نوشته‌ها

منطق رادار RADAR

منطق رادار یک چهارچوب ارزیابی پویا و یک ابزار مدیریتی قدرتمند است تا عملکرد سازمان را بطور نظامند مورد پرسش قرار دهد.
از منطق رادار RADAR در فرآیند ارزیابی EFQM و خودارزیابی EFQM جهت امتیازدهی به توانمند سازها و نتایج استفاده می گردد .
در فرآیند ارزیابی به روش شبیه سازی جایزه تمامی عناصر و ویژگی های منطق رادار RADAR مورد استفاده قرار گرفته و امتیازدهی به عملکرد سازمان در این روش بسیار دقیق محاسبه می گردد در سایر روش های خود ارزیابی EFQM تنها عناصر منطق رادار مورد توجه قرار می گیرد . ادامه مطلب

آموزش منطق رادار EFQM

عناصر منطق رادار  و ویژگی های منطق رادار بصورت کاربردی همراه با کارگاه های آموزشی توسط مهندس پیام خرازیان در دوره آموزش منطق رادار EFQM  تدریس می گردد .
منطق  RADAR با عناصر و ویژگی های آن در فرآیند خودارزیابی EFQM به روش پروفورما یا روش خودارزیابی شبیه سازی جایزه استفاده می گردد . شما می توانید عملکرد سازمان خودتان را بر اساس منطق رادار مدل تعالی سازمانی EFQM بررسی نموده و  امتیاز سازمان خود بین 0 تا 1000 مشخص نمایید ادامه مطلب