نوشته‌ها

مدل تعالی EFQM

مدل تعالی سازمانی EFQM ، مدل EFQM توسط بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ایجاد شده است مدل EFQM یک مدل غیر تجویزی می باشد و به سازمان ها در فرآیند خودارزیابی تعالی و تعیین نقاط قوت و فرصت های بهبود کمک می نماید .
تاریخچه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM ، ساختار کلی مدل تعالی EFQM و تاریخچه تغییرات مدل تعالی EFQM در این مطلب آمده است . اطلاعات بیشتر

نکات کلیدی در سایت ویزیت EFQM

در ارزیابی EFQM به روش شبیه سازی جایزه ، ارزیابان قبل از حضور در سازمان متقاضی ارزیابی ، کتابچه اظهارنامه EFQM سازمان را مطالعه نموده و با توجه به مدرک اظهارنامه برنامه ریزی لازم را جهت تدوین برنامه زمان بندی ارزیابی جهت سایت ویزیت EFQM را انجام می دهند.
در سایت ویزیت EFQM ، ارزیابان شواهد موضوعات کلیدی مطرح شده در اظهارنامه و ابهامات موجود در اظهارنامه را در محل سازمان متقاضی مورد بررسی قرار می دهند . اطلاعات بیشتر

آموزش EFQM

دوره آموزش EFQM به‌صورت کاربردی به همراه کارگاه‌های آموزشی توسط تیم مهندس پیام خرازیان برگزار می‌شود. در دوره آموزش EFQM ، شما با معیارهای مدل تعالی سازمان‌های سرآمد  و بهترین تجارب شرکت‌های اروپایی آشنا می‌شوید. اطلاعات بیشتر

ارزیابی EFQM

ارزیابی EFQM سازمان شما توسط تیم ارزیابی مجرب بصورت مستقل بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در محل سازمان شما صورت می گیرد در این ارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان شما  بهمراه امتیاز کسب شده در قالب گزارش ارزیابی EFQM ارائه می گردد. اطلاعات بیشتر