دوره ایزو ۹۰۰۱ و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ توسط مهندس پیام خرازیان به‌صورت کاربردی برگزار می‌شود در دوره ایزو ۹۰۰۱ شما به‌صورت کاربردی با الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به همراه نمونه مستندات ایزو و کاربرد آن آشنا می‌شوید.

این دوره تاکنون توسط هیچ موسسه آموزشی یا مدرسی به این شکل برگزار نشده است در دوره ایزو ۹۰۰۱ کاربردی،تجارب پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ به شما منتقل می‌شود.

این دوره برای کسانی که می‌خواهند سیستم مدیریت کیفیت ایزو را در سازمانی پیاده سازی نمایند بسیار مفید می‌باشد.

با توجه به تجربه کاری در حوزه سیستم‌های مدیریت وبازخوردوره های آموزشی ایزو ۹۰۰۱ برگزار شده، روش برگزاری دوره  ایزوتوسط مهندس پیام خرازیان بازنگری شد بدین منظور دوره آموزش پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱  به‌صورت کاربردی توسط پیام خرازیان در سال ۹۰ طرحریزی شد و دوره ایزو ۹۰۰۱ کاربردی  تاکنون بیش از ۳۵ نوبت در به‌صورت عمومی یا به‌صورت اختصاصی برگزارشده است.

خیلی از کسانی که دوره مبانی، مستندسازی و تشریح الزامات ایزو ۹۰۰۱ را در مؤسسات آموزشی مختلف طی نموده‌اند به دلیل عدم کاربردی بودن دوره مبانی، مستندسازی و تشریح الزامات ایزو ۹۰۰۱، مجدداً در دوره پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱  مهندس خرازیان شرکت نمودند.

مراحل پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ را به‌سرعت یاد بگیرید

دوره ایزو ۹۰۰۱ کاربردی

در دوره ایزو ۹۰۰۱ ، نحوه سازماندهی جهت پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان  ها،  نحوه تهیه برنامه زمان‌بندی، تهیه گزارش فازشناخت ایزو  و مراحل پیاده‌سازی  ایزو ۹۰۰۱ به همراه نمونه های عملی برای شرکت‌کنندگان تشریح می‌شود

بر اساس نتایج نظرسنجی انجام‌شده ازفراگیران دوره پیاده‌سازی ایزو  ، ۹۰% کسانی که باهدف پیاده سازی ایزو در سازمان‌ها، در این دوره شرکت نموده‌اند از این دوره رضایت عالی داشته‌اند.
دوره ایزو ۹۰۰۱ توسط مهندس خرازیان به‌صورت کاربردی همراه با نمونه مستندات واقعی اجرا می‌نماید.

مزایای دوره پیاده‌سازی ایزو:

– کسب تجارب پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱  در کمترین زمان
افزایش توانایی در طراحی مستندات موردنیاز سازمان‌ها شامل فرم‌ها، روش‌های اجرایی و…
– آشنایی با مراحل پیاده‌سازی ایزو  ۹۰۰۱ توسط شما در هر سازمانی
– افزایش مهارت‌های مدیریتی برای شغل نماینده مدیریت یا تضمین کیفیت

محتوی برنامه دوره ایزو ۹۰۰۱

– تشریح ساختار اجرایی پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱
– آشنایی با نحوه تهیه گزارش شناخت وضعیت موجود
–  نحوه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱
–  نحوه شناسایی فرآیندها  سازمان بر مبانی استاندارد ایزو ۹۰۰۱
–  تعیین شاخص‌های فرآیند سیستم کیفیت
–  نحوه پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای سیستم کیفیت
-نقشه فرآیندها Process Map سیستم کیفیت
–  نحوه تعیین خط‌مشی و اهداف کیفیت سیستم کیفیت
–  تشریح نحوه انجام بازنگری مدیریت سیستم کیفیت
– نحوه تهیه طرح کیفیت (شامل: تدوین نمودار فرآیند عملیات، برنامه کنترل  ،  طرح بسته بندی و…)
– تشریح  نمونه عملی پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ به‌صورت کاربردی

مدرس دوره ایزو ۹۰۰۱: مهندس پیام خرازیان

پیش نیاز دوره ایزو ۹۰۰۱ و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ کاربردی: پیش‌نیاز ندارد

درخواست مشاوره ایزو ۹۰۰۱ و پیاده‌سازی ایزو در سازمان‌ها یا درخواست دوره ایزو ۹۰۰۱ در محل سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، به‌صورت اختصاصی یا مطابق تقویم آموزشی با شماره تلفن زیر تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق زیر ایمیل نمایید.   ۰۹۱۲۳۳۸۶۳۴۹  –  ۰۲۱۸۸۰۹۰۱۳۹

درخواست دوره ایزو

۲ + ۵ = ?