دوره تدوین اظهارنامه الگوی سرویس های ارتباطی

آموزش اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی

آموزش تدوین اظهارنامه بر مبنای الگوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی (خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی) بصورت کاربردی توسط تیم تعالی سازمانی ما طراحی و ارائه می‌شود در آموزش تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی، شرکت‌کنندگان با نحوه جمع‌‌آوری اطلاعات و توانمندسازها و نتایج و نحوه نگارش اظهارنامه تعالی بر اساس الگوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی بصورت کاربردی آشنا می‌‌شوند.

به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات اپراتورها و سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، ارزيابي و رتبه‌بندی اپراتورهای ارائه كننده خدمات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات سالیانه انجام می‌شود.
در ارزیابی اپراتورهای مخابراتی، شرکت‌های PAP ، شرکت‌های SAP ، ISP و ISDP به تفکیک بر اساس الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات بر اساس خود اظهاری (اظهارنامه تعالی سازمانی) سالیانه ارزیابی می‌شوند.

با توجه به تجربه تیم مشاوره ما در تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی EFQM  درسازمان‌های مختلف، دوره آموزشی نحوه تدوین اظهارنامه تعالی بر مبنای مدل تنظیم مقررات رادیویی طراحی و اجراء شده است .

اظهارنامه CRA

جهت موفقیت در فرآیند ارزیابی ،تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس الگوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی بسیار اهمیت دارد

آموزش اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی

 • در دوره تدوین اظهارنامه مدل CRA ، نحوه سازماندهی تیم‌ها جهت جمع‌آوری اطلاعات اظهارنامه تعالی مدل CRA و نحوه نگارش اظهارنامه تعالی بصورت کاربردی آشنا می‌شوید.
 • اظهارنامه تعالی سازمانی ، تصویری از رویکردهای توانمند‌سازها و نتایج عملکردی سازمان را بر مبنای الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، در قالب صفحات محدود مشخص می‌نماید
 • اظهارنامه (submission) گزارشی از عملکرد سازمان در قالب معیارهای الگوی تعالی است سازمان‌ها باید بتوانند به بهترین نحو ، فعالیت‌های خود را در قالب صفحات محدود اظهارنامه  تعالی سازمانی نمایش دهند.
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه بر مبنای الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در ساختار مناسب می‌تواند یکی از عوامل کلیدی موفقیت هر سازمانی در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات رادیویی باشد .

آموزش کاربردی تدوین اظهارنامه بر مبنای الگوی الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات

مدرسین آموزش :

مدت جلسه کاربردی خوداظهاری مدل تنظیم مقررات رادیویی : 8 ساعت – ساعت : 9 الی 17

محتوی دوره آموزش تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی (خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی )

 • آشنایی کاربردی با منطق رادار RADAR
 • نحوه سازماندهی تیم های کاری جهت تدوین اظهارنامه
 • نحوه جمع‌آوری اطلاعات خوداظهاری
 • بررسی استانداردهای نگارش اظهارنامه ( خوداظهاری CRA )
 • بررسی نکات مهم در خصوص تسریع روند تدوین خوداظهاری CRA

مزایای دوره تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی – خود اظهاری CRA  :

 • کسب مهارت در سازماندهی تیم تدوین خوداظهاری مدل تنظیم مقررات رادیویی
 • کسب مهارت در نحوه جمع آوری اطلاعات اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی
 • کسب مهارت نگارش اظهارنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی

آموزش تدوین اظهارنامه تنظیم مقررات رادیویی در محل سازمان شما نیز قابل برگزاری است . جهت برگزاری دوره کاربردی در محل سازمان شما با شماره تلفن زیر تماس گرفته یا درخواست زیر را تکمیل نمایید .

درخواست خود را از طریق تکمیل پیش ثبت نام زیر یا ارسال ایمیل به ما اعلام نمایید .

جهت راهنمایی جهت استفاده از  آموزش خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی با تیم تعالی سازمانی با شماره‌های زیر تماس بگیرید یا درخواست دوره آموزشی را تکمیل کنید :

88003752 021       – خرازیان 09123386349       info@kharazian.ir