نوشته‌ها

مشاوره HSE

با خدمات مشاوره HSE، کاهش خطرات و پیامدهای محیط زیستی ناشی از فعالیت‌ها و افزایش رضایتمندی ذی نفعان، دست می‌یابید.
سیستم‌های مدیریت ایمنی HSE در صنایع مختلف بخصوص صنعت نفت و گاز کاربرد دارد. اطلاعات بیشتر