نوشته‌ها

HSE Plan پیمانکار

HSE Plan پیمانکاران در تمام حوزه ها و فعالیت های پیمانکاری از ساختار HSE Plan عمومی پیروی می نماید اما با توجه به کارفرمای پیمانکار، جزییات سند Hse Plan پیمانکار می تواند متفاوت باشد.

پیمانکاران شامل پیمانکار شهرداری ، شرکت ملی نفت ، شرکت ملی گاز … که فعالیت های عمرانی، خدمات نگهداری فضای سبز، عملیات راه سازی، عملیات نظافت و پاکیزگی ، عملیات ایمنی و راه و ترافیک و …را انجام می دهند با ارائه سند HSE Plan پیمانکار، می توانند به آسانی در فرآیند مناقصه یا عقد قرارداد حاضر شوند. اطلاعات بیشتر

مشاوره HSE Plan

مشاوره HSE Plan

مشاوره HSE Plan تیم ما به شما کمک می‌نماید تا بتوانید در پروژه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های عمرانی ، نفت و گاز، شهرداری و … خطرات ناشی از کار را شناسایی و کنترل نموده و از بروز حوادث ناشی از کار جلوگیری نمایید و به کارفرمایان خود در رعایت مسائل ایمنی بهداشت شغلی و محیط‌زیست در طی انجام تعهدات قرارداد خود اطمینان خاطر دهید. اطلاعات بیشتر

HSE Plan

ساختار HSE Plan

تدوین HSE Plan در پروژه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های عمرانی ، نفت و گاز الزام می‌باشد بدین منظور پیمانکاری که در این پروژه‌ها فعالیت می‌نمایند باید مستندی را با عنوان HSE Plan آماده نمایند و آن را به کارفرمای خود اعلام نمایند.

در صورت پیاده سازی HSE در سازمان ها ، HSE Plan نیز در سازمان استقرار خواهد یافت یا سازمان می تواند به تنهایی فقط از مستندات HSE Plan جهت کنترل و کاهش مخاطرات مربوط به فعالیت هایکاری خود استفاده نماید. اطلاعات بیشتر