نوشته‌ها

تغییرات ISO 9001:2015 پیش نویس ۲۰۱۴

مهمترین تغییرات ISO 9001:2015 بر اساس آخرین پیش نویس منتشر شده در سال ۲۰۱۴ با توجه به پیش نویس های قبلی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵  در این مطلب ارائه شده است .
از زمانی که پیش نویس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ توسط کمیته ایزو  در سال ۲۰۱۳ منتشر شد ، تمامی کارشناسان بدنبال  اطلاع از تغییرات ایزو ۹۰۰۱ و تغییرات آتی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱  می باشند  با توجه آخرین پیش نویس منتشر شده در سال ۲۰۱۴ ، مهمترین تغییرات ایزو ۹۰۰۱ که به احتمال زیاد در استاندارد سال ۲۰۱۵ باقی می ماند در زیر اشاره شده است . ادامه مطلب …