نوشته‌ها

اعتبار CE

چگونه اعتبار گواهینامه CE را بررسی کنیم؟

با توجه به صدور گواهینامه‌های CE توسط دفتر برخی از شرکت‌های گواهی دهنده در ایران، بررسی اعتبار شرکت صدور گواهینامه CE و اعتبار گواهینامه CE ضرورت داردمتأسفانه اکثر گواهینامه CE صادرشده در ایران به NB- Notified body متصل نمی باشدو شرکت‌های که در این زمینه خود را به‌عنوان مشاور معرفی می‌نمایند گواهینامه‌ها را با لگوی شرکت گواهی دهنده در ایران پرینت می‌گیرند. اطلاعات بیشتر

مشاوره CE

مشاوره CE

با اخذ مشاوره CE ، گواهینامه CE برای محصولات خود اخذ نموده تا بتوانید محصولات خود را به تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال نمایید.

تیم مشاوره ما آمادگی دارد تا خدمات مشاوره اخذ نشان CE را به سازمان شما ارائه نماید . اطلاعات بیشتر