نوشته‌ها

شبکه IQNet چیست ؟

IQNet  گسترده ترین شبکه بین المللی صدور گواهینامه می باشد که از سال 1990 با حدود 40 همکار مرجع صدور گواهی دهنده ایزو با بیش از 200 شرکت های تابعه در سراسر جهان فعال شده است هر یک از همکاران IQNet در منطقه فعالیت خود بعنوان یک رهبر فعالیت می نمایند .
شرکت های گواهی دهنده ای که همکار IQNet می باشند می توانند علاوه بر صدور گواهینامه ایزو از مرجع صدور گواهینامه خود ، گواهینامه IQNet را نیز صادر نموده و نام سازمان ممیزی شونده را در سایت IQNet ثبت نمایند . ادامه مطلب