سازمان تنظیم مقررات رادیویی و آموزش خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی با تیم تعالی سازمانی با شماره های زیر تماس بگیرید یا درخواست دوره آموزشی را تکمیل کنید :

88003752 021       – خرازیان 09123386349 – عدل محمدی 09122096390         info@kharazian.ir