نوشته‌ها

مدل تعالی EFQM

مدل تعالی EFQM توسط بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ایجاد شده است مدل EFQM یک مدل غیر تجویزی است و به سازمان‌ها در فرآیند خودارزیابی تعالی و تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود کمک می‌نماید .

تاریخچه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM ، ساختار کلی مدل تعالی سازمانی EFQM و تاریخچه تغییرات مدل تعالی EFQM در این مطلب آمده است . اطلاعات بیشتر

نکات کلیدی در سایت ویزیت EFQM

در ارزیابی EFQM به روش شبیه سازی جایزه ، ارزیابان قبل از حضور در سازمان متقاضی ارزیابی ، کتابچه اظهارنامه EFQM سازمان را مطالعه نموده و با توجه به مدرک اظهارنامه برنامه ریزی لازم را جهت تدوین برنامه زمان بندی ارزیابی جهت سایت ویزیت EFQM را انجام می دهند.
در سایت ویزیت EFQM ، ارزیابان شواهد موضوعات کلیدی مطرح شده در اظهارنامه و ابهامات موجود در اظهارنامه را در محل سازمان متقاضی مورد بررسی قرار می دهند . اطلاعات بیشتر

آموزش EFQM

دوره آموزش EFQM به‌صورت کاربردی به همراه کارگاه‌های آموزشی توسط تیم مهندس پیام خرازیان برگزار می‌شود. در دوره آموزش EFQM ، شما با معیارهای مدل تعالی سازمان‌های سرآمد  و بهترین تجارب شرکت‌های اروپایی آشنا می‌شوید. اطلاعات بیشتر