نوشته‌ها

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در آموزش

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در آموزش می تواند باعث بهبود ارائه خدمات به دانشجویان و افزایش رضایتمندی مشتریان و در نتیجه افزایش تعداد مشتریان گردد .
با توجه به اینکه مدیران ، کارکنان و مدرسین مراکز آموزشی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می باشند  پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در آموزش می تواند منجر به بهبود در تعامل با مشتریان شود همچنین استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM می تواند به بهبود این تعامل کمک زیادی نماید.
با توجه به تجربه ۱۷ ساله پیام خرازیان در زمینه مدیریت مراکز آموزشی  و استقرار سیستم مدیریتی در مراکز آموزشی و سازمان های مختلف ، این مطلب تهیه شده است . اطلاعات بیشتر

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در عاملیت مجاز خودرو

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در عاملیت مجاز ارائه خدمات پس از فروش خودرو می تواند باعث افزایش رضایتمندی مشتریان و بهبود خدمات به مشتریان شود.
با توجه به اینکه مدیران و کارکنان نمایندگی های مجاز خودرو دائما در حین انجام عملیات تعمیرات خودرو مشتریان یا پاسخ گویی به مشتریان می باشند پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱  اثربخش در عاملیت های مجاز خودرو به سادگی سایر سازمان ها نمی باشد .
این تجربه ، با توجه به  ممیزی مستقل بیش از ۶۰ نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش خودرو سایپا ، ایران خودرو و پارس خودرو  و همچنین مشاور پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در بیش از ۲۰ عاملیت مجاز خودرو های هیوندایی ،کیا موتورز ، کرمان موتور ، راین خودرو توسط پیام خرازیان ( مشاور ایزو عاملیت مجاز خودرو ) تدوین شده است. اطلاعات بیشتر

پياده سازي ايزو 9001

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱

پیاده سازی ایزو ( استاندارد های بین المللی ایزو ) ، متناسب  با اندازه  سازمان و پیچیدگی فعالیت ها و سطح تحصیلات کارکنان سازمان در مراحل آموزش ، مستندسازی و پیاده سازی ایزو و ممیزی انجام می شود موضوعات زیر با توجه به تجارب مهندس پیام خرازیان در پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان های مختلف  بصورت خلاصه  ارائه شده است .
مستند سازی و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ،  بهمراه نمونه های عملی از مدارک سیستم مدیریت کیفیت  ( مستندات ایزو  سازمان های مختلف ) در دوره  آموزش پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ (  ایزو کاربردی ) توسط مهندس پیام خرازیان تدریس می شود.

استاندارد های بین المللی ISO ، توسط تیم مشاور ایزو ما در سازمان های مختلف مستقر می شود. مشاور بعنوان تسهیلگر در طی مدت زمان پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، سازمان را راهنمایی نموده و مستندات ایزو سازمان را متناسب با سازمان تدوین می نماید همچنین بر استقرار سیستم مدیریت تا مرحله اخذ گواهینامه ISO  نظارت می نماید. اطلاعات بیشتر