دوره ایزو 9001 و پیاده سازی ایزو 9001 توسط مهندس پیام خرازیان به‌صورت کاربردی برگزار می‌شود در دوره ایزو 9001 شما به‌صورت کاربردی با الزامات استاندارد ایزو 9001 به همراه نمونه مستندات ایزو و کاربرد آن آشنا می‌شوید.

این دوره تاکنون توسط هیچ موسسه آموزشی یا مدرسی به این شکل برگزار نشده است در دوره ایزو 9001 کاربردی،تجارب پیاده سازی ایزو 9001 به شما منتقل می‌شود.

این دوره برای کسانی که می‌خواهند سیستم مدیریت کیفیت ایزو را در سازمانی پیاده سازی نمایند بسیار مفید می‌باشد.

با توجه به تجربه کاری در حوزه سیستم‌های مدیریت وبازخوردوره های آموزشی ایزو 9001 برگزار شده، روش برگزاری دوره  ایزوتوسط مهندس پیام خرازیان بازنگری شد بدین منظور دوره آموزش پیاده‌سازی ایزو 9001  به‌صورت کاربردی توسط پیام خرازیان در سال 90 طرحریزی شد و دوره ایزو 9001 کاربردی  تاکنون بیش از 35 نوبت در به‌صورت عمومی یا به‌صورت اختصاصی برگزارشده است.

خیلی از کسانی که دوره مبانی، مستندسازی و تشریح الزامات ایزو 9001 را در مؤسسات آموزشی مختلف طی نموده‌اند به دلیل عدم کاربردی بودن دوره مبانی، مستندسازی و تشریح الزامات ایزو 9001، مجدداً در دوره پیاده‌سازی ایزو 9001  مهندس خرازیان شرکت نمودند.

مراحل پیاده سازی ایزو 9001 را به‌سرعت یاد بگیرید

دوره ایزو 9001 کاربردی

در دوره ایزو 9001 ، نحوه سازماندهی جهت پیاده سازی ایزو 9001 در سازمان  ها،  نحوه تهیه برنامه زمان‌بندی، تهیه گزارش فازشناخت ایزو  و مراحل پیاده‌سازی  ایزو 9001 به همراه نمونه های عملی برای شرکت‌کنندگان تشریح می‌شود

بر اساس نتایج نظرسنجی انجام‌شده ازفراگیران دوره پیاده‌سازی ایزو  ، 90% کسانی که باهدف پیاده سازی ایزو در سازمان‌ها، در این دوره شرکت نموده‌اند از این دوره رضایت عالی داشته‌اند.
دوره ایزو 9001 توسط مهندس خرازیان به‌صورت کاربردی همراه با نمونه مستندات واقعی اجرا می‌نماید.

مزایای دوره پیاده‌سازی ایزو:

– کسب تجارب پیاده‌سازی ایزو 9001  در کمترین زمان
افزایش توانایی در طراحی مستندات موردنیاز سازمان‌ها شامل فرم‌ها، روش‌های اجرایی و…
– آشنایی با مراحل پیاده‌سازی ایزو  9001 توسط شما در هر سازمانی
– افزایش مهارت‌های مدیریتی برای شغل نماینده مدیریت یا تضمین کیفیت

محتوی برنامه دوره ایزو 9001

– تشریح ساختار اجرایی پیاده سازی ایزو 9001
– آشنایی با نحوه تهیه گزارش شناخت وضعیت موجود
–  نحوه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
–  نحوه شناسایی فرآیندها  سازمان بر مبانی استاندارد ایزو 9001
–  تعیین شاخص‌های فرآیند سیستم کیفیت
–  نحوه پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای سیستم کیفیت
-نقشه فرآیندها Process Map سیستم کیفیت
–  نحوه تعیین خط‌مشی و اهداف کیفیت سیستم کیفیت
–  تشریح نحوه انجام بازنگری مدیریت سیستم کیفیت
– نحوه تهیه طرح کیفیت (شامل: تدوین نمودار فرآیند عملیات، برنامه کنترل  ،  طرح بسته بندی و…)
– تشریح  نمونه عملی پیاده سازی ایزو 9001 به‌صورت کاربردی

مدرس دوره ایزو 9001: مهندس پیام خرازیان

پیش نیاز دوره ایزو 9001 و پیاده سازی ایزو 9001 کاربردی: پیش‌نیاز ندارد

درخواست مشاوره ایزو 9001 و پیاده‌سازی ایزو در سازمان‌ها یا درخواست دوره ایزو 9001 در محل سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، به‌صورت اختصاصی یا مطابق تقویم آموزشی با شماره تلفن زیر تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق زیر ایمیل نمایید.   09123386349  –  02188090139

درخواست دوره ایزو

0 + 4 = ?