نوشته‌ها

ISO 26000

ایزو ۲۶۰۰۰

استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ حاصل جلسات و گردآوری نظرات و مشورت با ذینفعان گوناگون در ده سال و مشارکت با بیش از ۹۰ کشور جهان می باشد .
استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ در تمامی سازمان های کوچک و بزرگ ، دولتی و خصوصی کاربرد دارد و هدف آن ارائه خدمات مناسب به مشتریان و احساس مسئولیت سازمان ها در قبال مردم می باشد این استاندارد راهنمایی هایی برای مسئولیت اجتماعی سازمان ها اعم از بنگاه های اقتصادی ، سازمان های دولتی ریال مدارس ،موسسات خیریه و … می باشد برای بخش خصوصی و دولتی در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه کاربرد دارد . اطلاعات بیشتر