نوشته‌ها

چشم انداز

نمونه چشم‌ انداز سازمان

نمونه چشم‌ انداز سازمان ، به شما کمک می‌نماید تا با الگوبرداری از چشم‌انداز سازمان‌های سرآمد ، چشم‌اندازی مناسبی را برای سازمان خود تدوین نمایید.

این سند به‌روشنی و اختصار اهداف کلی کسب‌و‌کار شما را مشخص می‌کند و به‌عنوان مهم‌ترین ابزار استراتژیک سازمان به کار گرفته می‌شود. اطلاعات بیشتر