نوشته‌ها

مشاوره همراه

مشاور همراه سیستم مدیریت

طرح مشاور همراه سیستم مدیریت ، به مدیران ، کارشناسان و سازمان هایی که می خواهند در مسیر استقرار سیستم مدیریتی از راهنمایی و مشاوره ، مشاورین با تجربه استفاده نمایند کمک می نماید.
بسیاری از سازمان ها با استخدام کارشناسان یا مدیران مرتبط با موضوعات سیستم های مدیریتی تمایل دارند استقرار سیستم مدیریتی توسط این افراد بدون نیاز به مشاور ، درون سازمان انجام شود اما این افراد ممکن است تجربه کمی در استقرار سیستم های مدیریتی داشته یا با نحوه بروز آوری این استاندارد های آشنا نباشند. اطلاعات بیشتر