نوشته‌ها

مشاوره ISO 14001:2015

مشاوره ISO 14001:2015 ، سیستم مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ، جهت انتقال سیستم مدیریت محیط زیست فعلی سازمان شما به ویرایش جدید ایزو ۱۴۰۰۱ و یا استقرار سیستم مدیریت بر مبنای استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ می‌باشد
تیم مشاوره مهندس پیام خرازیان ، باتجربه در پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ در سازمان‌ها و صنایع مختلف آمادگی دارد تا خدمات مشاوره ISO 14001:2015 را با رویکردی متفاوت متناسب با سازمان ارائه نماید . اطلاعات بیشتر

مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱

مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱، توسط تیم باتجربه مهندس خرازیان به شما در کاهش هزینه‌ها و دوباره‌کاری ی سیستم مدیریت محیط‌زیست کمک نموده و رضایتمندی ذی نفعان را بهبود می‌دهد. اطلاعات بیشتر