نوشته‌ها

مشاور ایزو 9001 شویم

چگونه مشاور ایزو 9001 شویم

مشاور ایزو 9001 ، به سازمان‌های کمک می‌نماید تا بتواند سیستم مدیریتی خود را بر اساس استاندارد بین‌المللی ایزو9001 طرح‌ریزی و اجرا نمایند.
بسیاری از افرادی که در یک یا دو سازمان به‌عنوان تضمین کیفیت فعالیت نموده با به دست آوردن فرم ها و مستندات آن سازمان ، احساس می‌کنند می‌توانند به‌عنوان مشاوره ایزو 9001 فعالیت نمایند و خود را به‌عنوان مشاور ایزو 9001 معرفی می‌نمایند. ادامه مطلب