نوشته‌ها

پیاده سازی ISO 9001:2015

پیاده سازی ISO 9001:2015 و مراحل استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان به‌صورت خلاصه در این مطلب ارائه می‌شود.
در ویرایش جدید استاندارد ایزو 9001 ، تفکر مبتنی بر ریسک ، دانش سازمانی ، محیط کسب‌وکار و شناسایی نیازهای ذی‌نفعان موضوعات جدید می‌باشند که سازمان باید به آن‌ها نیز توجه نماید. اطلاعات بیشتر

پیاده سازی ایزو 9001 در آموزش

پیاده سازی ایزو 9001 در آموزش می تواند باعث بهبود ارائه خدمات به دانشجویان و افزایش رضایتمندی مشتریان و در نتیجه افزایش تعداد مشتریان گردد .
با توجه به اینکه مدیران ، کارکنان و مدرسین مراکز آموزشی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می باشند  پیاده سازی ایزو 9001 در آموزش می تواند منجر به بهبود در تعامل با مشتریان شود همچنین استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM می تواند به بهبود این تعامل کمک زیادی نماید.
با توجه به تجربه 17 ساله پیام خرازیان در زمینه مدیریت مراکز آموزشی  و استقرار سیستم مدیریتی در مراکز آموزشی و سازمان های مختلف ، این مطلب تهیه شده است . اطلاعات بیشتر

پیاده سازی ایزو 9001 در عاملیت مجاز خودرو

پیاده سازی ایزو 9001 در عاملیت مجاز ارائه خدمات پس از فروش خودرو می تواند باعث افزایش رضایتمندی مشتریان و بهبود خدمات به مشتریان شود.
با توجه به اینکه مدیران و کارکنان نمایندگی های مجاز خودرو دائما در حین انجام عملیات تعمیرات خودرو مشتریان یا پاسخ گویی به مشتریان می باشند پیاده سازی ایزو 9001  اثربخش در عاملیت های مجاز خودرو به سادگی سایر سازمان ها نمی باشد .

این تجربه ، با توجه به  ممیزی مستقل بیش از 60 نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش خودرو سایپا ، ایران خودرو و پارس خودرو  و همچنین مشاور پیاده سازی ایزو 9001 در بیش از 20 عاملیت مجاز خودرو های هیوندایی ،کیا موتورز ، کرمان موتور ، راین خودرو توسط پیام خرازیان ( مشاور ایزو عاملیت مجاز خودرو ) تدوین شده است. اطلاعات بیشتر

پياده سازي ايزو 9001

پیاده سازی ایزو 9001

پیاده سازی ایزو ( استاندارد های بین المللی ایزو ) ، متناسب  با اندازه  سازمان و پیچیدگی فعالیت ها و سطح تحصیلات کارکنان سازمان در مراحل آموزش ، مستندسازی و پیاده سازی ایزو و ممیزی انجام می شود موضوعات زیر با توجه به تجارب مهندس پیام خرازیان در پیاده سازی ایزو 9001 در سازمان های مختلف  بصورت خلاصه  ارائه شده است .
مستند سازی و پیاده سازی ایزو 9001 ،  بهمراه نمونه های عملی از مدارک سیستم مدیریت کیفیت  ( مستندات ایزو  سازمان های مختلف ) در دوره  آموزش پیاده سازی ایزو 9001 (  ایزو کاربردی ) توسط مهندس پیام خرازیان تدریس می شود.

استاندارد های بین المللی ISO ، توسط تیم مشاور ايزو ما در سازمان های مختلف مستقر می شود. مشاور بعنوان تسهیلگر در طی مدت زمان پیاده سازی ایزو 9001 ، سازمان را راهنمایی نموده و مستندات ايزو سازمان را متناسب با سازمان تدوین می نماید همچنین بر استقرار سیستم مدیریت تا مرحله اخذ گواهینامه ISO  نظارت می نماید. اطلاعات بیشتر