نوشته‌ها

5s در سیستم مدیریت

در اکثر سیستم‌های مدیریتی به‌نظام آراستگی 5S صراحتاً اشاره نشده است،به‌کارگیری نظام آراستگی 5S می‌تواند منجر به بهبود فرآیندهای سازمان، کاهش خطاها و دوباره‌کاری شود.
ارتباط بین بندهای استانداردهای سیستم مدیریت با نظام آراستگی 5s، نحوه به‌کارگیری 5s در سیستم مدیریت در این مطلب تشریح شده است. اطلاعات بیشتر