نوشته‌ها

مشاوره کاربردی

مشاوره کاربردی جلسه ای

مشاوره کاربردی استانداردهای مدیریتی و تعالی سازمانی به‌صورت جلسه‌ای توسط تیم باتجربه بیش از 20 سال سابقه به سازمان‌ها ارائه می‌شود.

تیم ما باتجربه پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی و تعالی سازمانی در سازمان‌های مختلف آمادگی دارد تا با مشاوره کاربردی در یک تا سه جلسه ، به شما کمک نماید تا در کمترین زمان خودتان استاندارد مدیریتی را استقرار یا انتقال دهید. اطلاعات بیشتر