نوشته‌ها

گواهینامه IMS

گواهینامه IMS


گواهینامه IMS ، سیستم مدیریت یکپارچه شامل استانداردهای مدیریتی ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 45001 است .

به‌منظور تمرکز در فعالیت‌های چندین سیستم مدیریتی ،کاهش زمان و هزینه‌های ممیزی ، سازمان‌ها می‌توانند به‌صورت هم‌زمان چند سیستم مدیریتی ISO 9001،ISO 14001، ISO 45001 را ممیزی خارجی نموده و گواهینامه IMS اخذ نماید.

در این مطلب مراحل اخذ گواهینامه IMS ، به‌صورت خلاصه توسط مهندس پیام خرازیان تشریح شده است.

اطلاعات بیشتر

آموزش IMS

آموزش IMS شامل سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS، شامل سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی ISO 45001 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 4001 ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 است

در دوره آموزش IMS شما با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت کیفیت بصورت کاربردی آشنا می‌شوید. اطلاعات بیشتر

سیستم مدیریت یکپارچه

به ترکیب دو یا چند استاندارد مدیریتی و یکپارچه نمودن آنها با هم ، سیستم مدیریت یکپارچه گفته می شود استقرار سیستم مدیریت یکپارچه می تواند منجر به کاهش هزینه های ممیزی صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی گردد .
با توجه به اینکه استاندارد های مدیریتی با هم وجه اشتراک دارند یکپارچه نمودن استاندارد ها با هم منجر به کاهش مستندات سازمان در مقایسه با استقرار هر یک از استانداردهای مدیریتی به تنهایی می شود . اطلاعات بیشتر

مشاوره IMS سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت  یکپارچه IMS ، سیستم های مدیریتی ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 را یکپارچه می نماید و منجر به کاهش بوروکراسی و هزینه های ممیزی خارجی و نگهداری سیستم های مدیریتی می گردد .
ما با ارائه خدمات مشاوره IMS سیستم مدیریت یکپارچه ، الزامات سه سیستم مدیریت فوق را در سازمان شما استقرار می نماییم. اطلاعات بیشتر