نوشته‌ها

5s در سیستم مدیریت

در اکثر سیستم‌های مدیریتی به‌نظام آراستگی 5S صراحتاً اشاره نشده است،به‌کارگیری نظام آراستگی 5S می‌تواند منجر به بهبود فرآیندهای سازمان، کاهش خطاها و دوباره‌کاری شود.
ارتباط بین بندهای استانداردهای سیستم مدیریت با نظام آراستگی 5s، نحوه به‌کارگیری 5s در سیستم مدیریت در این مطلب تشریح شده است. اطلاعات بیشتر

پیاده سازی نظام آراستگی 5s تعمیرگاه

پیاده سازی نظام آراستگی 5s تعمیرگاه خودرو ، منجر به بهبود کیفیت ارائه خدمات تعمیراتی و ارتقاء رتبه نمایندگی خدمات پس از فروش می شود .
با توجه به ماهیت فعالیت های تعمیراتی در نمایندگی خدمات پس از فروش ( تعمیرگاه ) استقرار مستمر نظام آراستگی 5s تعمیرگاه خودرو ، بسیار دشوار می باشد .
با توجه به تجارب مشاوره مهندس پیام خرازیان در عاملیت های مجاز خودرو هیوندایی ، کیاموتور، کرمان خودرو ، سایپا یدک این مطلب تهیه شده است و خلاصه اقدامات لازم جهت اجرای هر یک از اصول نظام آراستگی 5s در عاملیت مجاز خودرو تشریح شده است . اطلاعات بیشتر