نوشته‌ها

پیاده سازی OHSAS 18001

پیاده سازی OHSAS 18001

پیاده سازی OHSAS 18001 منجر به افزایش رضایتمندی ذی نفعان ، مزیت رقابتی و کاهش و کنترل خطرات و ریسک های ناشی از فعالیت‌ها می‌شود.
صنایع مختلف به‌منظور برآورده سازی الزامات ایمنی و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان بایدسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را طرحزی نموده و مدیریت نمایند.
در این مطلب به‌صورت مختصر مراحل پیاده سازی OHSAS 18001 و اقدامات موردنیاز جهت اجرای آن در سازمان‌ها با توجه به تجربه مهندس پیام خرازیان، آمده است. ادامه مطلب

گواهینامه OHSAS 18001

گواهینامه OHSAS 18001

اخذ گواهینامه OHSAS 18001، منجر به کاهش خطرات و حوداث ناشی از کار از طریق شناسایی و کنترل ریسک های مرتبط با فعالیت‌های سازمان می‌شود.

استاندارد OHSAS 18001 که گاهی به‌صورت اشتباه با نام ایزو 18001 بیان می‌شود به‌عنوان یک روش بین المللی جهت ارزیابی و ممیزی سلامت شغل و سیستم مدیریت ایمنی به کار گرفته می‌شود

پیاده سازی OHSAS 18001 ، تعهد سازمان را به قوانین و الزامات ایمنی بهداشت شغلی ، افزایش داده و رضایتمندی کارکنان و طرف‌های ذی نفع را در پی خواهد داشت.
در این مطلب مراحل اخذ گواهینامه ایزو OHSAS 18001 به‌صورت خلاصه توسط مهندس پیام خرازیان تشریح شده است. ادامه مطلب

استاندارد OHSAS 18001:2007

استاندارد OHSAS 18001:2007، عناصر یک سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی اثربخش را برای سازمان ها فراهم می نماید.
استاندارد 2007:OHAS 18001 سازمان ها را قادر می سازد که خط مشی و اهداف خود را با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به ریسک های ایمنی ، بهداشت شغلی ایجاد و اجراء نماید .این استاندارد در سازمان ها با هر نوع و ابعادی قابل اجراء می باشد و با شرایط مختلف جغرافیایی ، فرهنگی و اجتماعی سازگار می باشد . ادامه مطلب

آموزش OHSAS 18001

آموزش OHSAS 18001 بصورت کاربردی همراه با نمونه های عملی از مراحل استقرار سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی توسط مهندس پیام خرازیان برگزار می گردد .

در این دوره شرکت کنندگان با الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، مستندسازی OHSAS 18001 ، قوانین ایمنی بهداشت شغلی و نحوه پیاده سازی OHSAS 18001 در سازمان ها آشنا می گردند .

با شرکت در دوره آموزش OHSAS 18001 کاربردی با مراحل پیاده سازی OHSAS 18001 آشنا می گردید. ادامه مطلب

مشاوره OHSAS 18001

مشاوره OHSAS 18001، به سازمان شما درپیشگیری ازبیماری ها، کاهش حوادث، خطرات ناشی از فعالیت‌ها و دوباره‌کاری‌ها کمک می‌نماید
تیم مشاوره OHSAS 18001  ، مهندس پیام خرازیان در صنایع مختلف سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 را پیاده سازی نموده و دارای تجربه بیش از 20 سال سابقه در حوزه سیستم‌های مدیریتی می‌باشد. ادامه مطلب