نوشته‌ها

ممیزی داخلی ایزو 14001

فرآیند ممیزی داخلی در استاندارد ایزو 9001 و سایر استانداردهای مدیریتی الزام شده است. بسیاری از کارکنان  برای فرآیند ممیزی داخلی ایزو 14001، ارزشی قائل نیستند. طرحریزی، اجراء و پیگیری ممیزی داخلی ایزو 9001 همانند ایزو 14001 می‌باشد اما در ممیزی داخلی ایزو 14001 کمی متفاوت می‌باشد و اینجا چگونگی به‌کارگیری فرآیند ممیزی داخلی ایزو 14001 تشریح می‌شود.

ممیزی داخلی ایزو 14001 بر مبنای استاندارد ایزو 19011 راهنمای ممیزی سیستم مدیریت توسط نماینده مدیریت ایزو بر اساس استاندارد ایزو 14001 در درون سازمان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
اطلاعات بیشتر

روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو

به‌منظور اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت موردنظر، ممیزی داخلی باید در زمان‌های مشخصی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود تدوین روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو در استاندارد ISO 9001:2015 الزام نیست اما در برخی از استانداردها نظیر اخذ نشان استاندارد ملی و سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایزو 13485 مستند نمودن روش اجرایی ممیزی داخلی الزامی است

با توجه به استاندارد ایزو 19011 راهنمای ممیزی سیستم های مدیریت،اصول ممیزی در تمامی استانداردهای مدیریتی یکسان است و فقط معیار ممیزی با توجه به استاندارد مدیریتی مورد ممیزی، متفاوت است مثلاً وقتی سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 را ممیزی می‌کنیم، معیار ممیزی ما استاندارد ایزو 14001 و بر اساس اصول ممیزی ایزو 19011 ممیزی را انجام می‌دهیم.

نمونه مستند روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو  ،‌ با توجه به تجربه پیام خرازیان در ادامه ارائه‌شده است.

اطلاعات بیشتر

انواع ممیزی

انواع ممیزی سیستم های مدیریتی شامل ممیزی داخلی و خارجی می باشد به ممیزی داخلی شخص اول و ممیزی خارجی به شخص دوم و ثالث تقسیم بندی می گردد .
ممیزی داخلی توسط نفرات آموزش دیده درون سازمان و ممیزی خارجی توسط ممیزان حرفه ای انجام می گردد . اطلاعات بیشتر

ممیزی ایزو

ممیزی ایزو فرآیندهای سیستم مدیریت سازمان شما با ممیزان حرفه ای و با تجربه بر اساس استاندارد های ایزو انجام می شود .

جهت اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت سازمان ، شما می توانید از خدمات  ممیزان حرفه ای و با تجربه استفاده نمایید تا نقاط قوت ، فرصت های بهبود و عدم انطباق های سازمان شما مشخص گردد و شما با اجرای ممیزی ایزو اثربخش در مسیر بهبود مستمر حرکت نمایید . اطلاعات بیشتر

آموزش ممیزی داخلی ایزو 9001

آموزش ممیزی داخلی ایزو 9001 بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ISO 19011:2018  ، با کارگاه‌های آموزشی و  سناریوهای آموزشی به‌صورت کاربردی توسط مهندس پیام خرازیان تدریس می‌شود

در دوره ممیزی داخلی ایزو 9001 ،نحوه برنامه‌ریزی و سازماندهی جهت انجام ممیزی داخلی، نحوه برگزاری جلسات افتتاحیه، اختتامیه و اجرای ممیزی داخلی و پیگیری عدم انطباق‌های ممیزی داخلی به همراه سناریو  های آموزشی به‌صورت کاربردی  توسط مدرس با تجربه تشریح می‌گردد. اطلاعات بیشتر